04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

פורמולה סטודנט

פורמולה סטודנט 

פורמולה סטודנט או בשפה הבינלאומית פורמולה SEA :

הינה תחרות בין קבוצות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ,שבמרכזה תכנון ובנייה של מכונית מרוץ חד מושבית , הבנויה עפ”י תקנים בינלאומיים .

הפרויקט מסתיים בהעמדת אבטיפוס נוסע ל”בחינת הלקוח” בפועל, אירוע התחרות.

בתחרות, נבחן האבטיפוס בשקלול נקודות, על איכות התכנון, הביצוע, המחיר, חסכון בדלק, וכמובן הביצועים.

ביומיים הדינמיים של התחרות, נהגים מקרב הסטודנטים עצמם מתחרים, אמנם לא ראש בראש מטעמי בטיחות, אבל על זמנים מצטברים, ב 22 קילומטרים של הקפות .

 

בפרויקט לוקחים חלק כ57 הסטודנטים אשר פועלים בצוותים פרויקטאליים. צוות הפרויקטים המיוחדים,  פיתח מערך חיישנים ומערכת עם תצוגה עילית על גבי קסדת הנהג, כמו במטוסי קרב – טכנולוגיה המאפשרת לנהג לקרוא את מצב הרכב בלי להסיר את העיניים מהכביש.

הפרויקט הזה הוא הזדמנות ליישום מעשי של הלימודים התיאורטיים, יחד עם משוגעים אחרים שחולקים את אותה האהבה לספורט המוטורי.

צוות המכטרוניקה,  הוסיף למכונית חיישן תאוצה, חיישן מהירות גלגלים, חיישן כיווץ מתלים וחיישן זווית הגה, ומערכת לשליחת מידע למחשב באמצעות בלוטות’.  צוות המתלים, מסביר כי “זה הניסיון המעשי הראשון שלי במהלך הלימודים בטכניון, והניסיון הזה שאני צובר בתכנון, בהוצאה לייצור ובעבודה מול ספקים חיצוניים חשוב לא פחות מהלימודים התיאורטיים עצמם”.

באירוע השקת המכונית החדשה נכחו המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, פרופסור משה סידי, דיקן הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון פרופסור יורם הלוי ומנחה הקורס “פרויקט תכן מוצר חדש” פרופסור ראובן כ”ץ. פרופסור סידי אמר באירוע כי “שיתוף הפעולה הרב-תחומי הזה מהווה גם הוא הכנה מצוינת לעולם האמיתי, שם נדרש שיתוף הפעולה המולטי-דיסציפלינרי הזה כמעט בכל מגזר. יום אחד, כשתפקחו על ניהולו של פרויקט גדול ובעל חשיבות לאומית, או כשתשקדו על פיתוח מוצר שישנה את חייהם של מיליונים מן הקצה אל הקצה, זיכרו היכן הכל התחיל.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Student Formula

Student Formula or International Language Formula SEA:

Is a competition between student groups in higher education institutions in the world, with the design and construction of a single-seater race car built according to international standards.

The project ends with the provision of a traveling prototype for the actual “customer examination”, the competition event.

In the competition, the prototype is examined by weighting the points, the quality of design, execution, price, fuel savings, and of course performance.

In the dynamic days of the competition, drivers among the students themselves compete, though not head for safety reasons, but on cumulative times, in 22 miles of laps.

The project involves some 57 students who work on project teams. The Special Projects team has developed a sensor array and a high-visibility system on the driver’s helmet, as in fighter jets – a technology that allows the driver to read the vehicle’s condition without removing eyes from the road.

This project is an opportunity for practical application of theoretical studies, along with other crazies who share the same love for motor sports.

The Mechatronics team added an accelerometer sensor to the car, a wheel speed sensor, a suspension shrinkage sensor and a steering angle sensor, and a system for sending information to a computer using a gland. The team of suspects explains, “This is my first practical experience during the Technion studies, and this experience that I am accumulating in design, production and work with external suppliers is no less important than theoretical studies themselves.”

At the launch of the new car, the Technion’s Senior Vice President, Professor Moshe Sidi, Dean of the Mechanical Engineering Faculty, Professor Yoram Halevi, and the course’s “New Product Design Project” Professor Reuben Katz, were present. It is a great preparation for the real world, where this multidisciplinary collaboration is needed in almost every sector. One day, when you oversee the management of a major project of national importance, or when you focus on developing a product that will change the lives of millions from end to end, remember where it all began. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

صيغة الطالب
صيغة الطالب أو صيغة اللغة الدولية SEA:

هي مسابقة بين مجموعات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي في العالم ، مع تصميم وبناء سيارة سباق ذات مقعد واحد تم إنشاؤها وفقًا للمعايير الدولية.

ينتهي المشروع بتوفير نموذج أولي للسفر من أجل “اختبار العميل” الفعلي ، وهو حدث المنافسة.

في المسابقة ، يتم فحص النموذج الأولي من خلال تقييم النقاط وجودة التصميم والتنفيذ والسعر وتوفير الوقود والأداء بالطبع.

في الأيام الديناميكية للمسابقة ، يتنافس السائقون بين الطلاب أنفسهم ، على الرغم من عدم توجههم لأسباب تتعلق بالسلامة ، ولكن في أوقات تراكمية ، خلال 22 ميلًا من الدورات.

يشمل المشروع حوالي 57 طالبًا يعملون في فرق المشروع. طور فريق Special Projects مجموعة من المستشعرات ونظام رؤية عالي على خوذة السائق ، كما هو الحال في الطائرات المقاتلة – وهي تقنية تسمح للسائق بقراءة حالة المركبة دون إزالة العيون من الطريق.

هذا المشروع هو فرصة للتطبيق العملي للدراسات النظرية ، جنباً إلى جنب مع الجنون الآخرين الذين يشتركون في نفس حب رياضة السيارات.

قام فريق الميكاترونيك بإضافة مستشعر التسارع إلى السيارة ، ومستشعر سرعة العجلة ، ومستشعر انكماش نظام التعليق ، ومستشعر زاوية التوجيه ، ونظام لإرسال المعلومات إلى جهاز كمبيوتر باستخدام الغدة. يوضح فريق المشتبه بهم ، “هذه أول تجربة عملية لي خلال دراسات التخنيون ، وهذه التجربة التي تراكمت عليها في التصميم والإنتاج والعمل مع موردين خارجيين لا تقل أهمية عن الدراسات النظرية بأنفسهم”.

عند إطلاق السيارة الجديدة ، حضر نائب الرئيس الأول لتكنيون ، البروفيسور موشيه سيدي ، عميد كلية الهندسة الميكانيكية ، البروفيسور يورام هاليفي ، والبروفيسور روبن كاتز “مشروع تصميم المنتجات الجديدة” ، كما يمثل هذا التعاون متعدد التخصصات. إنه إعداد رائع للعالم الحقيقي ، حيث هناك حاجة إلى هذا التعاون متعدد التخصصات في كل قطاع تقريبًا. في أحد الأيام ، عندما تشرف على إدارة مشروع كبير ذي أهمية وطنية ، أو عندما تركز على تطوير منتج من شأنه أن يغير حياة الملايين من النهاية إلى النهاية ، تذكر أين بدأ كل شيء. ”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студенческая формула
Формула студента или формула международного языка SEA:

Это соревнование между студенческими группами в высших учебных заведениях мира, с проектированием и конструированием гоночного автомобиля на одного человека, построенного в соответствии с международными стандартами.

Проект заканчивается предоставлением путевого прототипа для фактической «экспертизы клиента», соревновательного мероприятия.

В конкурсе, прототип проверяется путем взвешивания очков, качества дизайна, исполнения, цены, экономии топлива и, конечно, производительности.

В динамичные дни соревнований гонщики среди самих учеников соревнуются, хотя и не по соображениям безопасности, а в кумулятивном времени на 22 милях.

В проекте участвуют около 57 студентов, которые работают в командах проекта. Команда по специальным проектам разработала сенсорный массив и систему повышенной видимости на шлеме водителя, как в истребителях – технологию, которая позволяет водителю считывать состояние автомобиля, не отрывая глаз от дороги.

Этот проект является возможностью для практического применения теоретических исследований, наряду с другими безумцами, которые разделяют ту же любовь к автоспорту.

Команда Mechatronics добавила датчик акселерометра в автомобиль, датчик скорости вращения колеса, датчик усадки подвески и датчик угла поворота рулевого колеса, а также систему для отправки информации на компьютер с помощью сальника. Команда подозреваемых объясняет: «Это мой первый практический опыт во время обучения в Технионе, и этот опыт, который я накапливаю в области проектирования, производства и работы с внешними поставщиками, не менее важен, чем сами теоретические исследования».

На презентации нового автомобиля присутствовали старший вице-президент Technion, профессор Моше Сиди, декан факультета машиностроения, профессор Йорам Халеви и курс «Проект разработки нового продукта» профессор Рувим Кац. Это отличная подготовка к реальному миру, где это междисциплинарное сотрудничество необходимо практически во всех секторах. Однажды, когда вы курируете управление крупным проектом национального значения, или когда вы сосредоточены на разработке продукта, который изменит жизнь миллионов людей от начала до конца, вспомните, с чего все началось ».

גלריה

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן