04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

אישורים ובטיחות

בקרת הבטיחות והשרות במקום הנם בראש מעיננו

אי לכך דאגנו שיהיו בידינו את כל האישורים :

 

רישיון עסק מס' 112239000

אישור הטכניון למסלול ולקארטינג 

אישור משרד התחבורה – אזור שטח תפעולי

ספק מורשה משרד הביטחון מס' 0011009627

ביטוח צד ג' 

תו אמון הציבור

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל