04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

קארטינג – לא (רק) מה שחשבתם

בדרך כלל, כשאומרים למישהו “קרטינג” הוא חושב על מכוניות קטנות , מרוץ במסלול פנימי ומקורה כמעט כמו “מכוניות מתנגשות לגדולים”. אבל קרטינג הוא ממש לא זה. קרטינג (או קארטינג) הוא ענף רשמי של ספורט מוטורי המכונה open-wheel motorsport. מכוניות הקארט הן פתוחות, קטנות יחסית ונמוכות ויש להם שמות מקצועיים שונים בהתאם לדגם.

המרוצים מתבצעים על מסלולים פתוחים או מקורים בדרך כלל קטנים יותר ממסלולי מרוצים רגילים. קארטינג נחשב כאבן דרך ומקפצה לעולם “האמיתי” של מרוצי מכוניות ונהגי מרוץ מפורסמים רבים החלו דרכם המקצועית בקרטינג והתקדמו עד שליטה בעולם הפורמולה 1 (מייקל שומאכר למשל) ובעולם ה- NASCAR (דאריל ולטריפ ואחרים).

לימוד נהיגת קרטינג הוא כלי מקובל בעולם להתחלה של לימוד נהיגת ספורט ונהיגת מרוצים מתקדמת. למרות שההילה סביב קרטינג היא בדרך כלל כזו של נוער וילדים, ישנם לא מעט מבוגרים בעולם הקרטינג הנהנים ממנו מאוד ושולטים בו. בין השמות המפורסמים של נהגי מרוץ שחייבים את ההצלחה שלהם לקרטינג אפשר למצוא, מלבד השניים שכבר ציינו גם אגדות כמו איירטון סנה, קימי ראיקונן, פרננדו אלונזו, דאניקה פטריק ואחרים.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usually, when someone says “karting” he thinks of small cars, racing on an indoor track and almost indoors like “cars collide with the big ones”. But karting is really not that. Carting (or karting) is an official branch of motor sports known as open-wheel motorsport. The carts are open, relatively small and low and have different professional names depending on the model.

The races are run on open or indoor tracks usually smaller than regular race tracks. Carting is considered a milestone and a leap into the “real” world of car racing and many famous racing drivers began their professional career in karting and progressed to dominate the world of Formula 1 (Michael Schumacher for example) and the NASCAR world (Daryl and Tripp and others).

Learning karting is a widely accepted tool in the world for beginning sports learning and advanced racing. Although the aura around karting is usually that of youth and children, there are quite a few adults in the karting world who enjoy it a lot and control it. Among the famous names of racing drivers who owe their success to karting can be found, besides the two who have already mentioned legends such as Airton Senna, Kimi Raikonen, Fernando Alonzo, Danica Patrick and others.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

عادة ، عندما يقول شخص ما “الكارتينغ” يفكر في السيارات الصغيرة والسباق على حلبة داخلية وتقريبا في الداخل مثل “السيارات تصطدم مع السيارات الكبيرة”. لكن الكارتينج هو في الحقيقة ليس كذلك. تعد Carting (أو الكارتينج) فرعًا رسميًا لرياضات السيارات يعرف باسم رياضة السيارات ذات العجلات المفتوحة. عربات مفتوحة ، صغيرة نسبيا ومنخفضة ولها أسماء مهنية مختلفة اعتمادا على النموذج.

يتم تشغيل السباقات على مسارات مفتوحة أو داخلية عادةً أصغر من مسارات السباق العادية. تعتبر Carting علامة فارقة وقفزة في العالم “الحقيقي” لسباقات السيارات ، وبدأ العديد من سائقي السباقات المشهورين حياتهم المهنية في الكارتينج وتقدموا للسيطرة على عالم Formula 1 (Michael Schumacher على سبيل المثال) وعالم NASCAR (Daryl and Tripp and others).

تعلم الكارتينج هو أداة مقبولة على نطاق واسع في العالم لبدء التعلم الرياضي والسباق المتقدم. على الرغم من أن الهالة حول الكارتينج هي عادةً الشباب والأطفال ، إلا أن هناك عددًا قليلاً من البالغين في عالم الكارتينج الذين يستمتعون بها كثيرًا ويتحكمون فيها. من بين الأسماء الشهيرة لسائقي السباقات الذين يدينون بنجاحهم في الكارتينج ، إلى جانب الاثنين اللذين ذكرا بالفعل الأساطير مثل Airton Senna و Kimi Reikonen و Fernando Alonzo و Danica Patrick وغيرهم.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обычно, когда кто-то говорит «картинг», он думает о маленьких автомобилях, гоняющихся по внутренней трассе и почти в помещении, как «машины сталкиваются с большими». Но на самом деле картинг это не так. Картинг (или картинг) – официальное направление автоспорта, известное как автоспорт с открытыми колесами. Тележки открытые, относительно маленькие и низкие и имеют разные профессиональные названия в зависимости от модели.

Гонки проводятся на открытых или закрытых трассах, которые обычно меньше обычных гоночных трасс. Картинг считается вехой и прыгает в «реальный» мир автомобильных гонок, и многие известные гонщики начали свою профессиональную карьеру в картинге и стали доминировать в мире Формулы 1 (например, Михаэль Шумахер) и в мире NASCAR (Дэрил и Трипп и другие).

Обучение картингу является широко распространенным в мире инструментом для начала спортивного обучения и продвинутых гонок. Хотя аура вокруг картинга обычно такова, как у молодежи и детей, в мире картинга есть немало взрослых, которые наслаждаются этим и контролируют его. Среди известных имен гонщиков, которые обязаны своим успехом в картинге, кроме двух уже упоминавшихся легенд, таких как Аиртон Сенна, Кими Райконен, Фернандо Алонзо, Даника Патрик и другие.

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן