04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

שתי פעימות או ארבע פעימות..?

ההבדל בין קארטינג שתי פעימות לקארטינג ארבע פעימות

קודם כל, הגדרה כללית על קארטינג: קארטינג הוא ענף בתחום הספורט המוטורי. זהו מרוץ מכוניות המבוסס על מכוניות הנקראות קארט.

פעילות קארטינג מתקיימת לרוב במסלולי מרוצים הייעודיים לשם כך. ישנם סוגים רבים של קארטים, החל מקארטים פשוטים הזמינים לקהל הרחב במסלולי בילוי ושעשוע , קארטים המשמשים למרוצי חובבים , וכלה בקארטים המשמשים ככלי מרוץ מקצועיים באליפויות העולם.

בוא נדבר קצת על ההבדל , בקארטינג שתי פעימות מנסים להלביש על השילדה כמה שפחות דברים , זה מתבטא בכך שישנם פחות מגנים , חלקים יותר קלים והקארט פחות ניתן להתאמה .

לעומת זאת, בקארטינג 4 פעימות , קארט “שעשוע” מרכיבים על גוף הקארט מגנים ( עלמנת שהכלי ישרוד יותר זמן ) מרכיבים מסילות לשם כיוונון הרכב לנוחיות הנהג התורן , חלקים יותר מסיביים לפחות תקלות ועוד .

ועכשיו נעבור להבדלי מנוע , קצת על מנוע שתי פעימות :

המנוע עצמו דומה במבנהו למנוע ארבע פעימות, עם מספר הבדלים. ראשית, במנוע שתי פעימות אין שסתומים, ובמקומם יש פתח יניקה ופתח פליטה, שהבוכנה מכסה ומגלה לסירוגין בתנועתה. שנית, קיים במנוע שתי פעימות “צינור בירוץ”, שדרכו התערובת הדליקה נכנסת מ”מגל הארכובה” שמתחת לגליל אל מעל לבוכנה לפני פעימת הדחיסה.

אופן פעולתו של מנוע זה :

  • פעימה ראשונה: הבוכנה עולה למעלה בשל עקרון ההתמדה מהמהלך הקודם (ובאין מהלך קודם – בשל הדחף מהמתנע) ודוחסת את התערובת הדליקה (פעימת דחיסה), תוך שהיא מכסה את פתח הפליטה ומגלה את פתח היניקה; בו-בזמן תערובת דליקה חדשה נשאבת מהמאייד אל תוך מכל הארכובה שמתחת לגליל (פעימת יניקה).
  • בין הפעימות: התערובת הדליקה ניצתת והבוכנה מתחילה לנוע כלפי מטה (פעימת בעירה).
  • פעימה שנייה: הבוכנה יורדת למטה לאחר פעימת הבעירה, תוך שהיא פותחת את פתח הפליטה ומכסה את פתח היניקה (פעימת פליטה); בו-בזמן התערובת הדליקה נדחפת על ידי הבוכנה ממכל הארכובה אל תוך צינור הבירוץ ומשם אל מעל לבוכנה (התחלת פעימת דחיסה).

למבנה מערכת הפליטה במנוע דו פעימתי, יש חשיבות רבה. מאחר שאין שסתומים, הלחץ המוחזר מהמפלט משמש כתחליף לשסתום ומסייע בדחיסת תערובת דלק/אוויר/שמן לפני הצתה. זו למעשה הסיבה שמנועי כלי רכב דו פעימתיים (כגון קטנועים) מצוידים ב”אגזוז לחץ”.

ועכשיו נעבור למנוע החלש היותר (הקיים במסלולנו לקהל הרחב) , מנוע ה4 פעימות :

מחזור ארבע פעימות הוא סיווג של מנוע בעירה פנימית. מנוע ארבע פעימות פועל בצורה מחזורית. כל מחזור מורכב מארבע פעימות, שרק אחת מהן מספקת כוח לצרכן. מנוע ארבע פעימות משמש להנעת מכוניות, אופנועים, כלי שיט גדולים וכלי טיס. מנועי ארבע פעימות בדרך כלל שקטים יותר ובעלי נפח גדול בהשוואה למנועי שתי הפעימות.

אופן פעולתו של מנוע זה:

מחזור ארבע פעימות , יניקה , דחיסה , עבודה ופליטה .

הסיבוב שיוצרת תנועת הבוכנה מועבר בעזרת גלגלי שיניים לפתיחה וסגירה של השסתומים. במהלך פעימת היניקה שסתום היניקה פתוח והבוכנה יורדת. כתוצאה מכך, הנפח בגליל גדל ותת-הלחץ גורם לתערובת הבערה – במנועי בנזין: תערובת של בנזין ואוויר מהמאייד, במנועי דיזל: אוויר נקי – להיכנס לחלל הצילינדר.

במהלך פעימת הדחיסה, שני השסתומים סגורים והבוכנה עולה, בכוח האינרציה מהמהלך הקודם (ובמהלך ראשון – מהכוח שניתן לה על ידי המתנע). כתוצאה מכך הנפח בגליל קטן והלחץ בו גדל.

לקראת סוף המהלך של הבוכנה כלפי מעלה, ניצתת התערובת. במנועי בנזין התערובת ניצתת על ידי ניצוץ שיוצר המצת, ובמנועי דיזל מוזרק למערכת סולר אשר ניצת כתוצאה מהטמפרטורה הגבוהה שיוצר תהליך הדחיסה.

פיצוץ התערובת בצילינדר יוצר הדף הגורם לבוכנה לרדת שוב, ולהפוך את האנרגיה של הפיצוץ לאנרגיה קינטית היוצרת תנועה קווית, שהטלטל הופך לתנועה סיבובית ומסובב את גל הארכובה (ציר המנוע), אשר מחובר לגלגלים. מהלך זה נקרא פעימת עבודה, והוא המהלך היחידי מבין ארבעה מהלכי הבוכנה שבו הבוכנה מניעה את ציר המנוע.

במהלך פעימת הפליטה, שסתום הפליטה נפתח והבוכנה עולה, כתוצאה מהאינרציה ממהלך העבודה. כתוצאה מכך הנפח בצילינדר קטן והגזים השרופים נפלטים החוצה דרך השסתום לכיוון סעפת הפליטה והמפלט.

לאחר מכן, הבוכנה שוב מתחילה לרדת, ומתחיל מחזור חדש.

פתיחת וסגירת השסתומים המתאימים ברגע הנכון מתבצעת על ידי גל זיזים. גל הזיזים מונע על ידי גל הארכובה של המנוע באמצעות רצועה או שרשרת תזמון ולעתים באופן ישיר על ידי גלגלי שיניים.

לסיכום , לכל מנוע יש את יתרונותיו וחסרונותיו , מוזמנים לנסות את מנוע ה4 פעימות במסלולנו , לעבור הכשרה ולהמשיך להתקדם בעולם הקארטינג.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The difference between two-stroke and four-stroke
First of all, a general definition of karting: karting is a branch of motor sports. It is a car race based on cars called karts.

karting activities usually take place on designated racing tracks for this purpose. There are many types of karts, ranging from simple karts available to the general public in recreation and amusement, karts used for amateur racing, and karts used as professional racing tools in the World Championships.

Let’s talk a little bit about the difference, in karting two stroke trying to clothe the Shield as little as possible, this is reflected in the fact that there are less shields, lighter parts and less adjustable kart.

On the other hand, in 4-stroke karting, “amusement” carton components on the kart body protects (if the tool survives longer) components for rails to adjust the vehicle for mast driver convenience, more massive parts at least glitches and more.

And now let’s move on to engine differences, a little on a two-stroke engine:
The engine itself is similar in its structure to preventing four stroke, with a number of differences. First, the two-stroke engine has no valves, and in its place is a suction and exhaust opening, which the piston covers and detects alternately in its movement. Secondly, the engine has two “pipe run” pulses through which the combustible mixture enters the crankshaft under the cylinder over the piston before the compression pulse.

How this engine works:
First stroke: The piston goes up due to the principle of persistence from the previous move (and no previous move – due to the urge from the starter) and compresses the combustion (compression beat), while covering the exhaust orifice and detecting the suction opening; At the same time, a new combustible mixture is pumped from the evaporator into the cylinder under the cylinder (suction pulse).

Among the pulses: The flame-lit mixture ignites and the piston starts to move downwards (combustion pulse).
Second stroke: The plunger goes down after the combustion pulse, opening the exhaust vent and covering the suction opening (exhaust pulse); At the same time the combustible mixture is pushed by the piston from the crankcase into the pipe and from there over the piston (starting a compression beat).
The structure of the exhaust system in a two-stroke engine is of great importance. Since there are no valves, the pressure returned from the exhaust serves as a replacement for the valve and helps compress the fuel / air / oil mixture before ignition. This is actually why two-stroke engines (such as scooters) are equipped with “pressure offset”.

And now we will move to the weakest engine (available in our route to the general public), the 4-stroke engine:
The four-stroke cycle is a classification of an internal combustion engine. The four-stroke engine operates in a cyclical manner. Each cycle consists of four beats, only one of which provides power to the consumer. The four-stroke engine is used to propel cars, motorcycles, large vessels and aircraft. Four-stroke engines are generally quieter and larger in volume compared to the two-stroke engines.

How this engine works:
Four-stroke cycle, suction, compression, work and exhaust.

The piston-forming rotation moves with the help of gears to open and close the valves. During the suction pulse the suction valve is open and the plunger goes down. As a result, the volume in the cylinder increases and the under pressure causes the combustion mixture – in gasoline engines: a mixture of gasoline and air from the evaporator, in diesel engines: clean air – to enter the cylinder space.

During the compression stroke, both valves are closed and the piston rises, with the inertia force from the previous move (and the first step – from the force given to it by the starter). As a result, the volume in a small cylinder and the pressure in it increases.

Towards the end of the piston’s upward move, the mixture sparkled. In gasoline engines the mixture is ignited by spark spark ignition, and diesel engines are injected into a diesel system which ignites as a result of the high temperature produced by the compression process.

Exploding the mixture in the cylinder creates the piston causing the piston to drop again, turning the energy of the explosion into a kinetic energy that produces wired motion, which shakes the rotary motion and rotates the crankshaft (motor axis), which is connected to the wheels. This is called a work beat, and is the only one of four piston moves in which the piston moves the motor axis.

During the exhaust pulse, the exhaust valve opens and the piston rises, as a result of the inertia from the workflow. As a result, the volume in a small cylinder and the gases burned out through the valve towards the exhaust manifold and exhaust.

Then, the plunger starts to drop again, and a new cycle begins.

The proper valves are opened and closed at the right moment by a camshaft. The camshaft is driven by the crankshaft of the engine using a strap or timing chain and sometimes directly by gears.

In conclusion, each engine has its advantages and disadvantages, welcome to try the 4-stroke engine in our route, undergo training and continue to progress in the karting world.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الفرق بين السكتة الدماغية وأربعة السكتة الدماغية
بادئ ذي بدء ، تعريف عام للكارتينج: الكارتينج هو فرع من رياضات السيارات. إنه سباق سيارات يعتمد على سيارات تسمى العربات.

عادةً ما تتم أنشطة الكارتنج على مسارات سباق مخصصة لهذا الغرض. هناك العديد من أنواع العربات ، بدءًا من العربات البسيطة المتاحة لعامة الناس في مجال الترفيه والتسلية ، والعربات المستخدمة لسباق الهواة ، والعربات المستخدمة كأدوات سباق احترافية في بطولة العالم.

دعنا نتحدث قليلاً عن الفرق ، في تمشيط اثنين من النغمات في محاولة لملابس الدرع بأقل قدر ممكن ، وهذا ينعكس في حقيقة أن هناك عدد أقل من الدروع ، وأجزاء أخف وزنا وأقل بطاقة قابلة للتعديل.

من ناحية أخرى ، في كارت 4 السكتة الدماغية ، مكونات الكرتون “تسلية” على جسم العربة يحمي (إذا بقيت الأداة أطول) مكونات لقضبان لضبط السيارة لراحة السائق الصاري ، وأجزاء أكثر ضخامة على الأقل مواطن الخلل وأكثر.

والآن دعنا ننتقل إلى اختلافات المحرك ، قليلاً على محرك ثنائي الشوط:
المحرك نفسه يشبه في هيكله لمنع أربعة يدق ، مع عدد من الاختلافات. أولاً ، لا يوجد للمحرك ثنائي الأشواط صمامات ، وفي مكانه يوجد فتحة شفط وعادم ، يغطيها المكبس ويكتشف بالتناوب في حركته. ثانياً ، للمحرك نبضان “تشغيل الأنابيب” يدخل من خلالهما المزيج القابل للاشتعال العمود المرفقي أسفل الاسطوانة فوق المكبس قبل نبض الضغط.

كيف يعمل هذا المحرك:
الإيقاع الأول: يرتفع المكبس بسبب مبدأ الثبات من الخطوة السابقة (وليس هناك أي تحرك سابق – بسبب الرغبة من البداية) ويضغط الاحتراق (ضغط الضغط) ، بينما يغطي فتحة العادم ويكشف فتحة الشفط ؛ في الوقت نفسه ، يتم ضخ خليط جديد قابل للاشتعال من المبخر في الاسطوانة تحت الاسطوانة (نبض الشفط).
من بين النبضات: يشعل الخليط المضاء باللهب ويبدأ المكبس في التحرك إلى الأسفل (نبض الاحتراق).
النبض الثاني: ينخفض ​​المكبس بعد نبض الاحتراق ، ويفتح فتحة العادم ويغطي فتحة الشفط (نبض العادم) ؛ في نفس الوقت يتم دفع الخليط القابل للاشتعال بواسطة المكبس من علبة المرافق إلى الأنبوب ومن هناك فوق المكبس (بدء ضغط الضغط).
هيكل نظام العادم في محرك ذو شوطين له أهمية كبيرة. نظرًا لعدم وجود صمامات ، فإن الضغط الناتج من العادم يعمل كبديل للصمام ويساعد في ضغط خليط الوقود / الهواء / الزيت قبل الإشعال. هذا هو في الواقع السبب في أن محركات ثنائية الشوط (مثل الدراجات البخارية) مجهزة بـ “تعويض الضغط”.

والآن سننتقل إلى أضعف محرك (متوفر في طريقنا إلى عامة الناس) ، وهو محرك رباعي الأشواط:
دورة السكتة الدماغية الأربعة هي تصنيف لمحركات الاحتراق الداخلي. يعمل المحرك رباعي الأشواط بطريقة دورية. تتكون كل دورة من أربعة نبضات ، واحدة فقط منها توفر الطاقة للمستهلك. يستخدم المحرك رباعي الأشواط لدفع السيارات والدراجات النارية والسفن والطائرات الكبيرة. تعد محركات الدفع الرباعي أكثر هدوءًا وأكبر حجمًا مقارنةً بمحركات الضربتين.

كيف يعمل هذا المحرك:
دورة رباعي الأشواط ، شفط ، ضغط ، عمل وإنفاد.

ينتقل دوران حركة المحور عن طريق التروس لفتح وإغلاق الصمامات. أثناء نبض الشفط ، يتم فتح صمام الشفط وتنخفض المكبس. نتيجة لذلك ، يزداد الحجم في الأسطوانة ويؤدي الضغط السفلي إلى خليط الاحتراق – في محركات البنزين: خليط من البنزين والهواء من المبخر ، في محركات الديزل: هواء نظيف – لدخول مساحة الأسطوانة.

أثناء السكتة الدماغية الانضغاطية ، يتم إغلاق كلا الصمامين وارتفاع المكبس ، مع وجود قوة القصور الذاتي من الحركة السابقة (والخطوة الأولى – من القوة التي أعطاها المبدئ إليها). نتيجة لذلك ، يزداد حجم الأسطوانة الصغيرة والضغط فيها.

قرب نهاية الحركة التصاعدية للمكبس ، تألق الخليط. في محركات البنزين ، يتم إشعال الخليط عن طريق اشتعال شرارة الشرارة ، ويتم حقن محركات الديزل في نظام الديزل الذي يشعل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن عملية الضغط.

يؤدي انفجار الخليط الموجود في الاسطوانة إلى إنشاء المكبس مما يتسبب في هبوط المكبس مرة أخرى ، مما يحول طاقة الانفجار إلى طاقة حركية تخلق حركة سلكية ، والتي تهز الحركة الدورانية وتدور العمود المرفقي (محور المحرك) ، المتصل بالعجلات. وهذا ما يسمى إيقاع العمل ، وهو الوحيد من بين أربع مكابس يتحرك حيث يقوم المكبس بتحريك محور المحرك.

أثناء نبض الإخراج ، يتم فتح صمام العادم وارتفاع المكبس ، نتيجة القصور الذاتي من سير العمل. نتيجة لذلك ، تم حرق الحجم الموجود في اسطوانة صغيرة والغازات من خلال الصمام باتجاه فتحة العادم المتعددة والعادم.

ثم ، يبدأ المكبس في الانخفاض مرة أخرى ، وتبدأ دورة جديدة.

يتم فتح وإغلاق الصمامات المناسبة في الوقت المناسب بواسطة عمود الحدبات. يتم تشغيل عمود الحدبات بواسطة العمود المرفقي للمحرك باستخدام حزام أو سلسلة توقيت وأحيانًا مباشرة بواسطة عجلات التروس.

في الختام ، يتمتع كل محرك بمزاياه وعيوبه ، مرحبًا بتجربة محرك رباعي الأشواط في طريقنا ، وخضوع للتدريب ومتابعة التقدم في عالم الكارتينج.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разница между двухтактным и четырехтактным
Прежде всего, общее определение картинга: картинг является отраслью автоспорта. Это автомобильная гонка, основанная на автомобилях, называемых телегами.

Для этого обычно проводятся соревнования по картингу на специально отведенных для этого гоночных трассах. Существует много типов тележек, начиная от простых тележек, доступных широкой публике для отдыха и развлечений, тележек, используемых для любительских гонок, и тележек, используемых в качестве профессиональных гоночных инструментов на чемпионатах мира.

Давайте немного поговорим о разнице в том, что при нанесении двух ударов, пытающихся одеть Щит как можно меньше, это отражается в том факте, что меньше щитов, более легких деталей и меньше регулируемых картов.

С другой стороны, в четырехтактном картридже «забавные» картонные компоненты на корпусе тележки защищают (если инструмент выживает дольше) компоненты для рельсов, чтобы приспособить автомобиль к удобству мачтового водителя, более массивные детали, по крайней мере, сбои и многое другое.

А теперь давайте перейдем к различиям в двигателе, немного о двухтактном двигателе:
Сам двигатель похож по своей конструкции на предотвращение четырех ударов с рядом отличий. Во-первых, двухтактный двигатель не имеет клапанов, а на его месте находится всасывающее и выпускное отверстие, которое поршень перекрывает и поочередно определяет при своем движении. Во-вторых, двигатель имеет два импульса “трубопровода”, через которые горючая смесь поступает в коленчатый вал под цилиндром над поршнем до импульса сжатия.

Как работает этот двигатель:
Первый удар: поршень поднимается из-за принципа постоянства от предыдущего хода (а не из-за предыдущего движения – из-за побуждения от стартера) и сжимает сгорание (удар сжатия), при этом закрывая выпускное отверстие и обнаруживая всасывающее отверстие; В то же время новая горючая смесь перекачивается из испарителя в цилиндр под цилиндром (импульс всасывания).
Среди импульсов: воспламененная смесь воспламеняется, и поршень начинает двигаться вниз (импульс горения).
Второй импульс: поршень опускается после импульса сгорания, открывая выпускное отверстие и закрывая всасывающее отверстие (выходной импульс); В то же время горючая смесь выталкивается поршнем из картера в трубу и оттуда через поршень (начиная ударную нагрузку).
Структура выхлопной системы в двухтактном двигателе имеет большое значение. Поскольку клапанов нет, давление, возвращаемое из выхлопа, служит заменой клапана и помогает сжать смесь топлива / воздуха / масла перед возгоранием. Именно поэтому двухтактные двигатели (например, мотороллеры) оснащены «смещением давления».

А теперь перейдем к самому слабому двигателю (доступному на нашем маршруте для широкой публики) 4-тактному двигателю:
Четырехтактный цикл является классификацией двигателя внутреннего сгорания. Четырехтактный двигатель работает циклически. Каждый цикл состоит из четырех ударов, только один из которых обеспечивает потребителю энергию. Четырехтактный двигатель используется для движения автомобилей, мотоциклов, больших судов и самолетов. Четырехтактные двигатели обычно тише и больше по объему по сравнению с двухтактными двигателями.

Как работает этот двигатель:
Четырехтактный цикл, всасывание, сжатие, работа и выхлоп.

Поршнеобразующее вращение движется с помощью зубчатых колес, чтобы открывать и закрывать клапаны. Во время импульса всасывания всасывающий клапан открыт и поршень опускается. В результате объем в цилиндре увеличивается, а пониженное давление вызывает горение смеси – в бензиновых двигателях: смесь бензина и воздуха из испарителя, в дизельных двигателях: чистый воздух – для входа в пространство цилиндра.

Во время такта сжатия оба клапана закрываются, и поршень поднимается с силой инерции от предыдущего хода (а первый шаг – от силы, прилагаемой к нему стартером). В результате объем в маленьком цилиндре и давление в нем увеличивается.

К концу движения поршня вверх смесь искрилась. В бензиновых двигателях смесь воспламеняется искровым искровым зажиганием, а дизельные двигатели впрыскиваются в дизельную систему, которая воспламеняется в результате высокой температуры, создаваемой процессом сжатия.

Взрыв смеси в цилиндре создает поршень, заставляя поршень снова опускаться, превращая энергию взрыва в кинетическую энергию, которая создает проводное движение, которое качает вращательное движение и вращает коленчатый вал (ось двигателя), который соединен с колесами. Это называется рабочим ударом и является единственным из четырех ходов поршня, при котором поршень перемещает ось двигателя.

Во время импульса выхлопа выпускной клапан открывается, и поршень поднимается в результате инерции рабочего процесса. В результате объем в маленьком цилиндре и газы выгорают через клапан в сторону выпускного коллектора и выхлопа.

Затем плунжер снова начинает падать, и начинается новый цикл.

Соответствующие клапаны открываются и закрываются в нужный момент с помощью распределительного вала. Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью ремешка или цепи привода ГРМ, а иногда и непосредственно с помощью зубчатых колес.

В заключение, у каждого двигателя есть свои преимущества и недостатки, приглашаем попробовать 4-тактный двигатель на нашем маршруте, пройти обучение и продолжать развиваться в мире картинга.

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן