04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

קורס קארטינג

לוח תאריכי קורסים לחודשים הקרובים

הקורס כולל את יסודות הספורט המוטורי האתגרי, התנסות במצבי נהיגה קיצוניים, התמודדות עם כלי רכב בעל תכונות ספורטיביות בולטות, תוך שיפור יכולות נהיגה, הביצועים ועקרונות הבטיחות.

מעל 7000 ! נהגים ונהגות כבר עברו הכשרה כזאת כאן אצלנו במסלול..

בתוכנית הקורס, הרצאה תיאורטית במשך כשעה בנושאים הבאים:

  • הסבר על קווי מרוץ נכונים.
  • בלימות, בלימות חירום והעברת משקל.
  • טקטיקת עקיפה .
  • היגוי ותת היגוי .
  • החלקות ומניעתן.
  • חוקי מרוץ .

בגמר ההרצאה, מיושם החומר התיאורטי על המסלול בליווי מדריכים מנוסים.

בוגרי הקורס ייהנו מההטבות הבאות:

  • קארט “פתוח” בכל עלייה למסלול (בתאום מראש).
  • תעודה המאפשרת השתתפות במרוצי ה- 4 פעימות השונים המתקיימים בארץ .

הרשמה: הקורס מתקיים בממוצע אחת לחודש, המעוניינים להשתתף מתבקשים להשאיר אצלנו מספר טלפון נייד, מועד הקורס ישלח טלפונית או ב SMS.

תנאים מינימאליים להשתתפות בקורס: גובה של 1.30 מ’.

קיימת אפשרות לשינויים במתכונת הקורס – בהתאם לדרישה ולמטרות.

משך הפעילות: בין 3-5 שעות, תלוי בכמות המשתתפים.

ניתן לקיים אירוע קבוצתי במתכונת של קורס לקבוצות של החל מ-7 משתתפים.

 

להרשמה ניתן להשאיר פרטים כאן 

 

The course includes the basics of challenging motor sports, experiencing extreme driving situations, dealing with vehicles with prominent sporting features, while enhancing driving capabilities, performance and safety principles.

Over 7000! Drivers have already undergone such training here at our track.

In the course program, a theoretical lecture for about one hour on the following topics:
Explain correct race lines.
Braking, emergency braking and weight transfer.
Indirect tactics.
Steering and sub-steering.
Smoothing and preventing them.
Race Rules.
In the final lecture, the theoretical material is applied on the track accompanied by experienced instructors.

Graduates will enjoy the following benefits:
Fixed 10% discount on Haifa route driving.
karts are “open” at every route (Pre-order).
Certificate that allows participation in all 4 stroke racing in Israel.
Registration: The course is held on average once a month, and those who wish to attend are asked to leave a mobile phone number,and the course date will be sent by phone or SMS.

Minimum conditions for participation in the course: height of 1.30 m.

It is possible to change course format – depending on the requirement and the goals.

Duration: 3-5 hours, depending on the number of participants.

A group event can be held in the format of a course for groups of 7 participants.

For registration, details can be left here

Курс включает в себя основы сложных моторных видов спорта, экстремальных ситуаций вождения, работы с транспортными средствами с выдающимися спортивными характеристиками, а также улучшения вождения, производительности и принципов безопасности.

Более 7000! Водители и водители уже проходили такую ​​подготовку здесь, на нашей трассе.

В программе курса теоретическая лекция около часа на следующие темы:
Объясните правильные расы.
Торможение, экстренное торможение и перенос веса.
Косвенная тактика.
Рулевое и вспомогательное рулевое управление.
Сглаживание и предотвращение их.
Правила гонки.
В заключительной лекции теоретический материал наносится на дорожку в сопровождении опытных инструкторов.

Выпускники получат следующие преимущества:
Исправлена ​​10% скидка при движении по маршруту Хайфы.
Тележки «открыты» на каждом маршруте (заранее).
Сертификат, который позволяет участвовать в 4 различных битов в Израиле.
Регистрация: Курс проводится в среднем один раз в месяц, и желающим принять участие предлагается оставить номер мобильного телефона, дата курса будет отправлена ​​по телефону или SMS.

Минимальные условия для участия в курсе: высота 1,30 м.

Можно изменить формат курса – в зависимости от требований и целей.

Продолжительность: 3-5 часов, в зависимости от количества участников.

Групповое мероприятие может проводиться в формате курса для групп из 7 человек.

Для регистрации подробности можно оставить здесь

تتضمن الدورة أساسيات تحدي رياضة السيارات ، والتي تواجه مواقف قاسية للغاية ، والتعامل مع المركبات ذات الميزات الرياضية البارزة ، مع تعزيز قدرات القيادة ، ومبادئ الأداء والسلامة.

أكثر من 7000! لقد خضع السائقون والسائقون بالفعل لهذا التدريب هنا في مسارنا.

في برنامج الدورة ، محاضرة نظرية لمدة ساعة تقريبًا حول الموضوعات التالية:
اشرح خطوط السباق الصحيحة.
الكبح والكبح في حالات الطوارئ ونقل الوزن.
التكتيكات غير المباشرة.
القيادة والتوجيه الفرعي.
تجانس ومنعهم.
قواعد السباق.
في المحاضرة النهائية ، يتم تطبيق المادة النظرية على المسار برفقة مدربين ذوي خبرة.

سوف يتمتع الخريجون بالمزايا التالية:
خصم 20٪ على طريق حيفا.
عربات “مفتوحة” في كل طريق (مقدما).
شهادة تسمح بالمشاركة في 4 نبضات مختلفة في إسرائيل.
التسجيل: تُعقد الدورة في المتوسط ​​مرة واحدة في الشهر ، ويُطلب من الراغبين في الحضور ترك رقم هاتف محمول ، وسيتم إرسال تاريخ الدورة عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة.

شروط الحد الأدنى للمشاركة في الدورة: ارتفاع 1.30 م.

من الممكن تغيير تنسيق الدورة – حسب المتطلبات والأهداف.

المدة: 3-5 ساعات ، اعتمادا على عدد المشاركين.

يمكن عقد حدث جماعي في شكل دورة لمجموعات من 7 مشاركين.

للتسجيل ، يمكن ترك التفاصيل هنا

גלריה

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן