04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

תקנון ליגת "דן קרטינג" חיפה – 4 פעימות – 2019

תקנון הליגה עודכן לשנת 2019. להורדת התקנון המלא לחץ כאן.

 

תקנון הליגה הצפונית "דן קארטינג" – 4 פעימות –  שנת  2019

כל מרוץ במסגרת "דן  קרטינג" יערך על פי אחת מהשיטות המוגדרות בתקנון זה .

                               שיטות המרוץ יוגדרו ויפורסמו בתחילת העונה

 

תיקונים ושינויים יודגשו בצבע הזה (כחול)

 1. מבוא תקנון כללי :
  • התקנות שבתקנון זה הן עבור המרוצים אשר יתקיימו במסלולי "דן קרטינג" –  4 פעימות עונה 2018 –  (להלן: "ליגת דן קרטינג"). על כל הנהגים, מלווים באשר הם והצוות המקצועי לדעת תקנון זה על כל בוריו. תקנון זה מחייב נהגים שמוכרים כנהגים בדרגת "פרו" (PRO – אלו נהגים שהממוצע שלהם מתקרב מאוד לזמן השיא של אותו מסלול, בעלי ניסיון רב ומוכרים כנהגי  ליגה ותיקים).
 • רשאים להשתתף: מי שעבר קורס נהיגת מרוץ ל4 פעימות או 2 פעימות באחד המסלולים המוכרים ו/או מי שיש ברשותו רישיון מטעם FIA (רישיון בינלאומי) ו/או מי שהשתתף בעבר במרוצים וברשותו סימוכין לכך ו/או מי שמקבל את אישור המסלול ואישור מנהל המרוץ והשופט הראשי .
 • בתחילת המרוץ יוגדרו בעלי התפקידים ויוצגו לידיעת הנהגים . מנהל המרוץ הינו הסמכות הניהולית העליונה והשופט הראשי הינו הסמכות השיפוטית העליונה. מנהל המרוץ יכול לשמש גם כשופט.
 • נהג שלא יציג יכולות נהיגה נאותות וספורטיביות והתנהגות ספורטיבית ובכללם עמידה בכל תנאי תקנון זה כמפורט לעיל, יורחק מהמרוץ.
 • ככלל, מזג אוויר אינו משפיע על קיום המרוץ. במקרים חריגים יהיה זה בשיקול דעתם של מנהל המרוץ, מנהל המסלול והשופט הראשי לדחות את תאריך המרוץ או לבטלו והודעה על כך תפורסם. 
 • כל שינוי במסלול במהלך המרוץ, לא ישפיע על המשך המרוץ . כגון שמן שנשפך, מים , בליטה בשטח המסלול שמחייבת לשנות צורת נהיגה וכדומה, אלא אם יסומן אחרת ו/או  בהחלטת שופט.
 1. תפקיד המרשל :
  • למרשלים קיימת סמכות לשמש כמשקיפי מסלול, כדגלנים ובעת הצורך ישמשו גם כעדים.
  • המרשלים יתפקדו גם כשופטים באם מנהל המרוץ והשופט הראשי החליטו על כך .
  • יש להישמע להוראות המרשלים בכל זמן המרוץ ללא כל קשר לתפקיד אותו הם ממלאים.
  • לכל 5 נהגים במרוץ יהיה מרשל שהוא יכול לשמש גם כמשקיף וגם כשופט לפי סעיף 1.3. במקרים מיוחדים, קיימת  לשופט הראשי ומנהל המרוץ הסמכות לשינוי כמות המרשלים במרוץ.

 

 1. תשלום:
  • יש להסדיר את התשלום בעבור ההשתתפות עם ההגעה למסלול לפני תדריך הנהגים.
  • נהג שלא שילם לא יורשה להשתתף במקצה החימום ו/או מקצה מדידת זמנים.
  • נהג שלא שילם לפני תדריך הנהגים יחשב כאילו איחר בהתאם לסעיפים 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ו4.8 בתקנון זה .
  • נהג יחשב כמשתתף במרוץ באם השלים לפחות הקפה אחת באחד מהמקצים וכספו לא יוחזר .
  • נהג שהשלים לפחות הקפה אחת מלאה ומסיבה כלשהי לא ממשיך את המרוץ, רשאי מנהל המרוץ  ו/או השופט הראשי בלבד לאשר החזר כספי מלא/ חלקי   על פי שיקול  דעתו במקרים חריגים בלבד. הבקשה להחזר תהה רק בכתב ולא ביום המרוץ.
 • נהג שנרשם ונכח בתדריך (ללא כל קשר לתשלום המרוץ) והחליט שלא להשתתף במרוץ, כספו יוחזר חלקית ( 50% מהסכום).

כמו כן, נהג כזה יפסל מהמרוצים של שאר עונה  ( ללא כל קשר למעמדו ). במקרים חריגים ומסיבה כלשהי של אותו הנהג יחול עליו את סעיף 3 לכל סעיפיו.

 

 1. תדריך נהגים:
  • מפגש חובה לכל הנהגים המכונס ומבוצע על ידי מנהל המרוץ ו/או והשופט הראשי מטרותיו:
  • להעלות שאלות ע"י הנהגים ו/או ביקורת ע"י הנהגים ו/או בקשות ע"י הנהגים בהקשר למרוץ. לאחר התדריך לא תהיה לנהגים האפשרות להעלות נושאים אלה אלא רק בכתב.
  • לרענן נושאים מהתקנון הרלוונטים ליום המרוץ וכן חוקים ודגלים עיקריים.
  • הגדרה של מרשלים, שופטים ומנהלי המרוץ.
  • קביעת נקודות עצירה וזינוק במהלך המרוץ.
  • להעלות נקודות בנוגע לבטיחות כללית ובטיחות במסלול.
  • להבהיר נקודות לא ברורות בנוגע לתקנון.
  • כל הנהגים חייבים להיות נוכחים בתדריך.
  • נהג אשר איחר לתדריך, הוא או קבוצתו יזנק/ו אחרון/נים במרוץ, ללא קשר למקצה מדידת זמנים, או כפי שיגדיר מנהל המרוץ במקרים מסוימים.
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ גריד הפוך, יקבל 3 הורדות במיקום בגמר. סעיף זה מבטל את סעיף 4.3
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ BEST LAP לא יהיה זכאי לניקוד בונוס באותו מרוץ. סעיף זה מבטל את סעיף 4.3
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ D.T קבוצתו לא תזנק אחרונה, אך לאותו נהג יורדו 4 נק' מכלל הנקודות שהשיג  באותו מרוץ.
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ שכבר צבר לו ענישה ממרוצים קודמים, יקבל הורדה במיקום של זינוק במקצה גמר (המסכם) . סעיף זה לא תקף למרוץ D.T
  • במידה ומספר נהגים איחרו לתדריך דירוגם יהיה בהתאם לסדר הגעתם.
  • נהג אשר לא נכח בתדריך לא ישתתף במרוץ.
  • בסמכותו של מנהל המרוץ לאפשר לנהג במקרים חריגים שלא להגיע לתדריך במידה והודיע מראש. במקרה זה יחשב הנהג כאילו איחר בהתאם לסעיף  3 בתקנון זה.
  • כל פניה לשופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ אשר קשורה ישירות ו/או בעקיפין לנושא המרוץ ו/או מקצה החימום ו/או מקצה מדידת הזמנים, תעשה בכתב בלבד .

 

 1. בטיחות וציוד נהגים:
  • חובה על כל נהג לחגור חגורת בטיחות.
  • חובה על כל נהג לחבוש קסדה מלאה שתהיה מהודקת בכל זמן הנהיגה, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • חובה על כל הנהגים ללבוש סרבל. על הסרבל להיות רכוס במשך כל זמן הנהיגה, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • חובה על כל נהג לנעול נעליים סגורות, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • נהגים בעלי שיער ארוך חייבים להשתמש בכיסוי ראש ששיערם אסוף בתוכו, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • ציוד נוסף כגון כפפות, מגן צלעות וכדומה הינם בגדר המלצה.
  • מארגני הליגה רשאים לחייב שימוש בציוד נוסף במידת הצורך ויודיעו על כך לפני יום המרוץ.
  • השימוש באביזרים נלווים חיצוניים באישור שופט ראשי ו/או מנהל המרוץ בלבד, עקב סיבות בטיחותיות.
  • נהגים רשאים למתג את ציודם האישי על ידי נותני חסות, אך לא את הקרט עליו הם נוסעים.

 

 • מספר הקרטים המקסימלי הוא לפי סוג המסלול והתוואי שלו ולפי סוג המרוץ (קרט אחד על כל 20 מטר). מנהל המרוץ רשאי לאשר השתתפותם של עד שני קרטים נוספים מעבר למגבלה זו.
 • קרט שירד מהמסלול או הסתבסב יחזור להתחרות רק כשנתיב הנסיעה פנוי ובכל מקרה לא ייסע כנגד כיוון התנועה ללא אישור בעל תפקיד.
 • נהג שיורד מהמסלול או מסתבסב באופן עקבי יחשב כלא זהיר והוא עלול להיות מורחק מהמרוץ על פי החלטת השופט הראשי ומנהל המרוץ .
 • נהג שקם מהרכב בזמן המרוץ ללא אישור מאחד מבעלי התפקידים, ייענש לפי שיקול דעת השופט.
 • נהג שמסיבה כלשהי הקרט שלו תקוע על המסלול, יניף ידיים באוויר ויחזור למרוץ באופן שלא יפריע או יסכן נהגים אחרים. בכל מקרה  אין לצאת מהקרט ללא אישור מבעלי התפקידים .
 • בעת כניסה לפיטס, עצירה או האטה חריגה יסמן הנהג בהנפת יד באוויר, אם לא יעשה כך ייחשב הדבר כהתנהגות לא ספורטיבית ויגרור אחריו ענישה לפי סעיף 9.3.
 • כניסה לשטח הפיטס, המסלול או אזורי השירות מותרת אך ורק לנהגים המשתתפים במקצה ו/או במרוץ הרלוונטי. כל נהג ו/או אדם אחר אינם רשאים להיכנס לשטחים אלו ללא אישור מנהל המרוץ או שופט המרוץ.

 

 1. שקילת נהגים ומשקולות – במרוצים שונים יהיה שימוש במשקולות.

6.1  בתחילת יום המירוץ עם ההרשמה כל נהג ישקל 

6.2  השקילה תתבצע עם כל ציוד הנהיגה של אותו נהג

6.3  הוספת המשקולות לרכב במרוץ, לאחר שקילה.

6.4  כל נהג יהיה אחראי על המשקולות שלו, וייצמד אליהם לאחר השקילה.

6.5  לפי סעיפים 6.3 ו6.4 נהג שלא יעשה כך ויתחמק צפוי לענישה עפ"י סעיף 9.4.

6.6  מקסימום הוספת משקל לכל קרט תהיה עד 30 ק"ג.

6.7  בסיום המירוץ כל נהג יחזיר את כל המשקולות אשר השתמש בהם למקום, נהג שלא יעשה כך יענש על פי סעיף 9.4

 

 1. הגרלות קארטים ו קארטים חליפיים:
 • כל נהג יגריל קרט למקצה הראשון של המרוץ. הקרט למקצה השני יהיה הקרט עם מספר רודף למספר שהגריל ממצבת הקרטים שהשתתפו במקצה קודם באותה קטגוריה וכן הלאה, אלא אם נקבע אחרת במבנה סוג ספציפי של מרוץ.
 • במידה ושני נהגים אמורים לקבל את אותו הקרט ,בגלל תקלה כלשהיא , היתרון יהיה לנהג שהגריל את הקרט הנדון. הנהג השני ימשיך עם סדר מספרים רודף עד לקרט פנוי.
 • במידה ומדובר על מספר נהגים שצריכים להחליף קרט בגלל תקלה כלשהיא , ההחלפה הראשונה תעשה בהתאם לסעיף 7.2 ולאחר מכן יחליפו רכבים לפי סדר הזינוק.
 • במידה ומדובר על מרוץ סיבולת קבוצתית, במקצה מדידת הזמנים יגריל הנהג הראשון בקבוצה את מספר הקרט ולנהג הבא אחריו באותה קבוצה יוקצה הקרט הבא אחריו במספר רודף כמוגדר בסעיף 7.1 .
 • במידה ומדובר במרוץ סיבולת קבוצתית, יכול ורשאי מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי להעלות את הנהגים של אותה קבוצה שינהגו באותו מקצה מדידת הזמנים, הנהג השני ו/או השלישי של אותה קבוצה, היה ורכבם תפוס ינהגו בקרט במספר רודף בסדר עולה עד לקרט הפנוי, במקרה זה: במרוץ עדיין יהיה מספר ראשון שהוגרל פלוס 2 
 • בכל מקרה ונהג יחליף קרט עקב תקלה או סיבה אחרת , במקצה הבא ימשיך בסדר לפי ההגרלה הראשונית
 • אם טרם הזינוק ועקב בעיה טכנית לא יתאפשר לנהג לזנק על הקרט שנקבע לו, יקבע מנהל המרוץ קרט חליפי, ממצבת הקרטים החליפיים למרוץ, בהתאם לסדר שנקבע  מראש ע"י מנהל מרוץ. 
 • הקרט החליפי הוא הקרט שמוכר ביכולתו לעמוד בזמנים של 50 מאיות השנייה פחות/יותר מהממוצע של כל הרכבים, לפי תוצאות של המקצים שלפני באותו יום וראוי לנהיגה ברמת השליטה. 
 • החלפת קרט תורשה רק במקרה של תקלה שאינה מאפשרת נהיגה תחרותית סבירה.
 • אישור להחלפת הקרט ע"י שופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ יעשה לאחר זיהוי התקלה ע"י הנהג ולאחר מכן בדיקה ויזואלית ו/או מעשית של הרכב ע"י שופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ.
 • לנהג תהיה אפשרות לבצע הקפה אחת בלבד ברכב החליפי – לחימום הצמיגים והמנוע ולהתרגל לרכב. לא תתאפשר החלפה נוספת באותו הסבב.
 • במידה ונהג מבקש להחליף קרט לאחר היציאה למקצה, הוא יקבל את הקרט הבא בתורו ממצבת הקרטים החליפיים. נהג רשאי להחליף קרט פעם אחת בלבד.
 • במקצה שלא קשור למרוץ (מקצה חימום ו/או מקצה אימון) החילוף יתאפשר רק אחרי תחילת המקצה ועל חשבון הזמן שלו. (לא תתאפשר השלמת הקפות ).
 • במידה ונהג מבקש להחליף קרט אחרי שביצע החלפה פעם אחת יהיה רשאי להחליף בזמן המקצה ו/ או המרוץ ועל חשבון הזמן שלו (לא תתאפשר השלמת הקפות).
 • נהג ינהג בקרט חליפי גם אם כבר נהג עליו במהלך המרוץ.
 • קבלת קרט חליפי טרם היציאה למקצה: סדר חלוקת קרטים חליפיים יהיה כדלקמן:
  • אם הקרט המקורי שעליו היה צריך לנסוע הושבת מסיבה כלשהי ואינו כשיר לנוע על המסלול.
  • נהג שביקש חילוף קרט כאשר הוא כשיר (השופט רואה שהקרט המקורי שלו עמד בתנאים שבסעיף 7.8 וסביר לנהיגה).
 • בכל מקרה בו נדרש חילוף ליותר מנהג אחד טרם היציאה למקצה, סדר ההחלפה לקרטים חלופיים יהיה על פי סדר הזינוק (ובהתאם לסעיף 7 על כל סעיפיו)
 • קרט קבוע: נהג ספציפי יכול לקבל קרט קבוע עליו ינהג בכל המקצים וזאת בשל התאמתו אליו באמצעות רכיבים מיוחדים כגון דוושות, מנגנוני יד וכד', באישור מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי

8. תקנון עקיפות: שימו לב!! עקיפה היא זכות בסיסית ולגיטימית של כל נהג במירוץ!  (לידיעתכם רוב העקיפות יתחילו לפני הפניה ויושלמו במהלכה)

8.1 נהג יכול להשתמש במלוא רוחב המסלול כל עוד הוא נמצא לבדו. אם קרט נוסף מגיע והוא מהיר יותר (בין אם זמנית או מהירות עקבית), יבחר הנהג בקו נסיעה אחיד על  מנת לאפשר לקרט            המהיר את זכותו לעקיפה.

8.2 נהיגה הגנתית הינה נהיגה שבה נהג רוצה לשמור על מיקומו, תוך הגבלת אפשרויות עקיפה לנהג שאחריו.

8.2.1    במידה ונהג יבחר לנהוג נהיגה הגנתית וזמני נהיגתו הממוצעים ירדו מ70 מאיות השנייה, יגרור הדבר ענישה לפי סעיף 9.3.

 •    קו הגנתי הוא קו שנהג בוחר לפני הסיבוב, נקודת מפגש (אפקס) מוקדם וביציאה מנצל את כל שטח המסלול בתנאי סעיף 8.2.3 . הוא יוכל לעשות זאת בכל פניה ע"פ סעיף 8.2.1.

8.2.3    קו הגנתי מתחיל לפני סיבוב, בקו פנימי, תוך ניצול שליש מרוחב המסלול.

8.3        נהג יפנה דרך בהנפת דגל כחול בסיבוב. הנהג הנעקף יפנה מיד את המסלול בתוך הסיבוב הקרוב, מקסימום תוך 3 פניות לעבר הקו החיצוני . נהג שיתעלם מהדגל הכחול  ייענש לפי                     סעיף  9.3.12.

8.4 בכל פניה, כניסתה ויציאתה, ניתנת לנהגים אפשרות להתמודדות אחד עם השני, כל עוד הם נמצאים בתחומי המסלול וכל עוד הם נמנעים ממגע אחד בשני ועומדים בקווי הנסיעה שלהם. 

8.5 עקיפה מותרת גם מימין וגם משמאל כל עוד היא מתקיימת לפי סעיף 8 על כל סעיפיו .

8.6 קרט מוביל: קרט הממוקם ראשון מבין שני קרטים או יותר בעת כניסתם לפניה. קרט יחשב מוביל כשמיקומו יהיה יותר מחצי קרט קדימה ביחס לקרט הנוסף. קו נהיגה הנכון עומד לזכותו.

8.7 קרטים מקבילים: קרטים הממוקמים אחד לצידו של השני. כל קרט יישאר בקו הנהיגה שלו ולא יסטה לקו הנהיגה של האחר או ידחוק את הקרט האחר.

8.8 נהיגה למטרת עיכוב או חסימת נהג כמו שינוי כיוון פתאומי, שינוי כיוון יותר מפעם אחת, דחיקת קרט מכוונת אל ציידי המסלול או כל תנועה חריגה מכוונת אסורים בהחלט ויגררו ענישה בהתאם        לחומרת הפגיעה. נהיגה מתמשכת בצורה מסוכנת אפילו שלא בזדון תגרור לפסילת הנהג מהמקצה ואף מהמרוץ

8.9 העקיפה מותרת אך ורק בתחומי המסלול.

 

 • 8.10 חוק החצי – נהג עוקף שגלגלי רכבו הקדמיים מקבילים לגלגלי רכבו האחוריים של הנהג הנעקף מלפניו. במצב כזה כל נהג ישמור על נתיב נסיעתו לכל אורך הסיבוב אחרת יחשב הדבר כסעיף 8.11.

8.10.1  הנהג הנעקף חייב לשמור על קו נסיעה שלו תוך מתן זכות לעקיפה לנהג העוקף כאשר הנהג העוקף עומד בתנאי סעיף  8.10 וסעיפיו. לנהג מוביל מבין השניים הזכות לבחירת קו נסיעה                   לפי סעיף 8.6

8.10.2  נהג, אשר נכנס או יצא מהסיבוב במקבילות וגרם לשינוי או סטייה מקו הנסיעה של הנהג המקביל לו, יקבל אזהרה 

8.10.3 נהג שנעקף וחתך את הנהג העוקף, בזמן כניסה לסיבוב או יציאה מהסיבוב וגרם לו לשינוי או סטייה מקו הנסיעה או גרם  להתנגשות יקבל אזהרה או פסילה לפי סעיפים 9.3 ו-9.5.

8.10.4 נהג שנעקף אשר לא שמר על חוק החצי לפי סעיף 8.10 וגרם לתאונה או סבסוב של רכב הנהג העוקף כך שלא יוכל להמשיך בנסיעתו, ייענש לפי סעיף 9.5.

8.10.5 נהג עוקף אשר נכנס למקבילות ובאמצע הסיבוב כאשר שניהם שמרו  על מקבילות, החליק הנהג העוקף ודחק את הנהג הנעקף בתוך הסיבוב עקב תכנון לא נכון ואיבוד שליטה, ייענש לפי               סעיף 9.3

8.10.6 נהג עוקף או נעקף שלא שמר על אחד התנאים של סעיף 8 על כל סעיפיו וגרם לתאונה או סבסוב, כך שבלתי ניתן לאחד מהם להמשיך את דרכו, ייענש  לפי סעיף 9.5.

 

8.11  צלילה עקיפה שבה הנהג העוקף אינו מקביל לרכב הנעקף ועדיין מחליט לבצע עקיפה . הנהג העוקף יעבור את הרכב הנעקף בלי לפגוע בו ובלי לגרום לו לאבד את קו הנסיעה שלו עכב נגיעה בו. אם לא יעשה כך האחריות המלאה תהיה על הנהג העוקף והדבר יגרור ענישה. על שיטת עקיפה  זו ישנה אחריות מלאה על הנהג העוקף.

 • במקרה והנהג העוקף גרם לנהג הנעקף להיתקע עקב נגיעה בו והנהג הנעקף לא יכול להמשיך בנסיעתו ועקב כך איבד לפחות מיקום אחד,   הנהג העוקף יפסל לאותו  מקצה. מקרה זה  יגרור ענישה לפי סעיף 9.5  במרוץ שאינו סיבולת. בסיבולת ענישה לפי סעיף 9.6
 • כאשר הנהג העוקף פגע ברכב הנעקף בחלק הצדדי של הרכב עם קדמת רכבו (קדמת הרכב – (פרונט) נחשב מנקודת מרכז של אחד הגלגלים הקדמיים ובקשת עד מרכז הגלגל הקדמי השני) ייחשב הדבר כאזהרה ואף הורדה במיקום/הורדת הקפה, תלוי בסוג המרוץ.
 • כאשר הרכב העוקף פגע עם החלק האחורי שלו בקדמת של הרכב הנעקף, הדבר יגרור ענישה לפי סעיף 9.3
 • הנהג העוקף ביצע צלילה ולא השלימה, יצר מקבילות עם הנעקף ודחק אותו הצידה וכך גרם לו לאבד קו נסיעה, הדבר יגרור ענישה לפי סעיף 9.3

8.12 ענישות :

 • נהג אשר יחרוג מתקנון זה יוענש בהתאם לחומרת העבירה בעונשים המפורטים בסעיפים הבאים.
 • נהג שנפסל ו/או קיבל אזהרה ו/או הורדה ו/או STOP AND GO כל ענישה כזאת או אחרת ,יוכל ורשאי להגיש בכתב ערעור , כל עוד אין זה מפריע למהלך המרוץ. הדבר תקף  גם עבור גורמים חיצוניים כגון: קרוביו, חבריו, משפחתו וכ"ו, לפי סעיף 9.2 לכל סעיפיו.
 • במקרים כאלו בהם אותו נהג אשר קיבל ענישה ובכל זאת הוא או קרוביו החליטו שכן לגשת למנהל המרוץ ו/או לשופט הראשי או כל בעל תפקיד המוגדר כחלק מהמרוץ,  פניה ראשונה לפי סעיפים 9.3.13 ו9.3.14  ופניה שנייה לפי סעיף 9.4 לכל סעיפיו .
 • אין לנסוע הגנתי – נהיגה הגנתית ממושכת, כאשר הנהג הוא בדרגת PRO ולא מנצל את כל שטח המסלול, תגרור אחריה ענישה אם לא יעמוד בתנאי סעיף 8.1 ו-8.2.

 8.13 הגשת ערעור

 • עלות לערעור 10 ₪ לכל ערעור תשלום נפרד.
 • טופס ערעור יינתן בדלפק הקופה כנגד התשלום .
 • טופס ערעור יוגש לדלפק הקופה בצירוף קבלת תשלום לפי סעיף 9.2.1.
 • לכל טופס ערעור תצורף קבלה אחת בלבד.
 • הגשת הערעור תתקבל אך ורק למקרה בודד ולא לכמה מקרים יחד.
 • במידה ונכתבו כמה מקרים בטופס אחד, ההתייחסות תהיה למקרה אחד בלבד שמנהל מרוץ יחליט לנכון (לא יהיה מענה לכל המקרים).
 • נהג/קרוביו שנגשו למנהל מרוץ ו/או לכל שופט במהלך המרוץ, אותו נהג יקבל ענישה לפי סעיף 9.1.2.
 • עובד/נציג/מרשל יגיש ערעור מצורף עם קבלה למנהל המרוץ ולא לשום בעל תפקיד אחר.
 • המענה יוחזר בכתב לנהג/קרוביו בצורה הבאה:
  • עובד/נציג/מרשל ימסור טופס ערעור עם תשובה לנהג/קרוביו.
  • במידה ותגובה תהיה לאחר סיום המרוץ התשובה תועבר לנהג באמצעות המדיה (פייסבוק, מייל וכו').
 • מנהל המרוץ עם שופטי המרוץ ידונו על ערעורים, ויחזירו תשובה בכתב עד 24 שעות לאחר המרוץ.

 

8.14 אזהרה – תוטל על נהג שעבר על תקנון זה או נהג באופן בלתי ספורטיבי.

 • נהג שזיגזג יקבל אזהרה. (אסור שינוי נתיב בין פניה לפניה יותר מפעם אחת).
 • אזהרה תיגרר למקצים הבאים ועד לסוף המרוץ/ לפי הגדרת סוג מרוץ ופירוט לפי סוג המרוץ , לפי נספח א'.
 • כל אזהרה שניה תגרור אוטומטית עונש הורדת מיקום או הורדה בהקפה (תלוי בסוג המרוץ).      
 • במידה ונהג מגיע ל-5 ענישות הוא יפסל. ( תוקף הפסילה, אם לאותו מקצה או ליום המרוץ או לכל העונה, או לכל הליגה, יקבע ע"י מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי)
 • אם נהג נגע בנהג שלפניו וסיבסב אותו, אבל הנהג המשיך בנסיעתו ולא איבד מיקום ולא נתקע.
 • פגיעה סיסטמתית בנהג אחר אשר תגרום לנהג שלפניו לאבד ריכוז ו/או מהירות ו/או לאבד קו נסיעה .
 • נהג שבלם בפתאומית על המסלול, במקום שידוע כאזור ללא בלימה (לדוגמא-בישורת) . במידה ועשה זו זה יחשב כבלימה מכוונת והתנהגות בלתי ספורטיבית.
 • נהג שהסתבסב וכתוצאה מכך נסע נגד כיוון הנסיעה בכדי לחזור למרוץ  –  וגרם לאחד הנהגים במרוץ לאבד את קו הנסיעה שלו .
 • נהג שביצע צלילה וגרם נזק לנהג הנעקף לפי סעיפים 8.11.3 ו8.11.4 ובמהלך הצלילה נגע/ שפשף את הנהג שעקף.
 • נהג שיחליק יותר מידי בנקודות על המסלול שידועים כלא מחליקים או לחילופין נסע על שטח "מת" והחליק .
 • התעלמות מדגל כחול .
 • חסימת המסלול לעקיפה- במקרים בהם הנהג חוסם את המסלול באופן סיסטמתי, יביא הדבר להרחקתו של הנהג.
 • נהג/קרוביו שנכנס/ו לשטח המסלול אשר מתקיים בו המרוץ ללא אישור מבעלי תפקידים או לחילופין שדיבורם לא אתי ובוטה/ תנועות בוטות עם ידיו כלפי נהג אחר או מכוונות לבעלי תפקידים .
 • תלונה קנטרנית מצד נהג אחד או אנשי צוותו על נהג אחר תגרור אזהרה בהתאם להחלטת השופט הראשי מנהל המרוץ. למען הסר ספק, תלונה קנטרנית היא כזו שאינה קשורה באירוע ספציפי ישיר בין שני נהגים.
 • במצב בו הנהג ממשיך בהתנהגותו לפי סעיף 9.3.14, גם באמצעי תקשורת שונים כגון : פייסבוק, מיילים וכדומה ו/או תקשור ישיר עם השופט, שמורה לשופט הראשי  ו/או למנהל המרוץ הזכות לתת אזהרה התקפה למרוץ הנוכחי ו/או למרוץ הבא ע"פ סעיף 9.3.

 

 8.15 הורדה במיקום – עונש שמשמעותו שהנהג המוביל יורד בדירוג אחד ומתחלף עם הנהג שאחריו בדירוג באותו מקצה

 •  הורדה במיקום – תיחשב גם כאזהרה במקצה הבא כמוגדר בסעיף 9.3 בתקנון זה לעניין צבירת אזהרות
 • חובה על הנהג לחגור חגורת בטיחות (במידה וקיימת בקרט) אחרת –ההורדה במיקום תהיה – אם לאותו מקצה או לכל יום המרוץ, על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ .
 • נהג שלא האט את קצב נסיעתו או עקף נהג אחר, אחרי שהונף דגל השחמט,  בסיום המרוץ וכן לפני שהונף דגל ירוק בתחילת המרוץ .
 • עקיפה בדגל צהוב תגרום להורדה במיקום הנהג העוקף + אזהרה לפי סעיף 9.3 לנהג העוקף

 

8.16 פסילה – הרחקה מהמרוץ או ממקצה (שלב מסוים של אותו מרוץ), תלוי בסוג המרוץ

 • תוטל על נהג שחרג מהתקנון  בחומרה לפי שיקול דעת השופט הראשי ו\או מנהל המרוץ .
 • תוטל על נהג שפגע בנהג אחר באופן לא ספורטיבי וגרם בצורה חריגה לפגיעה בבטיחות.
 • במקרים מסוימים יכול השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ להוציא נהג ממקצה, וזה יחשב כאילו סיים אחרון ועדיין להיות זכאי לדירוג.
 • במרוץ הבא שבו ישתתף יתחיל הנהג עם אזהרה (לא תקף למ. סיבולת). אם לא ישתתף במרוצים הבאים (או אם זה היה המרוץ האחרון לעונה), הנהג לא יהיה זכאי לניקוד בונוס מאותו מרוץ.
 • במקרים חריגים יורחק נהג לכל יום המרוץ וכספו לא יוחזר .
 • במקרים חריגים מאוד של פעולה מכוונת אשר עלולה לסכן נהג אחד או יותר – או פגיעה מכוונת כנגד המהלך התקין של המרוץ ו/או הליגה  יורחק נהג לתקופה עליה יחליטו מנהל המרוץ והשופט הראשי ואף יכול הדבר לגרור הרחקה לעונה.
 • פסילה יכולה להינתן גם לאחר שהסתיים מקצה ו/או מרוץ.
 • אם נגע בנהג אחר / התנגש, יתכן שבמקרים כאלו תינתן פסילה גם לכל העונה (עבירה כזאת מראה על נהיגה בלתי ספורטhביות) ועל כך העונש חמור ביותר. 
 • אם נהג נגע בנהג שלפניו וסיבסב אותו או לחילופין גרם לו להשתפשף בגבולות המסלול, באופן שהנהג שלפניו נתקע ולא יכול להמשיך בדרכו ו/או בנוסף איבד מיקום אחד לפחות .
 • נהג שהחליט לצאת מהמרוץ/ לקום מרכבו במהלך המרוץ .
 • אלימות, בין אם פיזית או מילולית מצד נהג אחד כלפי נהג אחר או צוותו ו/או מי מבעלי התפקידים, תגרור ענישה בהתאם לחומרת העבירה. הנהג התוקף יקבל  אזהרה מאחד מאנשי הצוות וזה יכול להוביל  לפסילה.
 • פסילות מצטברות: נהג בקטגוריית פרו (PRO) אשר צבר שלוש פסילות במהלך העונה לא יורשה להשתתף בהמשך העונה.
 • השלכת חפצים מרכבו של אותו נהג (כגון כריות כפפות וכו')/ ומגורמים חיצוניים הקשורים לאותו נהג כגון קרוביו, חבריו, משפחתו וכו' לעבר המסלול ו/ או על נהג אחר , ללא חשיבות אם היה הדבר מכוון או לא –  יגרור אחריו אזהרה ואף פסילה.
 • נהג שצריך לעלות לפודיום ומסיבה כלשהי מחליט שלא לעלות ולכבד את מעמד הפודיום והענקת הגביעים.
 • פסילה תינתן לנהג שעלה לפודיום בלבוש לא הולם (ללא סרבל או סרבל לא רכוס)

 

8.17 STOP AND GO עונש שרלוונטי למרוצים ממושכים (סיבולת)

 • תוטל על נהג שביצע עבירה חריגה שהיא בהגדרת ענישת פסילה. אם הנהג ימשיך להתפרע, נתונה לשופט ההחלטה באם לפסול אותו או לא.
 • תוטל לפי סעיפים 5,  8.10,   ו8.11   על כל סעיפיה
 • זמן ביצוע הענישה לא יהיה יותר משתי הקפות מרגע קבלת הענישה. הנהג יסמן את כניסתו לPITS בהרמת יד, יעצור בקו עצירה ראשון, ויכנס לנתיב לביצוע הענישה במשך 30 שניות ויחזור למסלול (בביצוע ענישה זו אין צורך בכיבוי הקרט ו/או שהנהג יקום מרכבו).
 • בהתאם לסעיף 9.5.17 נהג שלא נכנס לביצוע הענישה יקבל הורדה ב2 הקפות.
 • במידה ועונש STOP AND GO ניתן בזמן סגירת הפיטס לקראת סיום המרוץ, העונש יוחלף בהורדת 3 הקפות לאותו נהג או קבוצה.

 

 • במידה ומנוע כבה
  • טרם הזינוק: תיעצר ההזנקה, יונע המנוע ויערך זינוק חדש, באותו הדירוג .
  • לאחר הזינוק: לא ייעצר המרוץ. הקרט יונע והנהג ימשיך בנסיעה .
  • נגיעה במנוע הקרט ו/או ברכיביו מכל סיבה שהיא שתגרום לתקלה טכנית תהא באחריות הנהג בלבד .
  • מנוע שכבה כתוצאה מרשלנות נהג , לא יביא לעצירת המרוץ. המנוע יונע והוא ימשיך בנסיעה. (נגיעה במנוע, נגיעה ברכיבים טכניים, צורת נהיגה שעלולה לגרום להדממת מנוע, תקלה טכנית הנגרמת עקב הנהיגה . לדוגמא : שימוש בגז וברקס יחד – יכול לגרום לשחיקת ברקס או קלאץ' מהירה יותר וכך לפגוע בתקינות הרכב או לחילופין החלקות חוזרות עלולות לגרום לנזק בצמיג, עומס על הציר ו/או נבה במצב החריג שיכול לקרות שבירה).

 

 • ניקוד
  • ניקוד אליפות – לאחר כל מרוץ, יינתן ניקוד ל24 נהגים באותו מרוץ, בדירוג המסכם של כל קטגוריה
   • פירוט הניקוד לאחר מקצי הגמר:
   • 28 נק' למקום ראשון
   • 26 נק' למקום שני
   • 23 נק' למקום שלישי
   • 21 נק' למקום רביעי
   • 20 נק' למקום חמישי
   • 19 נק' למקום שישי וכן הלאה בסדר יורד עד לנהג ה-24 לאותה קטגוריה.
   • אם מדובר במרוץ סיבולת קבוצתית, כל נהגי הקבוצה יקבלו ניקוד בהתאם למקום הקבוצה במרוץ.
   • אם מדובר במרוץ קבוצתי מעורבב (נהגים מקטגוריות שונות ביחד, כגון סיבולת תומכת/ ODT), כל נהג יקבל ניקוד בהתאם למקום קבוצתו במרוץ, בהתאם לקטגוריה שאליה הוא שייך.
 • ניקוד בונוס – לאחר כל מרוץ, בנוסף לניקוד המפורט בסעיף 11.1, יינתן ניקוד בונוס לנהגים בהתאם לפרוט הבא:
 •       יינתן בכל קטגוריה בנפרד.  אם מדובר במרוץ קבוצתי, יינתן לכל הנהגים בקבוצה. אם מדובר במרוץ קבוצתי מעורבב, ניקוד הבונוס יינתן לכל הנהגים            בקבוצה בהתאם                     לקטגוריה  שאליה שייך כל נהג.
 •       2 נק' עבור ניצחון במרוץ.
 •       1 נק' עבור P.P – זינוק ראשון במקצה הגמר. ניקוד זה לא יינתן במרוצי BEST LAP.
 •       1 נק' עבור השתתפות במרוץ.
 •       1 נק'  על best lap – זמן ההקפה הכי טוב לכל יום המרוץ.
  • ניקוד בונוס מיוחד (חד-פעמי לעונה): 5 נק' תינתנה לנהגPRO שילווה נהג ROOKIES למשך כל העונה (בתנאי שנהג ה-ROOKIES השתתף לפחות בשלושה מרוצים במשך העונה)
  • נהג שנפסל מהמרוץ לא יקבל נקודות בונוס באותו המרוץ. קיזוז ניקוד לא יהיה ממרוצים בהם הנהג נפסל.
  • במידה ומספר נהגים נפסלים דירוגם יהיה זהה ובכל מקרה הם לא יקבלו ניקוד אליפות ו/או ניקוד בונוס באותו המרוץ .
 • נהג שלא המשיך את המרוץ עקב סיבות מוצדקות, יוגדר כלא סיים (DNF) ויזכה לניקוד בהתאם למיקומו הסופי במקצה. הוא יהיה זכאי לניקוד בונוס  במידה ועמד בתנאי  סעיף 11.2
 • נהג שפורש במהלך המרוץ ולא ממשיך, ההתייחסות אליו כנהג נפסל לפי סעיף 5 .
 • מינוס 5 נק' על נהג שהשתתף במרוץ אך לא נשאר לכבד את מעמד הפודיום, יורדו לו 5 נק' מניקוד האליפות, חוץ ממקרים חריגים אשר מאושרים ע"י מנהל המרוץ.
 • קיזוז ניקוד אליפות: לעונה זאת 6 מירוצים לכל קטגוריה
  • בתום העונה יקוזז לכל נהג מרוץ אחד בו השיג את הניקוד הנמוך ביותר מכל העונה
  • הקיזוז ינוכה רק ממרוצים שהתקיימו ולא ממרוצים שבוטלו. במידה ובוטלו מירוצים או שונה מספר המירוצים מסך העונה, הקיזוז יעשה בין מירוץ מס 1' ועד לסיום העונה.
  • הקיזוז יהיה לניקוד מירוץ בלבד , ניקוד בונוס והורדות ניקוד ישמרו.
 • טבלת אליפות: הניקוד של כל נהג בכל המרוצים יצטבר בטבלת אליפות בהתאם לקטגוריה הרלוונטית ויפורסם.
 • במידה וקיים שוויון נקודות בין שני נהגים או יותר באותה קטגוריה בתום העונה , הנהג שניצח במספר רב יותר של מרוצים במהלך העונה יזכה במיקום הבכיר. במידה וקיים שוויון בניצחונות יילקחו בחשבון המקום השני וכן הלאה. במידה ועדיין יהיה שוויון  יינתן היתרון לנהג הראשון מבניהם שצבר ניצחון.
 • הכתרת אלופים: אלוף "ליגת דן קרטינג חיפה" יהיה הנהג בקטגורית "רוקיז" שצבר את מקסימום הנקודות. סגנו יהיה הנהג הבא אחריו בניקוד הסופי. כך גם יקבעו האלופים בקטגוריות "פרו" וסגניהם .
 • הכרזת האלופים: בתום טקס הפודיום של לאחר המרוץ האחרון בעונה יוכרזו האלופים וסגניהם בכל הקטגוריות ויחולקו גביעים ופרסים. הכרזת האלופים יכולה להידחות למועד מאוחר יותר כפי שיודיעו מארגני הליגה

 

 • טקס הענקת גביעים – פודיום
  • פודיום: בסיום המרוץ יערך ' טקס הפודיום' בו יוענקו שמפניה וגביעים למנצחי הקטגוריות.
  • יש לכבד את מעמד הפודיום וחלוקת המדליות בנוכחות מלאה של הנהגים שהשתתפו.
  • בכדי לכבד את המעמד, העלייה לפודיום תהיה בסרבלים רכוסים בלבד.

 

 • עדכונים ושינויים
  • תקנון זה נכתב על מנת לשמור על ערך הספורטיביות למרוץ וכדי לשמור על כללי הבטיחות במסלול. על כל הנהגים לדעת תקנון זה ולפעול לפיו במהלך השתתפותם במרוץ . עצם ההשתתפות מהווה אישור כי הנהג מסכים לכל הכתוב בתקנון זה. אי ידיעת התקנון אינה פותרת מעונש.
  • עדכונים ושינויים יוכנסו לתקנון בהתאם לצורך ויודגשו במהדורה החדשה. מנהל המרוץ יודיע על כך לנהגים וכן יודגשו השינויים בתדריך הנהגים.
  • במקרים חריגים שאין נגיעה ישירה בתקנון זה מנהל המרוץ עם שופט המרוץ יכולים להחליט או לשנות כל סעיף בתקנון זה לפי שיקול דעתם (תוך 48 שעות לאחר המרוץ יפורסם שינוי בתקנון).

 

 • הדגלים שומרים על הבטיחות והספורטיביות במסלול וחובה לציית להם

 הדגלים הינם סימנים ויזואלים מוסכמים השומרים על הבטיחות והספורטיביות במסלול וחובה לציית להם. ניתן להציגם גם כשלטים

 

  שחור לבן – אזהרה! תסומן לנהג בדגל ובמספר על ביצוע עבירה או נהיגה בלתי ספורטיבית. אזהרה נוספת תיגרם להורדת הקפה או מקום.

 

 שחור עם עיגול כתום – תקלה טכנית! תסומן לנהג בדגל ובמספר:  חזור לפיטס באופן מיידי לצורך טיפול או החלפת קרט. אם ניתן, יועבר הנהג לקרט חלופי להשלמת המרוץ. הזמן שאבד לא יוחזר והתוצאה הסופית היא הקובעת.

 

 צהוב אסורה עקיפה! : דגל נייח – סכנה,האט . דגל מתנפנף – סכנה מיידית , האט והיה מוכן לשינוי נתיב או עצירה מוחלטת. בכל מקרה  של דגל צהוב נייח או מתנפנף העקיפה אסורה עד חלוף הסכנה ובהגיעכם לפנייה הבאה אחריה. עקיפה בדגל צהוב גם אם הוחזר המקום לנהג הנעקף (למעט עקיפה שהתבצעה בלית ברירה מסיבה בטיחותית) מלווה בעונש פסילה מהמקצה.

 

  כחול פנה דרך מייד לנהג שמאחוריך . למעט מקצה מדידת זמנים, יוצג לנהג העומד להיעקף בהקפה מלאה או יותר. נייח: אתה עומד להיעקף, שמור על נתיב נסיעתך. מתנפנף: נהג אחד או יותר עומדים לעקוף אותך , פנה דרך מייד והשאר בקו הנסיעה שלך . הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קרט.דגל זה לא יוצג במרוצי סיבולת  זה אלה במקרים חריגים שיפוטיים או בטיחותיים.

 

 שימו לב נהג שנעקף לא מחויב להוריד מהירות ביישורת. הוא יפנה את הדרך בפנייה הקרובה תוך שינוי קו נסיעה לקו החיצוני של אותה פנייה ואינו מחויב לתת זכות קדימה לרצף של נהגים.

  אדום  – עצירה מיידית של המרוץ. המשך המרוץ לפי:

 • אם הושלמו עד 25% ממספר ההקפות / זמן המרוץ שניקבעו למקצה, המקצה יחודש מתחילתו על פי סדר הזינוק המקורי ולמספר ההקפות המקורי.
 • אם הושלמו בין 25% ל- 75% ממספר ההקפות / זמן המרוץ שנקבעו למקצה,  המקצה יוזנק מחדש להשלמת ההקפות או הזמן שנותר . הזינוק המחודש יעשה על פי הדירוג במקצה הקפה אחת לפני העצירה.
 • אם הופסק המרוץ לאחר שהושלמו 75% מההקפות  או זמן המרוץ ויותר, המקצה לא יחודש והתוצאות תיקבענה על פי הדירוג במקצה  (הקפה אחת לפני העצירה) .
 • אם לא ניתן לחדש את המרוץ במקצה גמר במקרה של סעיפים הנ"ל, יקבע דירוג סופי בהתאם לסדר הנהגים בהקפה האחרונה שנמדדה.
 • נהגים שנפסלו לפני עצירת מקצה בכל שלב אינם רשאים להתחרות במקצה המחודש או לקבל ניקוד במקרה של סעיף 11.4 לעיל .

  שחור – פסילה. הנהג יפסיק את המרוץ ומייד יחזור לפיטס תוך הקפה אחת מהצגת הדגל . הוצאת הדגל יכולה  לבוא בליווי מספר קרט.

 

   LAST-LAP  – הקפה אחרונה לפני סיום הקפה מלאה אחרונה למרוץ. יתכן שימוש באמצעי אחר לסימון הקפה אחרונה עליו יודיע מנהל המרוץ מראש בתדריך הנהגים יוגדר בתחילת יום מרוץ, תלוי בסוג המרוץ .

 

שחמט –  יונף בתחילה למנצח המרוץ ולכל הנהגים שאחריו. חזור בנסיעה איטית ומבלי לעקוף לאיזור הפיטס והיה מוכן לעצירה מלאה.

 

 ירוק –     זינוק  ישנן שלוש אופציות לזינוק.

 זינוק בשורה עוקבת, – ROLLING START – מחולקת לשניים : בטור אחד או שני טורים.

זינוק מגריד תוך שימוש ברמזור

 

 

מבנה המירוצים בדן קרטינג

מנהל המרוץ ו/או שופט המרוץ יכול להחליט על שינוי זמן המרוץ ו/או ההקפות ויגדיר זאת במהלך התדריך

========================================================================================

מרוץ בסיסי- מרוץ שבנוי משלושה סבבים. הנהגים מתחרים אחד בשני וכל תוצאה אשר השיגו משפיעה וקובעת את מיקום הנהג בשלבים הבאים

      במרוץ.  הנהג המוביל בכל סבב  יזנק ראשון במקצה שאחריו וכך הלאה בכל המקצים.

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות.
 • מקצה מדידת זמנים 10 הקפות – ההקפה המהירה ביותר תיקבע את הדירוג בזינוק של חצי הגמר.
 • מקצה חצי גמר        15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות מקצה מדידת הזמנים.
 • מקצה גמר         18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות מקצה חצי גמר.
 • טקס פודיום  – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • תדריך נהגים שבתוך התדריך תתבצע גם הגרלת רכבים משם כל נהג יידע באיזה קרט הוא נוסע בכל מקצה לפי סעיף 7 .
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול ובמהלך המרוץ. בשלבים של חצי גמר וגמר יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בין שני נהגים או יותר תילקח בחשבון ההקפה המהירה מכל המרוץ וכן הלאה.

=========================================================================================

מ.בסיסי גריד הפוך- מרוץ שבנוי מחמישה סבבים. הנהגים מתחרים אחד בשני במרוץ זה קיים שני שלבים נוספים לפני הגמר, חצי גמר 1 וחצי גמר 2 שהם גם משפיעים  בדירוג במקצה הגמר.  לצורך סדר הזינוק בגמר יש שיכלול ניקוד של חצי גמר 1 א' ו-ב' וחצי גמר 2 א' ו-ב'.

 

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות
 • מקצה חצי גמר 1 שלב א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי סעיף 1.6 הגרלת רכבים מהנמוך לגבוהה.
 • מקצה חצי גמר 1 שלב ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start),  לפי תוצאות הפוכות של סדר הזינוק (הגרלת רכבים ראשונה).
 • מקצה חצי גמר 2 שלב א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי סעיף 1.6 הגרלת רכבים מהנמוך לגבוהה.
 • מקצה חצי גמר 2 שלב ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות של סדר הזינוק (הגרלת רכבים שניה).
 • מקצה גמר 18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ניקוד מקצי רבעי וחצאי הגמר (מספר הקרט למרוץ יהיה הקרט השלישי במספר רודף להגרלה השנייה)
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • בזמן תדריך תתבצע גם הגרלת רכבים, לאחר מכן כל נהג יידע את מספרי הקרטים עליהם ייסע בכל מקצה לפי סעיף 7 על כל סעיפיו.
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול במהלך כל מקצה ובמהלך המרוץ. יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בניקוד של שני נהגים או יותר יילקח בחשבון זמן ההקפה המהיר מכל השלבים לפני הגמר

 

=========================================================================================

מ.גריד מראה – מרוץ שבנוי מחמישה סבבים שכל סבב הפוך לסדר הסיום ומעתיק אותו לסדר הזינוק במקצה הבא

מבנה המרוץ:

 • מקצה חימום כ- 10 דק'
 • מקצה QLF SUPER POLE הקפה אחת בלבד – ההקפה המהירה ביותר תיקבע את הדירוג בזינוק של חצי הגמר א' .
 • מקצה חצי גמר א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות למקצה QLF
 • מקצה חצי גמר ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות לסדר הסיום של מקצה חצי גמר א'
 • מקצה חצי גמר ג' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות לסדר הסיום של מקצה חצי גמר ב'
 • מקצה גמר 18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ניקוד מקצי חצאי גמר א', ב' וג'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • בזמן תדריך תתבצע גם הגרלת רכבים, לאחר מכן כל נהג יידע את מספרי הקרטים עליהם ייסע בכל מקצה לפי סעיף 7 על כל סעיפיו.
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול במהלך כל מקצה ובמהלך המרוץ. יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בניקוד של שני נהגים או יותר יילקח בחשבון זמן ההקפה המהיר רק של מקצה QLF SUPER POLE

 

=========================================================================================

מ.BEST LAP   מטרת מרוץ זה לזהות את הנהגים המהירים לאותו מרוץ ואת ההקפה המהירה ביותר. במרוץ זה אין כל חשיבות לסדר הזינוק.

 

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות
 • מקצה מדידת זמנים א' – 24 הקפות. לאחר 12 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • מקצה מדידת זמנים ב' – 30 הקפות . לאחר 15 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • מקצה מדידת זמנים ג' – 36 הקפות. לאחר 18 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי ההקפה הכי מהירה באותו מרוץ.

 

 • רוטציה – בין הרכבים והנהגים. נהג, שעשה את התוצאה המהירה ביותר יחליף רכב עם הנהג שעשה את התוצאה הנמוכה ביותר וכך הלאה. במקרה של מספר נהגים אי-זוגי, שלושת הנהגים שבמרכז הטבלה יחוו רוטציה ביניהם. (הרכב האיטי יעבור לנהג המהיר, הרכב הבינוני יעבור לנהג האיטי והרכב המהיר יעבור לנהג הבינוני).
 • בזמן תדריך תתבצע הגרלת רכבים אחת, לאחר מכן כל נהג יבצע חילוף רכב מהמצבה במקצה ב' ו-ג' לפי סעיף 7 על סעיפיו.
 • יתכן שימוש בדגל כחול רק במידה ונהג מעכב נהג אחר לאורך שליש מזמן המסלול.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • במידה והנהג בזמן רוטציה בכל שלב במהלך המרוץ קיבל אותו מספר רכב אשר נהג עליו כבר לפני, ימשיך בו. (אין החלפת קארטים). במידה ובכל זאת ירצה הנהג קרט חלופי יקבל אותו ממצבת הקרטים החלופיים אך לא יורשה לו לחמם את הקרט.
 • הזנקה : במרוץ מסוג זה לא תתקיים הזנקה, יציאה ישירות מהפיטס וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

  =========================================================================================================== 

מ.סיבולת אישי 45/60/90 – מטרת מרוץ זה, לבחון את יכולות הנהגים בהתמודדותם עם נהיגה פיזית וממושכת בזמן מוקצב.

הנהג שיצבור את מספר ההקפות בזמן המוגדר, יהיה המנצח במרוץ זה. אין כל הבדל בין מרוצים אלה אלא רק מבחינת זמני המרוץ.

 

  מבנה המרוץ :

 • מקצה מדידת זמנים כפול – שני סבבים של 10 הקפות כל אחד– חילוף קארט בשיטת רוטציה
 • מרוץ 90/ 60/ 45 דק'.
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר באותו מרוץ.

 

 • רוטציה – בין הרכבים והנהגים. נהג שעשה את התוצאה המהירה ביותר יחליף רכב עם הנהג שעשה את התוצאה הנמוכה ביותר וכך הלאה. במקרה של מספר נהגים אי-זוגי, שלושת הנהגים שבמרכז הטבלה יחוו רוטציה ביניהם. (הרכב האיטי יעבור לנהג המהיר, הרכב הבינוני יעבור לנהג האיטי והרכב המהיר יעבור לנהג הבינוני).
 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות מדידת זמנים.
 • בזמן המרוץ, הנהג ינהג בקרט אחד במהלך כל המרוץ.
 • במהלך המרוץ כל נהג יהיה חייב לבצע משימת תדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • מיכל הדלק מספיק לכחצי שעה מתחילת הזינוק ועל הנהג להיות אחראי על הכמות הנדרשת לתדלוק.
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב
 • במקרה של תקלה טכנית עד 30 דק' מתחילת הזינוק, בחילוף קרט לא יתאפשר ביצוע משימת תדלוק
 • במקרה של תקלה טכנית לאחר 30 דק' מתחילת הזינוק, בחילוף קרט יתאפשר ביצוע משימת תדלוק (וזה יהיה שיקול דעתו של הנהג)
 • במקרה ונהג ירצה להחליף קרט במהלך המירוץ לאחר הזינוק רשאי להיכנס לPITS ולהחליף את רכבו בקרט חליפי התדלוק יתבצע על הקרט שבו הוא נהג
 • ב-5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, יקבל הנהג 3 הורדות במיקום.
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף 9.6 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

============================================================================================

מ.סיבולת קבוצתית תומכת- מטרת המרוץ היא תמיכה לנהגים המתחילים ע"י נהגי הפרו, כמו כן לבחון את יכולות ההתמודדות בנהיגה ממושכת

                                                                  בזמן מוקצב ועבודת צוות . קבוצה שתצבור את מרב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה קבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

 מבנה המרוץ :

 • שני נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים של 10 הקפות לכל נהג
 • מרוץ 100 דק'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצע תוצאות מדידת זמנים של שני הנהגים מהקבוצה.
 • בזמן המרוץ, הקבוצה תנהג ב-2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל קבוצה תהיה חייבת לבצע 3 חילופי נהגים לפחות בזמן המרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב. מותר לשלב חילוף נהג.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף 9.6 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

=========================================================================================================== 

מ.סדנת ODT מטרת המרוץ היא לבחון כל נהג מבחינת זמנים, כמו כן לבחון את יכולתם בהתמודדות עם מצבי לחץ שונים,

                     יצירת גיבוש בעבודת הצוות תוך אחריות אישית לביצועים מול אחריות לצוות. קבוצה שתבצע את כל המשימות

                                     הטכניות ותשיג את מירב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

מבנה המרוץ :

 • 2/ 3 נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים לכל נהג, בניית קבוצות תתבצע בצורה הבאה:
  • חלוקת תוצאות מדידת זמנים ל-3 רמות
  • הגרלה לכל רמה בנפרד
  • נהגים שהוגרל להם אותו מספר בשלוש הרמות, יהוו צוות אחד למרוץ
  • המספר שחיבר בין הנהגים הינו גם מספר הקרט בו יתחרו, ומבטל את סעיף ההגרלה בתקנון (לפי סעיף 7.1)
 • מרוץ 120 דק'
 • 4 משימות טכניות שמתבצעות בPITS

                          תדלוק              – עצירה מלאה של הרכב, הנהג יוצא מהרכב , מבוצע תדלוק בעזרת מיכל דלק, סמרטוט, משפך ומטף.

                          לחץ אוויר         – עצירה מלאה של הרכב, הנהג יוצא מהרכב, מתבצעת בדיקת לחץ אויר ב4 צמיגי הרכב      

                          פירוק גלגל       – עצירה מוחלטת של הרכב, הנהג יוצא מהרכב, הקבוצה מבצעת פירוק והחזרת גלגל ברכב דמי.

                          מכסה מנוע       – עצירה מוחלטת של הרכב, הנהג יוצא מהרכב ומתבצע פירוק מכסה מנוע של רכב דמי

 • שני חילופים מינימום – חובה
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה וביצוע משימות .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצה ממדידת זמנים של נהגים.
 • בזמן המרוץ, הקבוצה תנהג ב- 2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל קבוצה תהיה חייבת לבצע 2 חילופי נהגים לפחות בזמן המרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • אין שילוב בין המשימות טכניות או בין משימה טכנית לחילוף נהג באותו זמן , בין משימה למשימה חובה לפחות הקפה אחת
 • בכל ביצוע של משימה טכנית אין לשבת ברכב עד לסיום המשימה
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במירוץ) לפי סעיף 8.5 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

===========================================================================================

מ.סיבולת קבוצתית 180/120- מטרת מרוץ זה היא לבחון את יכולות הנהגים בהתמודדות עם נהיגה ממושכת בזמן מוקצב

                                   ושיתוף פעולה בצוות. קבוצה שתצבור את מרב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

מבנה המרוץ :

 • שני נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים – 10 הקפות לכל נהג
 • מרוץ 180/ 120 דק'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצה ממדידת זמנים של נהגים.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב-2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לחניה.
 • במקרה של אי ביצוע חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום.
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף.8.5 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

 ===========================================================================================================

מ.סיבולת 500 הקפות – מטרת מרוץ זה היא לבחון התמודדות עם עומס ועמידה במצבי לחץ מטורפים. קבוצה שתסייים 500 הקפות ראשונה , תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

מבנה המרוץ :

 • 2-4 נהגים בקבוצה לPRO, 2-5 נהגים בקבוצה לROOKIES
 • מקצה מדידת זמנים לשני נהגים בכל קבוצה הזמן המהיר יקבע את הדירוג בזינוק
 • מרוץ 500 הקפות
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאה הכי מהירה של הקבוצה.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב 2 רכבים שיוגרלו מראש לאותה קבוצה – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • במקרה של עוד תקלה טכנית גם ברכב השני, קבוצה תקבל עזרה מאיש צוות לתיקון התקלה ולהחזרת הקארט למסלול להמשך מרוץ.
 • במקרה של תקלה טכנית, קבוצה תספוג את הזמן שאבד ולא תקבלו הוספת הקפות.
 • כל קבוצה תבצע לעצמה את התדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • כל עוד נהג מהקבוצה נמצא על המסלול אין לבצע תדלוק לקרט.
 • ב- 50 הקפות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לחניה.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (מקרה זה לא יחשב כחילוף).
 • כל אזהרה חמורה תגרור אחריה ענישת STOP AND GO (כניסה לPITS עיכוב על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המירוץ).
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

 ==========================================================================================================

מ.סיבולת 1000 הקפות – מטרת מרוץ זה היא לבחון התמודדות עם עומס ועמידה במצבי לחץ מטורפים. קבוצה שתסייים

                                                                        1000 הקפות ראשונה, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

מבנה המרוץ :

 • 3-6 נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים לשני נהגים בכל קבוצה, הזמן המהיר יקבע את הדירוג בזינוק
 • מרוץ 1000 הקפות
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטורו / או ב2 טורים (Rolling Start), לפי תוצאה הכי מהירה של הקבוצה.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב 2 רכבים שיוגרלו מראש לאותה קבוצה – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • במקרה של עוד תקלה טכנית גם ברכב השני, קבוצה תקבל עזרה מאיש צוות לתיקון התקלה ולהחזרת הקרט למסלול להמשך מרוץ.
 • במקרה של תקלה טכנית, קבוצה תספוג את הזמן שאבד ולא תקבלו הוספת הקפות.
 • כל קבוצה תבצע לעצמה את התדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • כל עוד נהג מהקבוצה נמצא על המסלול אין לבצע תדלוק לקרט.
 • ב- 50 הקפות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (מקרה זה לא יחשב כחילוף).
 • כל אזהרה חמורה תגרור אחריה ענישת STOP AND GO (כניסה לPITS עיכוב על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ).
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

League Bylaws updated for 2019. To download the full Bylaws click here.

Northern Carting League Rules – 4 Beats – 2019

Each race in "Dan Carting" will be conducted according to one of the methods defined in these bylaws.

The race practices will be set and announced early in the season

Patches and changes will be highlighted in this color (blue)

Introduction General Rules:
The regulations in these bylaws are for the races that will be held on the "Dan Karting" track – 4 beats season 2018 – ("Dan Karting League"). All drivers must be accompanied by professional and knowledgeable staff members about all these regulations. These regulations require drivers who are recognized as "pro" drivers (PRO – those drivers whose average is very close to the peak time of the same track, who have extensive experience and are recognized as veteran league drivers).
May Attend: Anyone who has completed a 4-stroke or 2-stroke race driving course on one of the recognized routes and / or who has a FIA (International License) license and / or who has previously participated in a race and is certified to do so and / or who obtains the track approval and approval of the race director And the Chief Justice.
At the start of the race, the role owners will be defined and informed by the drivers. The race manager is the supreme administrative authority and the chief judge is the supreme judicial authority. The race manager can also serve as a judge.
A driver who fails to display proper driving and sporting skills and sporting behavior, including compliance with all of these Terms and Conditions as outlined above, will be excluded from the race.
In general, weather does not affect the existence of the race. In exceptional cases, it will be at the discretion of the race manager, track manager and chief judge to postpone or cancel the race date and a notice will be issued.
Any change in the track during the race will not affect the continuation of the race. Such as spilled oil, water, a protrusion in the track that requires a change of driving style, etc., unless otherwise indicated and / or decided by a judge.
Role of the Marshal:
Marshals have the authority to act as track observers, as flags and, if necessary, also serve as witnesses.
The marshals will also function as judges if the race manager and the chief judge decide on it.
The marshals' instructions must be obeyed at all times, regardless of the position they play.
Every 5 drivers in the race will have a marshal who can serve as both an observer and a judge under Section 1.3. In special cases, the Chief Judge and Race Manager has the authority to change the amount of marshals in the race.

 

payment:
Payment must be arranged for participation upon arrival at the track before driver's briefing.
An unpaid driver will not be allowed to participate in the heating end and / or the time measurement end.
A driver who has not paid before the driver briefing shall be deemed to be late in accordance with sections 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 and 4.8 of this By-law.
A driver will be considered as a participant in the race if he has completed at least one coffee in one of the lots and his money will not be refunded.
If a driver has completed at least one full lap and for any reason does not continue the race, the race director and / or the chief judge may only authorize a full / partial refund at his discretion in exceptional cases only. The request for a refund was only in writing and not on race day.
A driver who signed up and attended the briefing (regardless of the race fee) and decided not to participate in the race, his money will be partially refunded (50% of the amount).
Also, such a driver will disqualify the rest of the season (regardless of his status). In exceptional cases and for any reason by the same driver, section 3 shall apply to all its sections.

Driver briefing:
Mandatory meeting for all convened drivers and conducted by the race manager and / or the chief judge.
To raise questions by the drivers and / or criticism by the drivers and / or requests by the drivers in connection with the race. After the briefing the drivers will not have the opportunity to raise these issues but only in writing.
Refresh topics from the relevant rules for the race day as well as major rules and flags.
Definition of marshals, judges and race managers.
Determine breakpoints and jumps during the race.
Raise points about overall safety and track safety.
Clarify unclear points about the policy.
All drivers must be present at the briefing.
A driver who is late for the briefing, he or his team will jump in and out of the race, regardless of the time measurement assignor, or as the race manager would define in some cases.
A driver who is late for briefing in an inverted grid race will receive 3 downloads in the final position. This section repeals section 4.3
A driver who is late for a briefing in the BEST LAP race will not be eligible for a bonus score in that race. This section repeals section 4.3
A driver who was late for a briefing in the D.T.'s race will not jump last, but the same driver will lose 4 points from all the points he achieved in that race.
A driver who is late for a race in a race that has already been penalized from previous races will receive a download at a leap forward position (concluding). This section is not valid for the D.T. race
If a number of drivers are late for their rating briefing will be in accordance with the order of arrival.
A driver who did not attend the briefing will not participate in the race.
The race manager's authority to allow the driver in exceptional cases not to be briefed if notified in advance. In this case, the driver shall be deemed to be late in accordance with Section 3 of these Bylaws.
Any appeal to the race judge and / or race manager who is directly and / or indirectly related to the subject of the race and / or the heating end and / or the time measurement edge shall be in writing only.

Driver safety and equipment:
Every driver must wear a seat belt.
It is mandatory for every driver to wear a full helmet to be fastened at all times while driving, otherwise punishment shall be incurred under section 9.3.
All drivers must wear overalls. The jumpsuit must be worn during driving time, otherwise punishment under section 9.3 shall be incurred.
Every driver must wear closed shoes, otherwise punishment under section 9.3 will be incurred.
Drivers with long hair must use a headgear with their hair wrapped inside, otherwise punishment will be incurred under Section 9.3.
Additional equipment such as gloves, rib protector and the like are recommended.
League organizers may require the use of additional equipment if necessary and will notify before race day.
The use of external accessories with the approval of a chief judge and / or the race manager only for safety reasons.
Drivers may brand their personal equipment by sponsors, but not the carts on which they travel.

The maximum number of carats is by type of route and route and by race type (one carat every 20 meters). The race manager may authorize the participation of up to two additional carats beyond this limit.
Carts that get off track or turn around will only return to compete when the travel lane is vacant and in any case will not travel against the direction of traffic without a valid permission.
A driver who gets off the track or turns around consistently will be considered careless and may be excluded from the race at the discretion of the Chief Judge and the race director.
A driver who gets out of the vehicle during the race without the approval of one of the officials will be punished at the discretion of the judge.
A driver who for some reason has his carriage stuck on the track, waving his hands in the air and returning to the race in a way that does not interfere or endanger other drivers. In any case, do not leave the caret without the permission of the office holders.
When entering the Pitts, stopping or slowing down the driver will sign a hand in the air, if it does not do so, it will be considered unsportsmanlike conduct and will be punished by Section 9.3.
Entry into the Pitts area, track or service areas is permitted only to drivers participating in the race and / or the relevant race. Any driver and / or other person may not enter these territories without the approval of the race manager or race judge.

 

Weighing drivers and weights – Weights will be used in different races.
6.1 At the start of the race day upon registration, each driver will weigh

6.2 Weighing shall be carried out with all the driver's equipment

6.3 Adding the weights to the vehicle in the race, after weighing.

6.4 Each driver shall be responsible for his own weights and shall adhere to them after weighing.

6.5 According to Sections 6.3 and 6.4, a driver who fails to do so and is expected to evade punishment according to Section 9.4.

6.6 Maximum weight added per carat will be up to 30 kg.

6.7 At the end of the race, each driver will return all the weights he has used, a driver who fails to do so will be penalized under Section 9.4

Cart and Alternate Cart Sweepstakes:
Each driver will grill a carat for the first end of the race. The caret to the other end will be the caret with a number chasing to the number grilled from the caretaker who participated in the previous end in the same category and so on, unless otherwise specified in the specific race type structure.
If two drivers are to receive the same cart, due to some malfunction, the advantage will be to the driver who grilled the cart in question. The other driver will continue with the order of numbers chasing until the free carat.
If there are a number of drivers that need to replace carts due to some malfunction, the first replacement will be done in accordance with section 7.2 and then the cars will be replaced in the order of departure.
If it is a group endurance race, at the end of the time measurement, the first driver in the team will increase the number of carts and the next driver in the same group will be assigned the next caret followed by the number of chaser as defined in section 7.1.
In the case of a group endurance race, the race manager and / or the chief judge may raise the drivers of the same group who are driving at the same end of the time measurement, the second and / or third drivers of the same group, and if their vehicles are occupied in a number of chasing rises to the available carte, In this case: There will still be the number one lottery plus 2 in the race
In any case and the driver will change carat due to a malfunction or other cause, at the end will continue fine according to the initial lot
If the driver does not allow a driver to leap on the carat he has not jumped and because of a technical problem, the race manager will determine the replacement carat, from the replacement carts to the race, in accordance with a pre-determined order by the race manager.
The replacement cart is the cart which recognizes its ability to withstand times of 50 second or less than the average of all vehicles, according to the results of the pre-day assignments and worthy of mastery.
Replacing a carat will only be allowed in the event of a malfunction that does not allow for reasonable competitive driving.
Approval for the replacement of the carat by the race judge and / or the race manager will be done after the driver has been identified by the driver and then visual and / or practical examination of the vehicle by the race judge and / or the race manager.
The driver will only be able to make one coffee in the replacement vehicle – to warm up the tires and the engine and get used to the vehicle. No further replacement will be possible in the same rotation.
If a driver wishes to replace a carat after exiting, he will receive the next carat in turn from the replacement carat. A driver may replace carat only once.
In a race unrelated to a race (from a warm-up and / or training edge) the exchange will only be possible after the race starts and at its own expense. (Laps will not be completed).
If a driver wishes to replace a carat after having made a swap once he will be allowed to change during the allotment and / or race and at his own expense (laps will not be completed).
A driver will drive a replacement car even if he has been driving it during the race.
Receipt of replacement carts before departure: The order of distribution of replacement carats will be as follows:
If the original carat he had to travel was disabled for some reason and not fit to move on the route.
A driver who asked for a carte when he was fit (the judge sees that his original carte met the conditions in section 7.8 and is reasonable for driving).
In the event that a replacement for more than one custom is required prior to the allotment, the replacement order for alternate carts shall be in the order of leap (and in accordance with Article 7 for all clauses).
Fixed carte: A specific driver can receive a fixed carte that he will drive in all classes, due to its suitability with special components such as pedals, hand mechanisms, etc., with the approval of the race manager and / or the chief judge.

 

8. Indirect Rules: Notice !! Bypassing is a basic and legitimate right of every driver in the race! (Please note that most indirections will begin before referral and will be completed during)

8.1 A driver can use the full width of the track as long as he is alone. If another carat arrives and it is faster (whether temporary or consistent speed), the driver will choose a uniform driving line to allow the fast carte its right to overtake.

8.2 Defensive Driving is a driver in which a driver wants to maintain his position, while limiting indirect options to the driver that follows.

8.2.1 If a driver chooses to drive defensive driving and his average driving time has dropped from 70 second, this will result in punishment under section 9.3.

A defensive line is a line that a driver chooses before the turn, an early (Apex) meeting point and exit utilizing the entire track area provided by Section 8.2.3. He will be able to do so at any time under Section 8.2.1.
8.2.3 A defensive line starts before a turn, on an inside line, utilizing one third of the width of the runway.

8.3 A driver will turn through a blue flag waving round. The bypassed driver will immediately turn the route within the near turn, maximum within 3 turns towards the outside line. A driver who ignores the blue flag will be penalized under Section 9.3.12.

8.4 In all directions, entry and exit, the drivers are given the opportunity to deal with each other, as long as they are within the boundaries of the route and as long as they avoid each other and stand in their lines of travel.

8.5 Bypass is allowed on both the right and the left as long as it is in accordance with Article 8 on all its clauses.

8.6 Carat: A carat located first of two or more carats when entering it. Carat will be considered a leader when its position is more than half a carat forward relative to the additional carat. The right driving line stands to his credit.

8.7 Parallel carts: Carats placed side by side. Each carat will remain in its own driving line and not deviate from the other's driving line or push the other carte.

8.8 Driving for the purpose of delaying or obstructing a driver such as a sudden change of direction, a change of direction more than once, a deliberate pushing of carts to the track hunters or any intentional deviation of traffic is strictly prohibited and will result in punishment depending on the severity of the injury. Driving dangerously, even unintentionally, will disqualify the driver from the edge and even the race

8.9 Bypass is permitted only within the track.

8.10 Law of the Half – A bypass driver whose front wheels are parallel to the rear wheels of the driver overturned in front. In such a situation, each driver will maintain his or her lane of travel throughout the rotation otherwise it will be considered Section 8.11.
8.10.1 The bypass driver must maintain his or her line of travel while providing a bypass right to the bypass driver when the bypass driver complies with Section 8.10 and its sections. A leading driver of the two has the right to choose a route according to section 8.6

8.10.2 A driver who enters or exits the round in parallel and causes a change or deviation from the corresponding driver's line of travel will receive a warning

8.10.3 A driver who bypassed and cut the bypass driver, while entering a turn or exit from the turn, causing him to change or deviate from the line of travel or caused a collision would receive a warning or disqualification under Sections 9.3 and 9.5.

8.10.4 A driver who has been detained who has not complied with the half-law under section 8.10 and caused an accident or a subsidy of the overtaking driver's vehicle so that he cannot continue his journey, will be punished according to section 9.5.

8.10.5 A bypass driver who entered the parallel and in the middle of the rotation when both maintained parallel, the bypass driver slid and pushed the bypass driver within the rotation due to improper design and loss of control, shall be punished in accordance with Section 9.3

8.10.6 A bypass or bypass driver who failed to comply with one of the conditions of section 8 on all of his counts and caused an accident or subsidy, so that it is impossible for one to continue, will be punished under section 9.5.

8.11 Diving – A bypass where the bypass driver is not parallel to the bypassed vehicle and still decides to bypass. The bypass driver will pass the bypass vehicle without injuring him and without causing him to lose his line of travel, and he will not touch it. Failure to do so will be the full responsibility of the bypass driver and this will result in punishment. This bypass method has full responsibility for the bypass driver.

In case the bypass driver caused the bypass driver to get stuck due to touching it and the bypass driver could not continue his journey and consequently lost at least one position, the bypass driver will be disqualified to the same end. This case will incur punishment under Section 9.5 in a non-endurance race. Punishment endurance under section 9.6
When the bypass driver hit the bypass on the side of the vehicle with the front of the vehicle (the front of the vehicle – (front) is considered from the center of one of the front wheels and the request to the center of the other front wheel), this will be considered as a warning and even a reduction in the position / lowering of the coffee, depending on the race type.
When the bypass vehicle strikes its rear at the front of the bypassed vehicle, this will result in punishment under section 9.3.
The bypass driver made a dive and did not complete, created a parallel with the bypass and pushed him aside, causing him to lose a line, which would result in punishment under Section 9.3

 

8.12 Punishment:

A driver who exceeds this bylaw will be punished according to the severity of the offense in the penalties set out in the following sections.
A driver who has been disqualified and / or has received a warning and / or download and / or STOP AND GO any and all penalties, may and may file a written appeal as long as it does not interfere with the race. This is also valid for outside parties such as: relatives, friends, family, etc., as per section 9.2 for all clauses.

In cases where the same driver who received punishment and yet he or his relatives decided to approach the race manager and / or the chief judge or any function defined as part of the race, first appeal under sections 9.3.13 and 9.3.14 and a second appeal under section 9.4 for all sections.

Defensive driving – prolonged defensive driving, when the driver is at the PRO level and does not utilize the entire area of ​​the route, will punish her if he does not comply with the requirements of section 8.1 and 8.2.
8.13 Appeal

Cost of appeal NIS 10 per separate payment appeal.
An appeal form will be provided at the checkout counter for payment.
An appeal form will be submitted to the cash desk together with payment receipt under section 9.2.1.
Only one receipt will be attached to each appeal form.
The appeal will be accepted only for a single case and not for several cases together.
If several cases have been written in one form, the reference will be to one case only that a race manager decides to be correct (there will be no answer for all cases).
A driver / relatives who approach a race manager and / or any judge during the race will receive the same penalty under section 9.1.2.
An employee / representative / marshal will file an attached appeal upon receipt to the race manager and not to anyone with another position.
The reply will be returned in writing to the driver / relatives as follows:
An employee / representative / marshal will submit an appeal form with a reply to the driver / relatives.
If there is a response after the race has ended the answer will be forwarded to the driver via the media (Facebook, email, etc.).
The race manager with race judges will discuss appeals and return a written response up to 24 hours after the race.

8.14 Warning – A driver who is in violation of this bylaw or a non-sporting driver will be charged.

A Zigzag driver will get a warning. (No path change between face and face more than once).
A warning will be drawn to the following sections until the end of the race / by definition of race type and detail by race type, according to Appendix A.
Every second warning will automatically incur a penalty or a downgrading penalty (depending on race type).
If a driver reaches 5 punishments, he will be disqualified. (The validity of the disqualification, whether for the same end or for the race day or for the entire season, or for the entire league, shall be determined by the race director and / or the chief judge)
If a driver touched the driver in front of him and turned him around, but the driver continued his ride and lost no position and got stuck.
Systemic injury to another driver which will cause the driver in front to lose concentration and / or speed and / or lose a line.
A driver who brakes abruptly on the track, in a place that is known as a non-braking area (eg gospel). If this is done it will be considered intentional containment and unsportsmanlike behavior.
A driver turned around and consequently drove against the direction of travel to return to the race – causing one of the drivers in the race to lose his line of travel.
A driver who did a dive caused damage to the bypassed driver according to Sections 8.11.3 and 8.11.4 and during the dive he touched / rubbed the bypassed driver.
A driver who skates too much at points on the track that are known to slip or alternatively traveled on a "dead" area and skated.
Ignoring a blue flag.
Bypass blocking – In cases where the driver is blocking the route systematically, this will result in the driver being removed.
A driver / relatives who enter / enter the track where the race is held without the approval of the role holders or alternatively their speech is unethical and blatant / blatant movements with his hands towards another driver or the target owner.
A teasing complaint from one driver or his staff about another driver will trigger a warning in accordance with the decision of the Chief Judge of the race manager. For the avoidance of doubt, a spiteful complaint is one that is not related to a direct specific incident between two drivers.
In the situation where the driver continues his conduct under section 9.3.14, also through various media such as: Facebook, emails and the like and / or direct communication with the judge, the chief judge and / or the race manager reserves the right to give warning warning to the current race and / or the next race. Section 9.3.

8.15 Download at Location – Penalty which means the leading driver drops one rating and replaces the driver after the same rating

Location download – will also be considered as a warning at the next end as defined in Section 9.3 of these Terms of Warranty Accumulation
The driver must wear a seat belt (if fitted) otherwise – the download at the location will be – whether for the same end or for the entire race day, according to the decision of the Chief Judge and / or the race manager.
A driver who did not slow down or overtake another driver after the chess flag was raised, at the end of the race, and before the green flag was raised at the start of the race.
Bypassing yellow flag will cause the bypass driver location to be lowered + warning as per section 9.3 of the bypass driver

8.16 Disqualification – Exclusion from the race or from the end (a certain stage of the same race), depending on the race type

A driver who deviates from the regulations by severity shall be charged at the discretion of the Chief Judge and / or the race director.
A driver will be charged with an unsportsmanlike injury to another driver, resulting in an unusual injury.
In some cases, the Chief Judge and / or the race manager may take out a driver, and it would be considered final and still eligible to be graded.
In the next race in which they participate, the driver will start with a warning (invalid for endurance). If they do not participate in the following races (or if it was the last race of the season), the driver will not be eligible for a bonus score from that race.
In exceptional cases, a driver will be removed for the entire race day and his money will not be refunded.
In very rare cases of deliberate action that could endanger one or more drivers – or intentional injury against the proper course of the race and / or league, a driver will be expelled for the period decided by the race manager and the chief judge and this may even lead to exclusion for the season.
Disqualification can be granted even after finishing an end and / or race.
If another driver / collision is touched, such cases may also be disqualified for the entire season (such offense shows unsportsmanlike driving) and the punishment is extremely severe.
If a driver touches the driver in front of him and turns it around or alternatively causes it to rub within the boundaries of the track, in such a way that the driver in front of him gets stuck and cannot continue on his way and / or in addition lost at least one position.
A driver who decided to get out of the race / get out of his car during the race.
Violence, whether physical or verbal on the part of one driver towards another driver or his staff and / or any of the officials, will result in punishment depending on the gravity of the offense. The attacking driver will receive a warning from one of the crew members and this can lead to disqualification.
Cumulative Disqualifications: A driver in the PRO category who has accumulated three disqualifications during the season will not be allowed to participate later in the season.
Throwing objects from the vehicle of the same driver (such as glove pads, etc.) / and external parties related to the same driver such as his relatives, friends, family, etc. towards the track and / or another driver, regardless of whether it was intentional or not – would carry a warning and even disqualification. .
A driver who needs to go up to the podium and for some reason decides not to go up and respect the podium status and the awarding of trophies.
Disqualification will be given to the driver who went to the podium in inappropriate attire (without overalls or unpacked overalls)

8.17 STOP AND GO Punishment relevant to extended races (endurance)

A driver who has committed an unusual offense is defined as a penalty punishment. If the driver continues to riot, it is up to the judge to decide whether to disqualify him or not.
Will be imposed under Sections 5, 8.10, and 8.11 on all clauses
The punishment execution time shall not exceed two laps from the time the punishment is received. The driver will signal his entry into PITS with a hand lift, stop at the first stop line, and enter the lane for punishment for 30 seconds and return to the track (performing this punishment does not need to turn off the carts and / or the driver gets up from his vehicle).
In accordance with Section 9.5.17, a driver who does not enter the punishment will receive a 2-lap download.
If the STOP AND GO penalty is given at the time of the Pitts closing the race, the penalty will be replaced by downloading 3 laps to the same driver or group.

If engine turns off
Before the jump: Stop the start, stop the engine and make another jump, at the same rating.
After the jump: the race will not stop. The cart will be driven and the driver will continue driving.
Touching the carat engine and / or its components for any reason that would cause a technical malfunction shall be the sole responsibility of the driver.
Engine overlap due to driver negligence will not stop the race. The engine will be driven and it will continue to travel. (Touching the engine, touching technical components, driving form that can cause engine bleeding, technical malfunction due to driving. For example: using gas and brakes together – can cause faster brakes or clutch burns and thus damage the vehicle's integrity or, alternatively, repeated tire damage, Axial load and / or nave in the exceptional condition that can occur breakage).

Scoring
Championship Scoring – After each race, a score will be given to 24 drivers in the same race, in the overall ranking of each category
Breakdown of the score after the finals:
28 points for first place
26 points to second place
23 points to third place
21 points to fourth place
20 points to fifth place
19 points to sixth place and so on goes down to the 24th driver for that category.
If it is a group endurance race, all team drivers will receive a score based on the group's place in the race.
If it is a mixed group race (drivers from different categories together, such as endurance / ODT), each driver will receive a score according to their team place in the race, depending on the category to which they belong.
Bonus score – After each race, in addition to the score specified in section 11.1, a bonus score will be given to drivers according to the following details:
Will be given in each category separately. If it is a group race, all drivers in the group will be provided. If it is a mixed group race, the bonus score will be given to all drivers in the group according to the category to which each driver belongs.
2 points for victory in the race.
1 pts for P.P – first leap in the finals. This score will not be given in BEST LAP racing.
1 pts for participating in the race.
1 point on best lap – the best lap time for each race day.
Special Bonus Score (one-time for the season): 5 points will be given to a PRO driver who will accompany the ROOKIES driver for the entire season (provided that the ROOKIES driver has participated in at least three races during the season)
A driver who is disqualified from the race will not receive bonus points in that race. Scoring offsets will not be from races where the driver has been disqualified.
If a number of drivers are disqualified, their rankings will be the same and in any case they will not receive a championship and / or bonus score in the same race.
A driver who did not continue the race for justifiable reasons, will be defined as a Finished (DNF) and will receive a score according to his final position. He will be entitled to a bonus score if he meets the requirements of Section 11.2
A driver who retires during the race and does not continue, his treatment as a driver is disqualified under section 5.
Minus 5 points on a driver who participated in the race but did not remain honored with the podium status, he will lose 5 points from the championship score, except for exceptional cases approved by the race manager.
Offset Championship Score: This season there are 6 races per category
At the end of the season, every single racer driver will be offset by having the lowest score of any season
The offsets will only be deducted from existing races and not canceled races. If races are canceled or the number of races in total is changed, the offset will be between race # 1 and the end of the season.
The offset will be for racing only, bonus score and score downloads will be retained.
Championship Table: The score of each driver in all races will accumulate in the Championship table according to the relevant category and will be published.
If two or more drivers are equal in the same category at the end of the season, the driver who wins more races during the season will win the senior position. If there is equality of victories, the second place and so on will be taken into account. If there is still equality the advantage will be given to the first driver of their sons who gained victory.
Coronation of champions: The "Dan Karting Haifa League" champion will be the driver of the "Rockies" category that has accumulated the maximum points. His deputy will be the next driver in the final score. So will the champions in the "pro" categories and their lieutenants.
Declaration of Champions: At the end of the podium ceremony after the last race of the season, the champions and their deputies will be announced in all categories and trophies and prizes will be awarded. The declaration of champions could be postponed at a later date as announced by the league organizers

Trophy Award Ceremony – Podium
Podium: At the end of the race, the 'Podium Ceremony' will be held in which champagne and trophies will be awarded to the category winners.
The podium status and medal distribution must be respected in the full presence of the participating drivers.
In order to honor the status, the podium rise will be only in jumpsuits.

Updates and changes
These rules were written to maintain the value of athleticism for the race and to keep track rules safe. All drivers must know and abide by these policies during their participation in the race. The mere participation constitutes a confirmation that the driver agrees to all written in these bylaws. Not knowing the policies does not impose a penalty.
Updates and changes will be put into the bylaws as needed and highlighted in the new release. The race manager will notify the drivers and the changes in driver information will be highlighted.
In exceptional cases where there is no direct infringement of these bylaws, the race manager with the race judge may decide or change any section of these bylaws at their discretion (within 48 hours after the race a change in the bylaws will be published).

The flags keep safety and sportiness on track and must obey
The flags are agreed visual signs that keep the safety and sportiness on track and must obey. They can also be viewed as signs

Black & White – Warning! Mark the flag driver and the number for committing an unsportsmanlike offense or driving. An additional warning will be made for the coffee or place being dropped.

Black with an orange circle – a technical glitch! You will be flagged for the flag and number: Return to Pitts immediately for treatment or replacement carts. If possible, the driver will be transported to an alternate carat to complete the race. The time lost will not be returned and the final result is the determining factor.

Yellow – indirect bans! : Stationary flag – danger, slow down. Fluttering Flag – Immediate danger, slow down and ready to change lane or total stop. In the case of a stationary yellow flag or the flickering of the overtaking is prohibited until the danger passes and you arrive at the next turn. Bypass yellow flag Even if the place was returned to the bypassed driver (except for overtaking by choice for a safety reason) is accompanied by a disqualification penalty from the edge.

Blue – Turn right immediately to the driver behind you. Except for the end of time measurement, a driver who is about to be in full or full circumference will be shown. Stationary: You are about to be bypassed, keeping on your path of travel. Fluttering: One or more drivers are about to bypass you, turn right and the rest of your line of travel. The flag issue can be accompanied by a carat number. This flag will not be displayed in this endurance race those in judicial or safety exceptional cases.

Please note that a driver who is bypassed is not required to lower the speed of alignment. He will turn the road in the nearest turn while changing a line of travel to the outer line of that turn and is not obliged to give right forward to a sequence of drivers.

Red – Immediate stop of the race. Continue racing by:

If up to 25% of the total number of laps / race time is completed, the allocation will be resumed from the beginning according to the original starting order and number of laps.
If between 25% and 75% of the total number of laps / race time is completed, the allocator will be rescheduled to complete the laps or remaining time. The resurgence will be done according to the rating at the end of one lap before the stop.
If the race is stopped after 75% of the laps have been completed or more, the allotment will not be renewed and the results will be determined by the allotment (one lap before the stop).
If the race cannot be resumed in the final section in the case of the above sections, a final rating will be determined according to the order of the drivers in the last survey measured.
Drivers who have been disqualified prior to an end stop at any stage are not allowed to compete in the renewed end or receive a score in the case of section 11.4 above.
Black – Disqualification. The driver will stop the race and immediately return to Pittsburgh within one lap of the flagship display. The flagship can be accompanied by a carat number.

LAST-LAP – Last lap before finishing the last full lap for the race. It may be possible to use a different means of marking the last lap to be announced by the race manager in advance of the driver's brief at the start of a race day, depending on the race type.

Chess – will be initially hoisted for the race winner and all subsequent drivers. Return slowly and without a detour to the Pitts area and be ready for a full stop.

Green – Leap There are three options for leaping.

ROLLING START – ROLLING START – Divided into two: one or two columns.

Scratching leap using a traffic light

Race Structure:

Allows heating about 10 minutes
Stage 1 Semifinals – Stage 1 – 15 laps – leap from Rolling Start mode, according to Section 1.6, lottery low to high.
Stage 2 Semifinals – Stage 2 – 15 laps – Ride from Touring Mode (Rolling Start), according to opposite results of the starting order (first car lottery).
Allocates 2 semi-finals stage 1 – 15 laps – leap from Rolling Start mode, according to section 1.6 low car to lottery.
Allocates stage 2 semi-final – 15 laps – leap from Touring mode (Rolling Start), according to opposite results of the leap order (second car lottery).
Finishes 18 laps – leap from Touring mode (Rolling Start), by scoring quarterly and semi-finals (the carat number for the race will be the third carat in the pursuit of the second lottery)
Podium Ceremony – Declaration of the Winners. The first three drivers to cross the finish line at the end of the final.

During the briefing, a lottery will also be carried out, after which each driver will know the number of carts on which he will travel at each end according to section 7 on all his sections.
In this race, a blue flag is used during each edge and during the race. The blue flag will only be used if the driver completes the full coffee on the last driver and sits behind it again.
In this race weights are used according to section 6 on all its sections.
Start-up will be done in combination with a green flag and the end will be combined with a chess flag.
If there is an equal score of two or more drivers, the fastest lap time will be taken into account from all stages before the final

================================================== =======================================

M.Grid shows – a race that consists of five rounds that each round is reversed to the final order and copies it to the next order

Race Structure:

Allows about 10 minutes to warm up
From one QLF SUPER POLE edge to just one lap – the fastest lap will determine the rankings in the Semi-Finals A start.
Semifinals A – 15 laps – leap from Rolling Start mode, according to results opposite QLF
Semifinal B – 15 laps – leap from Rolling Start mode, according to results opposite to final order of Semifinal A
End of third semi-final – 15 laps – leap from travel mode in Rolling Start, according to results opposite to final order of second semi final
Finishes 18 laps – leap from Rolling Start mode, by scoring from semi-finals A, B and C
Podium Ceremony – Declaration of the Winners. The first three drivers to cross the finish line at the end of the final.

During the briefing, a lottery will also be carried out, after which each driver will know the number of carts on which he will travel at each end according to section 7 on all his sections.
In this race, a blue flag is used during each edge and during the race. The blue flag will only be used if the driver completes the full coffee on the last driver and sits behind it again.
In this race weights are used according to section 6 on all its sections.
Start-up will be done in combination with a green flag and the end will be combined with a chess flag.
If the score of two or more drivers is equal, only the fast turnaround time of the QLF SUPER POLE edge will be taken into account.

================================================== =======================================

M. BEST LAP – The purpose of this race is to identify the fastest drivers for that race and the fastest lap. In this race, it is not important for the leap order.

Race Structure:

Allows heating about 10 minutes
Assigns time measurement A – 24 laps. After 12 laps, the vehicles will rotate.
Assigns time measurement B – 30 laps. After 15 laps, the vehicles will rotate.
Assigns time measurement c – 36 laps. After 18 laps, the vehicles will rotate.
Podium Ceremony – Declare the winners by the fastest lap in the same race.

Rotation – between vehicles and drivers. A driver who made the fastest result would replace a car with the driver who made the lowest score and so on. In the case of a number of odd drivers, the three drivers at the center of the table will experience rotation. (The slow car will go to the fast driver, the medium car will go to the slow driver and the fast car will go to the medium driver)
During a briefing, one vehicle lottery will be conducted, after which each driver will perform a vehicle spare from the tombstone at Part B and C according to Section 7 on his sections.
A blue flag may only be used if another driver delays one third of the time.
In this race weights are used according to section 6 on all its sections.
If the driver rotates at any point during the race, he will receive the same number of vehicles he has driven before. (No card replacement). However, if an alternate carat driver wants to receive it from the alternative carat, he will not be allowed to heat the carat.
Injection: In this type of race there will be no inauguration, exit directly from the Pitts and a finish will be made with a chess flag.

M. Personal Endurance 45/60/90 – The purpose of this race is to test drivers' abilities in dealing with physical and prolonged driving at an allotted time.

The driver who accumulates the number of laps in the specified time will be the winner in this race. There is no difference between these races but only in terms of race times.

Race Structure:

Assigns a double-time measurement – two rounds of 10 laps each – a rotation of a card using a rotation method
Race 90/60/45 min.
Podium Ceremony – Declare the winners by the highest number of laps in that race.

Rotation – between vehicles and drivers. The fastest driver will replace a car with the lowest driver and so on. In the case of a number of odd drivers, the three drivers at the center of the table will experience rotation. (The slow car will move to the fast driver, the medium car will move to the slow driver and the fast car will go to the medium driver).
Rising from Rolling Start mode, according to time measurement results.
During the race, the driver will drive one carte throughout the race.
During the race every driver will have to perform a refueling task and this is only after a full stop of the carts on and off PITS
The fuel tank is sufficient for about half an hour from the start of the start and the driver must be responsible for the amount of fuel required.
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall approval only !!) and access PITS for a car replacement
In the event of a technical failure up to 30 minutes from the start of the start, a carat exchange will not allow a refueling task
In the event of a technical malfunction after 30 minutes from the start of the launch, a carat exchange will allow for a refueling task (which will be at the driver's discretion)
In case a driver wants to replace a carat during the race after the startup may enter PITS and replace his vehicle with a carat the replacement fuel will be made on the caret he was driving.
The last 5 minutes of the race will not allow entry to PITS.
In this race weights are used according to section 6 on all its sections.
In case of failure to perform a task, the driver will receive 3 downloads at the location.
Any second warning given to the driver will result in a lap download and / or punishment of STOP AND GO (Exceptional Delay in Race) pursuant to Section 9.6 on all its sections.
Start-up will be done in combination with a green flag and the end will be combined with a chess flag.

================================================== ==========================================

M. Supportive group endurance – The purpose of the race is to support drivers starting with pro drivers, as well as to test the ability to cope with extended driving

In allotted time and team work. A team that gains the most laps in the specified time will be the team to win in this race.

Race Structure:

Two drivers in the group
Assigns a 10-lap time measurement for each driver
100 min race
Podium Ceremony – Declaration of the winners by the group's highest number of laps.

Rising from Rolling Start mode, based on the average results of time measurement of the two drivers from the group.
During the race, the team will drive 2 carts to be pre-drawn during the entire race – each team must have at least 3 drivers exchanges during the race (not including time measurement).
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall's approval only !!) and access PITS to replace a vehicle. Driver replacement is allowed.
The last 5 minutes of the race will not allow entry to PITS.
In the event of failure to perform a driver replacement, you will receive the same set of 3 downloads on location (for each task or spare that you did not perform).
Any second warning given to the team will result in a downgrade and / or penalty for STOP AND GO (Exceptional Delay in Race) pursuant to Section 9.6 for all of its items.
Start-up will be done in combination with a green flag and end with a chess flag.

ODT Workshop – The purpose of the race is to test each driver in terms of time, as well as to test their ability to cope with different stresses,

Formation of team work with personal responsibility for performance versus team responsibility. A group that will do all the tasks

The technicalities and getting the most laps in the set time will be the winning team in this race.

Race Structure:

2/3 drivers in the group
Assigning time measurement to each driver, group building will be done as follows:
Distribution of time measurement results into 3 levels
Sweepstakes for each level individually
Drivers who have drawn the same number on three levels will form one team for the race
The number that connected the drivers is also the number of carts they will compete in, eliminating the lottery clause in the bylaws (according to section 7.1)
120 min race
4 technical tasks performed in PITS
Fueling – Full stop of the vehicle, the driver exits the vehicle, fueling is done with fuel tank, mop, funnel and fire extinguisher.

Air pressure – full stop of the vehicle, the driver exits the vehicle, air pressure test is performed on 4 vehicle tires

Wheel disassembly – a complete stop of the vehicle, the driver exits the vehicle, the group performs disassembly and return of the wheel in a fee vehicle.

Hood – A complete stop of the vehicle, the driver gets out of the vehicle and the vehicle hood is dismantled

Two minimum exchanges – mandatory
Podium Ceremony – Declare the winners by the group's highest number of laps and tasks.

Starting from a Rolling Start Tour Mode, as measured by driver time measurement.
During the race, the team will drive 2 carts to be pre-drawn during the entire race – each team must have at least 2 drivers exchanges during the race (not including time measurement).
There is no combination of technical tasks or between technical task and driver replacement at the same time, between task and task required at least one coffee
When performing a technical task, do not sit in the vehicle until the task is completed
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall's approval only !!) and access PITS to replace a vehicle.
The last 5 minutes of the race will not allow entry to PITS.
In the event of failure to perform a task, or a carte or driver spare, you will receive the same set of 3 downloads at the location (for each task or spare you did not perform).
Any second warning given to the team will result in a lap download and / or punishment of STOP AND GO (Exceptional Delay in Race) pursuant to Section 8.5 for all its clauses.
Start-up will be done in combination with a green flag and end with a chess flag.

M. Team Endurance 180/120 – The purpose of this race is to test drivers' ability to cope with prolonged driving at an allotted time

And team collaboration. A team that gets the most laps in the specified time will be the winning team in this race.

Race Structure:

Two drivers in the group
Assigns time measurement – 10 laps per driver
180/120 min race
Podium Ceremony – Declaration of the winners by the group's highest number of laps.

Starting from a Rolling Start Tour Mode, as measured by driver time measurement.
During the race, a group will drive 2 carts to be pre-drawn during the entire race – each driver in the team must complete at least one lap of the race (not including time measurement).
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall's approval only !!) and access PITS to replace a vehicle.
The last 5 minutes of the race will not allow parking.
In the event of failure to perform a driver replacement, you will receive the same set of 3 downloads at the location.
Any second warning given to the team will result in a lap download and / or STOP AND GO (Exceptional Delay in Race) pursuant to Section 8.5 on all of its sections.
Start-up will be done in combination with a green flag and end with a chess flag.

================================================== ================================================== =======

M. Endurance 500 laps – The purpose of this race is to test coping with load and withstand crazy stress situations. A team that finishes 500 laps first will be the winning team in this race.

Race Structure:

2-4 drivers in the group for PRO, 2-5 drivers in the group for ROOKIES
Assigning a time measurement to two drivers in each fast time group will determine the rating by leap
500 laps race
Podium Ceremony – Declaration of the winners by the group's highest number of laps.

Rising from the Rolling Start mode, according to the fastest result of the team.
During the race, a team will drive 2 cars that will be pre-selected for the same team – each driver in the team must complete at least one lap of the race (not including time measurement).
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall's approval only !!) and access PITS to replace a vehicle.
In the event of another technical malfunction in the other vehicle as well, a team will receive assistance from a crew member to repair the malfunction and return the cart to the track for continued racing.
In the event of a technical malfunction, a team will absorb the lost time and receive no laps.
Each team will do the refueling for themselves and this is only after a full stop of the carts at PITS and shut down
As long as a driver from the group is on the track, do not refuel.
The last 50 laps of the race will not allow parking.
In the event of failure to perform a task, or a carte or driver spare, you will receive the same set of 3 downloads at the location (for each task or spare you did not perform).
Any second warning given to the driver will result in a download on the lap and / or STOP AND GO (this case will not count as a replacement).
Any serious warning will result in the punishment of STOP AND GO (entry into PITS delay as decided by the Chief Judge and / or Race Manager).
Start-up will be done in combination with a green flag and end with a chess flag.

================================================== ================================================== ======

M. Endurance 1000 laps – The purpose of this race is to test coping with load and withstand crazy stress situations. A group you will finish

The first 1000 laps will be the winning team in this race.

Race Structure:

3-6 drivers in the group
Assigning a time measurement to two drivers in each group, the fast time will determine the rating by leap
1000 laps race
Podium Ceremony – Declaration of the winners by the group's highest number of laps.

Rise from Tour mode in / or 2 columns (Rolling Start), according to the fastest result of the team.
During the race, a team will drive 2 cars that will be pre-selected for the same team – each driver in the team must complete at least one lap of the race (not including time measurement).
In the event of a technical malfunction that will cause Carte to get stuck, the driver will be able to get out of his vehicle (with Marshall's approval only !!) and access PITS to replace a vehicle.
In the event of another technical malfunction in the other vehicle, a team will receive assistance from a crew member to repair the malfunction and return the cart to the track for further racing.
In the event of a technical malfunction, a team will absorb the lost time and receive no laps.
Each team will do the refueling for themselves and this is only after a full stop of the carts at PITS and shut down
As long as a driver from the group is on the track, do not refuel.
The last 50 laps of the race will not allow entry to PITS.
In the event of failure to perform a task, or a carte or driver spare, you will receive the same set of 3 downloads at the location (for each task or spare you did not perform).
Any second warning given to the driver will result in a download on the lap and / or STOP AND GO (this case will not count as a replacement).
Any serious warning will result in the punishment of STOP AND GO (entry into PITS delay as decided by the Chief Judge and / or Race Manager).
Start-up will be done in combination with a green flag and end with a chess flag.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל