04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

אישורים ובטיחות

בקרת הבטיחות והשרות במקום הנם בראש מעיננו

אי לכך דאגנו שיהיו בידינו את כל האישורים :

 

רישיון עסק מס’ 112239000

אישור הטכניון למסלול ולקארטינג 

אישור משרד התחבורה – אזור שטח תפעולי

ספק מורשה משרד הביטחון מס’ 0011009627

ביטוח צד ג’ 

תו אמון הציבור


The safety and service controls are top priority

That’s why we made sure we had all the permits:

Business License # 112239000

Technion approval for track and map

Ministry of Transportation approval – area of operation

Licensed Ministry of Defense No. 0011009627

Third party insurance’

Character of public trust


Безопасность и контроль обслуживания являются приоритетными

Вот почему мы убедились, что у нас есть все разрешения:

Бизнес Лицензия № 112239000

Технион одобрение для трек и карта

Утверждение Министерства Транспорта – область деятельности

Лицензированное министерство обороны № 0011009627

Страхование третьей стороны

Характер общественного доверия


تعتبر ضوابط السلامة والخدمة من أهم الأولويات
لهذا السبب تأكدنا من حصولنا على جميع التصاريح:

رخصة تجارية رقم 112239000

تأييد التخنيون للمسار والخريطة

موافقة وزارة النقل - مجال النشاط

وزارة الدفاع المرخصة رقم 0011009627

تأمين الطرف الثالث

طبيعة الثقة العامة
 
 
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן