04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

תקנון ליגת "דן קרטינג" חיפה – 4 פעימות – 2019

תקנון הליגה עודכן לשנת 2019. להורדת התקנון המלא לחץ כאן.

 

תקנון הליגה הצפונית "דן קארטינג" – 4 פעימות –  שנת  2019

כל מרוץ במסגרת "דן  קרטינג" יערך על פי אחת מהשיטות המוגדרות בתקנון זה .

                               שיטות המרוץ יוגדרו ויפורסמו בתחילת העונה

 

תיקונים ושינויים יודגשו בצבע הזה (כחול)

 1. מבוא תקנון כללי :
  • התקנות שבתקנון זה הן עבור המרוצים אשר יתקיימו במסלולי "דן קרטינג" –  4 פעימות עונה 2018 –  (להלן: "ליגת דן קרטינג"). על כל הנהגים, מלווים באשר הם והצוות המקצועי לדעת תקנון זה על כל בוריו. תקנון זה מחייב נהגים שמוכרים כנהגים בדרגת "פרו" (PRO – אלו נהגים שהממוצע שלהם מתקרב מאוד לזמן השיא של אותו מסלול, בעלי ניסיון רב ומוכרים כנהגי  ליגה ותיקים).
 • רשאים להשתתף: מי שעבר קורס נהיגת מרוץ ל4 פעימות או 2 פעימות באחד המסלולים המוכרים ו/או מי שיש ברשותו רישיון מטעם FIA (רישיון בינלאומי) ו/או מי שהשתתף בעבר במרוצים וברשותו סימוכין לכך ו/או מי שמקבל את אישור המסלול ואישור מנהל המרוץ והשופט הראשי .
 • בתחילת המרוץ יוגדרו בעלי התפקידים ויוצגו לידיעת הנהגים . מנהל המרוץ הינו הסמכות הניהולית העליונה והשופט הראשי הינו הסמכות השיפוטית העליונה. מנהל המרוץ יכול לשמש גם כשופט.
 • נהג שלא יציג יכולות נהיגה נאותות וספורטיביות והתנהגות ספורטיבית ובכללם עמידה בכל תנאי תקנון זה כמפורט לעיל, יורחק מהמרוץ.
 • ככלל, מזג אוויר אינו משפיע על קיום המרוץ. במקרים חריגים יהיה זה בשיקול דעתם של מנהל המרוץ, מנהל המסלול והשופט הראשי לדחות את תאריך המרוץ או לבטלו והודעה על כך תפורסם. 
 • כל שינוי במסלול במהלך המרוץ, לא ישפיע על המשך המרוץ . כגון שמן שנשפך, מים , בליטה בשטח המסלול שמחייבת לשנות צורת נהיגה וכדומה, אלא אם יסומן אחרת ו/או  בהחלטת שופט.
 1. תפקיד המרשל :
  • למרשלים קיימת סמכות לשמש כמשקיפי מסלול, כדגלנים ובעת הצורך ישמשו גם כעדים.
  • המרשלים יתפקדו גם כשופטים באם מנהל המרוץ והשופט הראשי החליטו על כך .
  • יש להישמע להוראות המרשלים בכל זמן המרוץ ללא כל קשר לתפקיד אותו הם ממלאים.
  • לכל 5 נהגים במרוץ יהיה מרשל שהוא יכול לשמש גם כמשקיף וגם כשופט לפי סעיף 1.3. במקרים מיוחדים, קיימת  לשופט הראשי ומנהל המרוץ הסמכות לשינוי כמות המרשלים במרוץ.

 

 1. תשלום:
  • יש להסדיר את התשלום בעבור ההשתתפות עם ההגעה למסלול לפני תדריך הנהגים.
  • נהג שלא שילם לא יורשה להשתתף במקצה החימום ו/או מקצה מדידת זמנים.
  • נהג שלא שילם לפני תדריך הנהגים יחשב כאילו איחר בהתאם לסעיפים 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ו4.8 בתקנון זה .
  • נהג יחשב כמשתתף במרוץ באם השלים לפחות הקפה אחת באחד מהמקצים וכספו לא יוחזר .
  • נהג שהשלים לפחות הקפה אחת מלאה ומסיבה כלשהי לא ממשיך את המרוץ, רשאי מנהל המרוץ  ו/או השופט הראשי בלבד לאשר החזר כספי מלא/ חלקי   על פי שיקול  דעתו במקרים חריגים בלבד. הבקשה להחזר תהה רק בכתב ולא ביום המרוץ.
 • נהג שנרשם ונכח בתדריך (ללא כל קשר לתשלום המרוץ) והחליט שלא להשתתף במרוץ, כספו יוחזר חלקית ( 50% מהסכום).

כמו כן, נהג כזה יפסל מהמרוצים של שאר עונה  ( ללא כל קשר למעמדו ). במקרים חריגים ומסיבה כלשהי של אותו הנהג יחול עליו את סעיף 3 לכל סעיפיו.

 

 1. תדריך נהגים:
  • מפגש חובה לכל הנהגים המכונס ומבוצע על ידי מנהל המרוץ ו/או והשופט הראשי מטרותיו:
  • להעלות שאלות ע"י הנהגים ו/או ביקורת ע"י הנהגים ו/או בקשות ע"י הנהגים בהקשר למרוץ. לאחר התדריך לא תהיה לנהגים האפשרות להעלות נושאים אלה אלא רק בכתב.
  • לרענן נושאים מהתקנון הרלוונטים ליום המרוץ וכן חוקים ודגלים עיקריים.
  • הגדרה של מרשלים, שופטים ומנהלי המרוץ.
  • קביעת נקודות עצירה וזינוק במהלך המרוץ.
  • להעלות נקודות בנוגע לבטיחות כללית ובטיחות במסלול.
  • להבהיר נקודות לא ברורות בנוגע לתקנון.
  • כל הנהגים חייבים להיות נוכחים בתדריך.
  • נהג אשר איחר לתדריך, הוא או קבוצתו יזנק/ו אחרון/נים במרוץ, ללא קשר למקצה מדידת זמנים, או כפי שיגדיר מנהל המרוץ במקרים מסוימים.
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ גריד הפוך, יקבל 3 הורדות במיקום בגמר. סעיף זה מבטל את סעיף 4.3
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ BEST LAP לא יהיה זכאי לניקוד בונוס באותו מרוץ. סעיף זה מבטל את סעיף 4.3
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ D.T קבוצתו לא תזנק אחרונה, אך לאותו נהג יורדו 4 נק' מכלל הנקודות שהשיג  באותו מרוץ.
  • נהג אשר איחר לתדריך במרוץ שכבר צבר לו ענישה ממרוצים קודמים, יקבל הורדה במיקום של זינוק במקצה גמר (המסכם) . סעיף זה לא תקף למרוץ D.T
  • במידה ומספר נהגים איחרו לתדריך דירוגם יהיה בהתאם לסדר הגעתם.
  • נהג אשר לא נכח בתדריך לא ישתתף במרוץ.
  • בסמכותו של מנהל המרוץ לאפשר לנהג במקרים חריגים שלא להגיע לתדריך במידה והודיע מראש. במקרה זה יחשב הנהג כאילו איחר בהתאם לסעיף  3 בתקנון זה.
  • כל פניה לשופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ אשר קשורה ישירות ו/או בעקיפין לנושא המרוץ ו/או מקצה החימום ו/או מקצה מדידת הזמנים, תעשה בכתב בלבד .

 

 1. בטיחות וציוד נהגים:
  • חובה על כל נהג לחגור חגורת בטיחות.
  • חובה על כל נהג לחבוש קסדה מלאה שתהיה מהודקת בכל זמן הנהיגה, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • חובה על כל הנהגים ללבוש סרבל. על הסרבל להיות רכוס במשך כל זמן הנהיגה, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • חובה על כל נהג לנעול נעליים סגורות, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • נהגים בעלי שיער ארוך חייבים להשתמש בכיסוי ראש ששיערם אסוף בתוכו, אחרת תיגרר ענישה לפי סעיף 9.3.
  • ציוד נוסף כגון כפפות, מגן צלעות וכדומה הינם בגדר המלצה.
  • מארגני הליגה רשאים לחייב שימוש בציוד נוסף במידת הצורך ויודיעו על כך לפני יום המרוץ.
  • השימוש באביזרים נלווים חיצוניים באישור שופט ראשי ו/או מנהל המרוץ בלבד, עקב סיבות בטיחותיות.
  • נהגים רשאים למתג את ציודם האישי על ידי נותני חסות, אך לא את הקרט עליו הם נוסעים.

 

 • מספר הקרטים המקסימלי הוא לפי סוג המסלול והתוואי שלו ולפי סוג המרוץ (קרט אחד על כל 20 מטר). מנהל המרוץ רשאי לאשר השתתפותם של עד שני קרטים נוספים מעבר למגבלה זו.
 • קרט שירד מהמסלול או הסתבסב יחזור להתחרות רק כשנתיב הנסיעה פנוי ובכל מקרה לא ייסע כנגד כיוון התנועה ללא אישור בעל תפקיד.
 • נהג שיורד מהמסלול או מסתבסב באופן עקבי יחשב כלא זהיר והוא עלול להיות מורחק מהמרוץ על פי החלטת השופט הראשי ומנהל המרוץ .
 • נהג שקם מהרכב בזמן המרוץ ללא אישור מאחד מבעלי התפקידים, ייענש לפי שיקול דעת השופט.
 • נהג שמסיבה כלשהי הקרט שלו תקוע על המסלול, יניף ידיים באוויר ויחזור למרוץ באופן שלא יפריע או יסכן נהגים אחרים. בכל מקרה  אין לצאת מהקרט ללא אישור מבעלי התפקידים .
 • בעת כניסה לפיטס, עצירה או האטה חריגה יסמן הנהג בהנפת יד באוויר, אם לא יעשה כך ייחשב הדבר כהתנהגות לא ספורטיבית ויגרור אחריו ענישה לפי סעיף 9.3.
 • כניסה לשטח הפיטס, המסלול או אזורי השירות מותרת אך ורק לנהגים המשתתפים במקצה ו/או במרוץ הרלוונטי. כל נהג ו/או אדם אחר אינם רשאים להיכנס לשטחים אלו ללא אישור מנהל המרוץ או שופט המרוץ.

 

 1. שקילת נהגים ומשקולות – במרוצים שונים יהיה שימוש במשקולות.

6.1  בתחילת יום המירוץ עם ההרשמה כל נהג ישקל 

6.2  השקילה תתבצע עם כל ציוד הנהיגה של אותו נהג

6.3  הוספת המשקולות לרכב במרוץ, לאחר שקילה.

6.4  כל נהג יהיה אחראי על המשקולות שלו, וייצמד אליהם לאחר השקילה.

6.5  לפי סעיפים 6.3 ו6.4 נהג שלא יעשה כך ויתחמק צפוי לענישה עפ"י סעיף 9.4.

6.6  מקסימום הוספת משקל לכל קרט תהיה עד 30 ק"ג.

6.7  בסיום המירוץ כל נהג יחזיר את כל המשקולות אשר השתמש בהם למקום, נהג שלא יעשה כך יענש על פי סעיף 9.4

 

 1. הגרלות קארטים ו קארטים חליפיים:
 • כל נהג יגריל קרט למקצה הראשון של המרוץ. הקרט למקצה השני יהיה הקרט עם מספר רודף למספר שהגריל ממצבת הקרטים שהשתתפו במקצה קודם באותה קטגוריה וכן הלאה, אלא אם נקבע אחרת במבנה סוג ספציפי של מרוץ.
 • במידה ושני נהגים אמורים לקבל את אותו הקרט ,בגלל תקלה כלשהיא , היתרון יהיה לנהג שהגריל את הקרט הנדון. הנהג השני ימשיך עם סדר מספרים רודף עד לקרט פנוי.
 • במידה ומדובר על מספר נהגים שצריכים להחליף קרט בגלל תקלה כלשהיא , ההחלפה הראשונה תעשה בהתאם לסעיף 7.2 ולאחר מכן יחליפו רכבים לפי סדר הזינוק.
 • במידה ומדובר על מרוץ סיבולת קבוצתית, במקצה מדידת הזמנים יגריל הנהג הראשון בקבוצה את מספר הקרט ולנהג הבא אחריו באותה קבוצה יוקצה הקרט הבא אחריו במספר רודף כמוגדר בסעיף 7.1 .
 • במידה ומדובר במרוץ סיבולת קבוצתית, יכול ורשאי מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי להעלות את הנהגים של אותה קבוצה שינהגו באותו מקצה מדידת הזמנים, הנהג השני ו/או השלישי של אותה קבוצה, היה ורכבם תפוס ינהגו בקרט במספר רודף בסדר עולה עד לקרט הפנוי, במקרה זה: במרוץ עדיין יהיה מספר ראשון שהוגרל פלוס 2 
 • בכל מקרה ונהג יחליף קרט עקב תקלה או סיבה אחרת , במקצה הבא ימשיך בסדר לפי ההגרלה הראשונית
 • אם טרם הזינוק ועקב בעיה טכנית לא יתאפשר לנהג לזנק על הקרט שנקבע לו, יקבע מנהל המרוץ קרט חליפי, ממצבת הקרטים החליפיים למרוץ, בהתאם לסדר שנקבע  מראש ע"י מנהל מרוץ. 
 • הקרט החליפי הוא הקרט שמוכר ביכולתו לעמוד בזמנים של 50 מאיות השנייה פחות/יותר מהממוצע של כל הרכבים, לפי תוצאות של המקצים שלפני באותו יום וראוי לנהיגה ברמת השליטה. 
 • החלפת קרט תורשה רק במקרה של תקלה שאינה מאפשרת נהיגה תחרותית סבירה.
 • אישור להחלפת הקרט ע"י שופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ יעשה לאחר זיהוי התקלה ע"י הנהג ולאחר מכן בדיקה ויזואלית ו/או מעשית של הרכב ע"י שופט המרוץ ו/או מנהל המרוץ.
 • לנהג תהיה אפשרות לבצע הקפה אחת בלבד ברכב החליפי – לחימום הצמיגים והמנוע ולהתרגל לרכב. לא תתאפשר החלפה נוספת באותו הסבב.
 • במידה ונהג מבקש להחליף קרט לאחר היציאה למקצה, הוא יקבל את הקרט הבא בתורו ממצבת הקרטים החליפיים. נהג רשאי להחליף קרט פעם אחת בלבד.
 • במקצה שלא קשור למרוץ (מקצה חימום ו/או מקצה אימון) החילוף יתאפשר רק אחרי תחילת המקצה ועל חשבון הזמן שלו. (לא תתאפשר השלמת הקפות ).
 • במידה ונהג מבקש להחליף קרט אחרי שביצע החלפה פעם אחת יהיה רשאי להחליף בזמן המקצה ו/ או המרוץ ועל חשבון הזמן שלו (לא תתאפשר השלמת הקפות).
 • נהג ינהג בקרט חליפי גם אם כבר נהג עליו במהלך המרוץ.
 • קבלת קרט חליפי טרם היציאה למקצה: סדר חלוקת קרטים חליפיים יהיה כדלקמן:
  • אם הקרט המקורי שעליו היה צריך לנסוע הושבת מסיבה כלשהי ואינו כשיר לנוע על המסלול.
  • נהג שביקש חילוף קרט כאשר הוא כשיר (השופט רואה שהקרט המקורי שלו עמד בתנאים שבסעיף 7.8 וסביר לנהיגה).
 • בכל מקרה בו נדרש חילוף ליותר מנהג אחד טרם היציאה למקצה, סדר ההחלפה לקרטים חלופיים יהיה על פי סדר הזינוק (ובהתאם לסעיף 7 על כל סעיפיו)
 • קרט קבוע: נהג ספציפי יכול לקבל קרט קבוע עליו ינהג בכל המקצים וזאת בשל התאמתו אליו באמצעות רכיבים מיוחדים כגון דוושות, מנגנוני יד וכד', באישור מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי

8. תקנון עקיפות: שימו לב!! עקיפה היא זכות בסיסית ולגיטימית של כל נהג במירוץ!  (לידיעתכם רוב העקיפות יתחילו לפני הפניה ויושלמו במהלכה)

8.1 נהג יכול להשתמש במלוא רוחב המסלול כל עוד הוא נמצא לבדו. אם קרט נוסף מגיע והוא מהיר יותר (בין אם זמנית או מהירות עקבית), יבחר הנהג בקו נסיעה אחיד על  מנת לאפשר לקרט            המהיר את זכותו לעקיפה.

8.2 נהיגה הגנתית הינה נהיגה שבה נהג רוצה לשמור על מיקומו, תוך הגבלת אפשרויות עקיפה לנהג שאחריו.

8.2.1    במידה ונהג יבחר לנהוג נהיגה הגנתית וזמני נהיגתו הממוצעים ירדו מ70 מאיות השנייה, יגרור הדבר ענישה לפי סעיף 9.3.

 •    קו הגנתי הוא קו שנהג בוחר לפני הסיבוב, נקודת מפגש (אפקס) מוקדם וביציאה מנצל את כל שטח המסלול בתנאי סעיף 8.2.3 . הוא יוכל לעשות זאת בכל פניה ע"פ סעיף 8.2.1.

8.2.3    קו הגנתי מתחיל לפני סיבוב, בקו פנימי, תוך ניצול שליש מרוחב המסלול.

8.3        נהג יפנה דרך בהנפת דגל כחול בסיבוב. הנהג הנעקף יפנה מיד את המסלול בתוך הסיבוב הקרוב, מקסימום תוך 3 פניות לעבר הקו החיצוני . נהג שיתעלם מהדגל הכחול  ייענש לפי                     סעיף  9.3.12.

8.4 בכל פניה, כניסתה ויציאתה, ניתנת לנהגים אפשרות להתמודדות אחד עם השני, כל עוד הם נמצאים בתחומי המסלול וכל עוד הם נמנעים ממגע אחד בשני ועומדים בקווי הנסיעה שלהם. 

8.5 עקיפה מותרת גם מימין וגם משמאל כל עוד היא מתקיימת לפי סעיף 8 על כל סעיפיו .

8.6 קרט מוביל: קרט הממוקם ראשון מבין שני קרטים או יותר בעת כניסתם לפניה. קרט יחשב מוביל כשמיקומו יהיה יותר מחצי קרט קדימה ביחס לקרט הנוסף. קו נהיגה הנכון עומד לזכותו.

8.7 קרטים מקבילים: קרטים הממוקמים אחד לצידו של השני. כל קרט יישאר בקו הנהיגה שלו ולא יסטה לקו הנהיגה של האחר או ידחוק את הקרט האחר.

8.8 נהיגה למטרת עיכוב או חסימת נהג כמו שינוי כיוון פתאומי, שינוי כיוון יותר מפעם אחת, דחיקת קרט מכוונת אל ציידי המסלול או כל תנועה חריגה מכוונת אסורים בהחלט ויגררו ענישה בהתאם        לחומרת הפגיעה. נהיגה מתמשכת בצורה מסוכנת אפילו שלא בזדון תגרור לפסילת הנהג מהמקצה ואף מהמרוץ

8.9 העקיפה מותרת אך ורק בתחומי המסלול.

 

 • 8.10 חוק החצי – נהג עוקף שגלגלי רכבו הקדמיים מקבילים לגלגלי רכבו האחוריים של הנהג הנעקף מלפניו. במצב כזה כל נהג ישמור על נתיב נסיעתו לכל אורך הסיבוב אחרת יחשב הדבר כסעיף 8.11.

8.10.1  הנהג הנעקף חייב לשמור על קו נסיעה שלו תוך מתן זכות לעקיפה לנהג העוקף כאשר הנהג העוקף עומד בתנאי סעיף  8.10 וסעיפיו. לנהג מוביל מבין השניים הזכות לבחירת קו נסיעה                   לפי סעיף 8.6

8.10.2  נהג, אשר נכנס או יצא מהסיבוב במקבילות וגרם לשינוי או סטייה מקו הנסיעה של הנהג המקביל לו, יקבל אזהרה 

8.10.3 נהג שנעקף וחתך את הנהג העוקף, בזמן כניסה לסיבוב או יציאה מהסיבוב וגרם לו לשינוי או סטייה מקו הנסיעה או גרם  להתנגשות יקבל אזהרה או פסילה לפי סעיפים 9.3 ו-9.5.

8.10.4 נהג שנעקף אשר לא שמר על חוק החצי לפי סעיף 8.10 וגרם לתאונה או סבסוב של רכב הנהג העוקף כך שלא יוכל להמשיך בנסיעתו, ייענש לפי סעיף 9.5.

8.10.5 נהג עוקף אשר נכנס למקבילות ובאמצע הסיבוב כאשר שניהם שמרו  על מקבילות, החליק הנהג העוקף ודחק את הנהג הנעקף בתוך הסיבוב עקב תכנון לא נכון ואיבוד שליטה, ייענש לפי               סעיף 9.3

8.10.6 נהג עוקף או נעקף שלא שמר על אחד התנאים של סעיף 8 על כל סעיפיו וגרם לתאונה או סבסוב, כך שבלתי ניתן לאחד מהם להמשיך את דרכו, ייענש  לפי סעיף 9.5.

 

8.11  צלילה עקיפה שבה הנהג העוקף אינו מקביל לרכב הנעקף ועדיין מחליט לבצע עקיפה . הנהג העוקף יעבור את הרכב הנעקף בלי לפגוע בו ובלי לגרום לו לאבד את קו הנסיעה שלו עכב נגיעה בו. אם לא יעשה כך האחריות המלאה תהיה על הנהג העוקף והדבר יגרור ענישה. על שיטת עקיפה  זו ישנה אחריות מלאה על הנהג העוקף.

 • במקרה והנהג העוקף גרם לנהג הנעקף להיתקע עקב נגיעה בו והנהג הנעקף לא יכול להמשיך בנסיעתו ועקב כך איבד לפחות מיקום אחד,   הנהג העוקף יפסל לאותו  מקצה. מקרה זה  יגרור ענישה לפי סעיף 9.5  במרוץ שאינו סיבולת. בסיבולת ענישה לפי סעיף 9.6
 • כאשר הנהג העוקף פגע ברכב הנעקף בחלק הצדדי של הרכב עם קדמת רכבו (קדמת הרכב – (פרונט) נחשב מנקודת מרכז של אחד הגלגלים הקדמיים ובקשת עד מרכז הגלגל הקדמי השני) ייחשב הדבר כאזהרה ואף הורדה במיקום/הורדת הקפה, תלוי בסוג המרוץ.
 • כאשר הרכב העוקף פגע עם החלק האחורי שלו בקדמת של הרכב הנעקף, הדבר יגרור ענישה לפי סעיף 9.3
 • הנהג העוקף ביצע צלילה ולא השלימה, יצר מקבילות עם הנעקף ודחק אותו הצידה וכך גרם לו לאבד קו נסיעה, הדבר יגרור ענישה לפי סעיף 9.3

8.12 ענישות :

 • נהג אשר יחרוג מתקנון זה יוענש בהתאם לחומרת העבירה בעונשים המפורטים בסעיפים הבאים.
 • נהג שנפסל ו/או קיבל אזהרה ו/או הורדה ו/או STOP AND GO כל ענישה כזאת או אחרת ,יוכל ורשאי להגיש בכתב ערעור , כל עוד אין זה מפריע למהלך המרוץ. הדבר תקף  גם עבור גורמים חיצוניים כגון: קרוביו, חבריו, משפחתו וכ"ו, לפי סעיף 9.2 לכל סעיפיו.
 • במקרים כאלו בהם אותו נהג אשר קיבל ענישה ובכל זאת הוא או קרוביו החליטו שכן לגשת למנהל המרוץ ו/או לשופט הראשי או כל בעל תפקיד המוגדר כחלק מהמרוץ,  פניה ראשונה לפי סעיפים 9.3.13 ו9.3.14  ופניה שנייה לפי סעיף 9.4 לכל סעיפיו .
 • אין לנסוע הגנתי – נהיגה הגנתית ממושכת, כאשר הנהג הוא בדרגת PRO ולא מנצל את כל שטח המסלול, תגרור אחריה ענישה אם לא יעמוד בתנאי סעיף 8.1 ו-8.2.

 8.13 הגשת ערעור

 • עלות לערעור 10 ₪ לכל ערעור תשלום נפרד.
 • טופס ערעור יינתן בדלפק הקופה כנגד התשלום .
 • טופס ערעור יוגש לדלפק הקופה בצירוף קבלת תשלום לפי סעיף 9.2.1.
 • לכל טופס ערעור תצורף קבלה אחת בלבד.
 • הגשת הערעור תתקבל אך ורק למקרה בודד ולא לכמה מקרים יחד.
 • במידה ונכתבו כמה מקרים בטופס אחד, ההתייחסות תהיה למקרה אחד בלבד שמנהל מרוץ יחליט לנכון (לא יהיה מענה לכל המקרים).
 • נהג/קרוביו שנגשו למנהל מרוץ ו/או לכל שופט במהלך המרוץ, אותו נהג יקבל ענישה לפי סעיף 9.1.2.
 • עובד/נציג/מרשל יגיש ערעור מצורף עם קבלה למנהל המרוץ ולא לשום בעל תפקיד אחר.
 • המענה יוחזר בכתב לנהג/קרוביו בצורה הבאה:
  • עובד/נציג/מרשל ימסור טופס ערעור עם תשובה לנהג/קרוביו.
  • במידה ותגובה תהיה לאחר סיום המרוץ התשובה תועבר לנהג באמצעות המדיה (פייסבוק, מייל וכו').
 • מנהל המרוץ עם שופטי המרוץ ידונו על ערעורים, ויחזירו תשובה בכתב עד 24 שעות לאחר המרוץ.

 

8.14 אזהרה – תוטל על נהג שעבר על תקנון זה או נהג באופן בלתי ספורטיבי.

 • נהג שזיגזג יקבל אזהרה. (אסור שינוי נתיב בין פניה לפניה יותר מפעם אחת).
 • אזהרה תיגרר למקצים הבאים ועד לסוף המרוץ/ לפי הגדרת סוג מרוץ ופירוט לפי סוג המרוץ , לפי נספח א'.
 • כל אזהרה שניה תגרור אוטומטית עונש הורדת מיקום או הורדה בהקפה (תלוי בסוג המרוץ).      
 • במידה ונהג מגיע ל-5 ענישות הוא יפסל. ( תוקף הפסילה, אם לאותו מקצה או ליום המרוץ או לכל העונה, או לכל הליגה, יקבע ע"י מנהל המרוץ ו/או השופט הראשי)
 • אם נהג נגע בנהג שלפניו וסיבסב אותו, אבל הנהג המשיך בנסיעתו ולא איבד מיקום ולא נתקע.
 • פגיעה סיסטמתית בנהג אחר אשר תגרום לנהג שלפניו לאבד ריכוז ו/או מהירות ו/או לאבד קו נסיעה .
 • נהג שבלם בפתאומית על המסלול, במקום שידוע כאזור ללא בלימה (לדוגמא-בישורת) . במידה ועשה זו זה יחשב כבלימה מכוונת והתנהגות בלתי ספורטיבית.
 • נהג שהסתבסב וכתוצאה מכך נסע נגד כיוון הנסיעה בכדי לחזור למרוץ  –  וגרם לאחד הנהגים במרוץ לאבד את קו הנסיעה שלו .
 • נהג שביצע צלילה וגרם נזק לנהג הנעקף לפי סעיפים 8.11.3 ו8.11.4 ובמהלך הצלילה נגע/ שפשף את הנהג שעקף.
 • נהג שיחליק יותר מידי בנקודות על המסלול שידועים כלא מחליקים או לחילופין נסע על שטח "מת" והחליק .
 • התעלמות מדגל כחול .
 • חסימת המסלול לעקיפה- במקרים בהם הנהג חוסם את המסלול באופן סיסטמתי, יביא הדבר להרחקתו של הנהג.
 • נהג/קרוביו שנכנס/ו לשטח המסלול אשר מתקיים בו המרוץ ללא אישור מבעלי תפקידים או לחילופין שדיבורם לא אתי ובוטה/ תנועות בוטות עם ידיו כלפי נהג אחר או מכוונות לבעלי תפקידים .
 • תלונה קנטרנית מצד נהג אחד או אנשי צוותו על נהג אחר תגרור אזהרה בהתאם להחלטת השופט הראשי מנהל המרוץ. למען הסר ספק, תלונה קנטרנית היא כזו שאינה קשורה באירוע ספציפי ישיר בין שני נהגים.
 • במצב בו הנהג ממשיך בהתנהגותו לפי סעיף 9.3.14, גם באמצעי תקשורת שונים כגון : פייסבוק, מיילים וכדומה ו/או תקשור ישיר עם השופט, שמורה לשופט הראשי  ו/או למנהל המרוץ הזכות לתת אזהרה התקפה למרוץ הנוכחי ו/או למרוץ הבא ע"פ סעיף 9.3.

 

 8.15 הורדה במיקום – עונש שמשמעותו שהנהג המוביל יורד בדירוג אחד ומתחלף עם הנהג שאחריו בדירוג באותו מקצה

 •  הורדה במיקום – תיחשב גם כאזהרה במקצה הבא כמוגדר בסעיף 9.3 בתקנון זה לעניין צבירת אזהרות
 • חובה על הנהג לחגור חגורת בטיחות (במידה וקיימת בקרט) אחרת –ההורדה במיקום תהיה – אם לאותו מקצה או לכל יום המרוץ, על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ .
 • נהג שלא האט את קצב נסיעתו או עקף נהג אחר, אחרי שהונף דגל השחמט,  בסיום המרוץ וכן לפני שהונף דגל ירוק בתחילת המרוץ .
 • עקיפה בדגל צהוב תגרום להורדה במיקום הנהג העוקף + אזהרה לפי סעיף 9.3 לנהג העוקף

 

8.16 פסילה – הרחקה מהמרוץ או ממקצה (שלב מסוים של אותו מרוץ), תלוי בסוג המרוץ

 • תוטל על נהג שחרג מהתקנון  בחומרה לפי שיקול דעת השופט הראשי ו\או מנהל המרוץ .
 • תוטל על נהג שפגע בנהג אחר באופן לא ספורטיבי וגרם בצורה חריגה לפגיעה בבטיחות.
 • במקרים מסוימים יכול השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ להוציא נהג ממקצה, וזה יחשב כאילו סיים אחרון ועדיין להיות זכאי לדירוג.
 • במרוץ הבא שבו ישתתף יתחיל הנהג עם אזהרה (לא תקף למ. סיבולת). אם לא ישתתף במרוצים הבאים (או אם זה היה המרוץ האחרון לעונה), הנהג לא יהיה זכאי לניקוד בונוס מאותו מרוץ.
 • במקרים חריגים יורחק נהג לכל יום המרוץ וכספו לא יוחזר .
 • במקרים חריגים מאוד של פעולה מכוונת אשר עלולה לסכן נהג אחד או יותר – או פגיעה מכוונת כנגד המהלך התקין של המרוץ ו/או הליגה  יורחק נהג לתקופה עליה יחליטו מנהל המרוץ והשופט הראשי ואף יכול הדבר לגרור הרחקה לעונה.
 • פסילה יכולה להינתן גם לאחר שהסתיים מקצה ו/או מרוץ.
 • אם נגע בנהג אחר / התנגש, יתכן שבמקרים כאלו תינתן פסילה גם לכל העונה (עבירה כזאת מראה על נהיגה בלתי ספורטhביות) ועל כך העונש חמור ביותר. 
 • אם נהג נגע בנהג שלפניו וסיבסב אותו או לחילופין גרם לו להשתפשף בגבולות המסלול, באופן שהנהג שלפניו נתקע ולא יכול להמשיך בדרכו ו/או בנוסף איבד מיקום אחד לפחות .
 • נהג שהחליט לצאת מהמרוץ/ לקום מרכבו במהלך המרוץ .
 • אלימות, בין אם פיזית או מילולית מצד נהג אחד כלפי נהג אחר או צוותו ו/או מי מבעלי התפקידים, תגרור ענישה בהתאם לחומרת העבירה. הנהג התוקף יקבל  אזהרה מאחד מאנשי הצוות וזה יכול להוביל  לפסילה.
 • פסילות מצטברות: נהג בקטגוריית פרו (PRO) אשר צבר שלוש פסילות במהלך העונה לא יורשה להשתתף בהמשך העונה.
 • השלכת חפצים מרכבו של אותו נהג (כגון כריות כפפות וכו')/ ומגורמים חיצוניים הקשורים לאותו נהג כגון קרוביו, חבריו, משפחתו וכו' לעבר המסלול ו/ או על נהג אחר , ללא חשיבות אם היה הדבר מכוון או לא –  יגרור אחריו אזהרה ואף פסילה.
 • נהג שצריך לעלות לפודיום ומסיבה כלשהי מחליט שלא לעלות ולכבד את מעמד הפודיום והענקת הגביעים.
 • פסילה תינתן לנהג שעלה לפודיום בלבוש לא הולם (ללא סרבל או סרבל לא רכוס)

 

8.17 STOP AND GO עונש שרלוונטי למרוצים ממושכים (סיבולת)

 • תוטל על נהג שביצע עבירה חריגה שהיא בהגדרת ענישת פסילה. אם הנהג ימשיך להתפרע, נתונה לשופט ההחלטה באם לפסול אותו או לא.
 • תוטל לפי סעיפים 5,  8.10,   ו8.11   על כל סעיפיה
 • זמן ביצוע הענישה לא יהיה יותר משתי הקפות מרגע קבלת הענישה. הנהג יסמן את כניסתו לPITS בהרמת יד, יעצור בקו עצירה ראשון, ויכנס לנתיב לביצוע הענישה במשך 30 שניות ויחזור למסלול (בביצוע ענישה זו אין צורך בכיבוי הקרט ו/או שהנהג יקום מרכבו).
 • בהתאם לסעיף 9.5.17 נהג שלא נכנס לביצוע הענישה יקבל הורדה ב2 הקפות.
 • במידה ועונש STOP AND GO ניתן בזמן סגירת הפיטס לקראת סיום המרוץ, העונש יוחלף בהורדת 3 הקפות לאותו נהג או קבוצה.

 

 • במידה ומנוע כבה
  • טרם הזינוק: תיעצר ההזנקה, יונע המנוע ויערך זינוק חדש, באותו הדירוג .
  • לאחר הזינוק: לא ייעצר המרוץ. הקרט יונע והנהג ימשיך בנסיעה .
  • נגיעה במנוע הקרט ו/או ברכיביו מכל סיבה שהיא שתגרום לתקלה טכנית תהא באחריות הנהג בלבד .
  • מנוע שכבה כתוצאה מרשלנות נהג , לא יביא לעצירת המרוץ. המנוע יונע והוא ימשיך בנסיעה. (נגיעה במנוע, נגיעה ברכיבים טכניים, צורת נהיגה שעלולה לגרום להדממת מנוע, תקלה טכנית הנגרמת עקב הנהיגה . לדוגמא : שימוש בגז וברקס יחד – יכול לגרום לשחיקת ברקס או קלאץ' מהירה יותר וכך לפגוע בתקינות הרכב או לחילופין החלקות חוזרות עלולות לגרום לנזק בצמיג, עומס על הציר ו/או נבה במצב החריג שיכול לקרות שבירה).

 

 • ניקוד
  • ניקוד אליפות – לאחר כל מרוץ, יינתן ניקוד ל24 נהגים באותו מרוץ, בדירוג המסכם של כל קטגוריה
   • פירוט הניקוד לאחר מקצי הגמר:
   • 28 נק' למקום ראשון
   • 26 נק' למקום שני
   • 23 נק' למקום שלישי
   • 21 נק' למקום רביעי
   • 20 נק' למקום חמישי
   • 19 נק' למקום שישי וכן הלאה בסדר יורד עד לנהג ה-24 לאותה קטגוריה.
   • אם מדובר במרוץ סיבולת קבוצתית, כל נהגי הקבוצה יקבלו ניקוד בהתאם למקום הקבוצה במרוץ.
   • אם מדובר במרוץ קבוצתי מעורבב (נהגים מקטגוריות שונות ביחד, כגון סיבולת תומכת/ ODT), כל נהג יקבל ניקוד בהתאם למקום קבוצתו במרוץ, בהתאם לקטגוריה שאליה הוא שייך.
 • ניקוד בונוס – לאחר כל מרוץ, בנוסף לניקוד המפורט בסעיף 11.1, יינתן ניקוד בונוס לנהגים בהתאם לפרוט הבא:
 •       יינתן בכל קטגוריה בנפרד.  אם מדובר במרוץ קבוצתי, יינתן לכל הנהגים בקבוצה. אם מדובר במרוץ קבוצתי מעורבב, ניקוד הבונוס יינתן לכל הנהגים            בקבוצה בהתאם                     לקטגוריה  שאליה שייך כל נהג.
 •       2 נק' עבור ניצחון במרוץ.
 •       1 נק' עבור P.P – זינוק ראשון במקצה הגמר. ניקוד זה לא יינתן במרוצי BEST LAP.
 •       1 נק' עבור השתתפות במרוץ.
 •       1 נק'  על best lap – זמן ההקפה הכי טוב לכל יום המרוץ.
  • ניקוד בונוס מיוחד (חד-פעמי לעונה): 5 נק' תינתנה לנהגPRO שילווה נהג ROOKIES למשך כל העונה (בתנאי שנהג ה-ROOKIES השתתף לפחות בשלושה מרוצים במשך העונה)
  • נהג שנפסל מהמרוץ לא יקבל נקודות בונוס באותו המרוץ. קיזוז ניקוד לא יהיה ממרוצים בהם הנהג נפסל.
  • במידה ומספר נהגים נפסלים דירוגם יהיה זהה ובכל מקרה הם לא יקבלו ניקוד אליפות ו/או ניקוד בונוס באותו המרוץ .
 • נהג שלא המשיך את המרוץ עקב סיבות מוצדקות, יוגדר כלא סיים (DNF) ויזכה לניקוד בהתאם למיקומו הסופי במקצה. הוא יהיה זכאי לניקוד בונוס  במידה ועמד בתנאי  סעיף 11.2
 • נהג שפורש במהלך המרוץ ולא ממשיך, ההתייחסות אליו כנהג נפסל לפי סעיף 5 .
 • מינוס 5 נק' על נהג שהשתתף במרוץ אך לא נשאר לכבד את מעמד הפודיום, יורדו לו 5 נק' מניקוד האליפות, חוץ ממקרים חריגים אשר מאושרים ע"י מנהל המרוץ.
 • קיזוז ניקוד אליפות: לעונה זאת 6 מירוצים לכל קטגוריה
  • בתום העונה יקוזז לכל נהג מרוץ אחד בו השיג את הניקוד הנמוך ביותר מכל העונה
  • הקיזוז ינוכה רק ממרוצים שהתקיימו ולא ממרוצים שבוטלו. במידה ובוטלו מירוצים או שונה מספר המירוצים מסך העונה, הקיזוז יעשה בין מירוץ מס 1' ועד לסיום העונה.
  • הקיזוז יהיה לניקוד מירוץ בלבד , ניקוד בונוס והורדות ניקוד ישמרו.
 • טבלת אליפות: הניקוד של כל נהג בכל המרוצים יצטבר בטבלת אליפות בהתאם לקטגוריה הרלוונטית ויפורסם.
 • במידה וקיים שוויון נקודות בין שני נהגים או יותר באותה קטגוריה בתום העונה , הנהג שניצח במספר רב יותר של מרוצים במהלך העונה יזכה במיקום הבכיר. במידה וקיים שוויון בניצחונות יילקחו בחשבון המקום השני וכן הלאה. במידה ועדיין יהיה שוויון  יינתן היתרון לנהג הראשון מבניהם שצבר ניצחון.
 • הכתרת אלופים: אלוף "ליגת דן קרטינג חיפה" יהיה הנהג בקטגורית "רוקיז" שצבר את מקסימום הנקודות. סגנו יהיה הנהג הבא אחריו בניקוד הסופי. כך גם יקבעו האלופים בקטגוריות "פרו" וסגניהם .
 • הכרזת האלופים: בתום טקס הפודיום של לאחר המרוץ האחרון בעונה יוכרזו האלופים וסגניהם בכל הקטגוריות ויחולקו גביעים ופרסים. הכרזת האלופים יכולה להידחות למועד מאוחר יותר כפי שיודיעו מארגני הליגה

 

 • טקס הענקת גביעים – פודיום
  • פודיום: בסיום המרוץ יערך ' טקס הפודיום' בו יוענקו שמפניה וגביעים למנצחי הקטגוריות.
  • יש לכבד את מעמד הפודיום וחלוקת המדליות בנוכחות מלאה של הנהגים שהשתתפו.
  • בכדי לכבד את המעמד, העלייה לפודיום תהיה בסרבלים רכוסים בלבד.

 

 • עדכונים ושינויים
  • תקנון זה נכתב על מנת לשמור על ערך הספורטיביות למרוץ וכדי לשמור על כללי הבטיחות במסלול. על כל הנהגים לדעת תקנון זה ולפעול לפיו במהלך השתתפותם במרוץ . עצם ההשתתפות מהווה אישור כי הנהג מסכים לכל הכתוב בתקנון זה. אי ידיעת התקנון אינה פותרת מעונש.
  • עדכונים ושינויים יוכנסו לתקנון בהתאם לצורך ויודגשו במהדורה החדשה. מנהל המרוץ יודיע על כך לנהגים וכן יודגשו השינויים בתדריך הנהגים.
  • במקרים חריגים שאין נגיעה ישירה בתקנון זה מנהל המרוץ עם שופט המרוץ יכולים להחליט או לשנות כל סעיף בתקנון זה לפי שיקול דעתם (תוך 48 שעות לאחר המרוץ יפורסם שינוי בתקנון).

 

 • הדגלים שומרים על הבטיחות והספורטיביות במסלול וחובה לציית להם

 הדגלים הינם סימנים ויזואלים מוסכמים השומרים על הבטיחות והספורטיביות במסלול וחובה לציית להם. ניתן להציגם גם כשלטים

 

  שחור לבן – אזהרה! תסומן לנהג בדגל ובמספר על ביצוע עבירה או נהיגה בלתי ספורטיבית. אזהרה נוספת תיגרם להורדת הקפה או מקום.

 

 שחור עם עיגול כתום – תקלה טכנית! תסומן לנהג בדגל ובמספר:  חזור לפיטס באופן מיידי לצורך טיפול או החלפת קרט. אם ניתן, יועבר הנהג לקרט חלופי להשלמת המרוץ. הזמן שאבד לא יוחזר והתוצאה הסופית היא הקובעת.

 

 צהוב אסורה עקיפה! : דגל נייח – סכנה,האט . דגל מתנפנף – סכנה מיידית , האט והיה מוכן לשינוי נתיב או עצירה מוחלטת. בכל מקרה  של דגל צהוב נייח או מתנפנף העקיפה אסורה עד חלוף הסכנה ובהגיעכם לפנייה הבאה אחריה. עקיפה בדגל צהוב גם אם הוחזר המקום לנהג הנעקף (למעט עקיפה שהתבצעה בלית ברירה מסיבה בטיחותית) מלווה בעונש פסילה מהמקצה.

 

  כחול פנה דרך מייד לנהג שמאחוריך . למעט מקצה מדידת זמנים, יוצג לנהג העומד להיעקף בהקפה מלאה או יותר. נייח: אתה עומד להיעקף, שמור על נתיב נסיעתך. מתנפנף: נהג אחד או יותר עומדים לעקוף אותך , פנה דרך מייד והשאר בקו הנסיעה שלך . הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קרט.דגל זה לא יוצג במרוצי סיבולת  זה אלה במקרים חריגים שיפוטיים או בטיחותיים.

 

 שימו לב נהג שנעקף לא מחויב להוריד מהירות ביישורת. הוא יפנה את הדרך בפנייה הקרובה תוך שינוי קו נסיעה לקו החיצוני של אותה פנייה ואינו מחויב לתת זכות קדימה לרצף של נהגים.

  אדום  – עצירה מיידית של המרוץ. המשך המרוץ לפי:

 • אם הושלמו עד 25% ממספר ההקפות / זמן המרוץ שניקבעו למקצה, המקצה יחודש מתחילתו על פי סדר הזינוק המקורי ולמספר ההקפות המקורי.
 • אם הושלמו בין 25% ל- 75% ממספר ההקפות / זמן המרוץ שנקבעו למקצה,  המקצה יוזנק מחדש להשלמת ההקפות או הזמן שנותר . הזינוק המחודש יעשה על פי הדירוג במקצה הקפה אחת לפני העצירה.
 • אם הופסק המרוץ לאחר שהושלמו 75% מההקפות  או זמן המרוץ ויותר, המקצה לא יחודש והתוצאות תיקבענה על פי הדירוג במקצה  (הקפה אחת לפני העצירה) .
 • אם לא ניתן לחדש את המרוץ במקצה גמר במקרה של סעיפים הנ"ל, יקבע דירוג סופי בהתאם לסדר הנהגים בהקפה האחרונה שנמדדה.
 • נהגים שנפסלו לפני עצירת מקצה בכל שלב אינם רשאים להתחרות במקצה המחודש או לקבל ניקוד במקרה של סעיף 11.4 לעיל .

  שחור – פסילה. הנהג יפסיק את המרוץ ומייד יחזור לפיטס תוך הקפה אחת מהצגת הדגל . הוצאת הדגל יכולה  לבוא בליווי מספר קרט.

 

   LAST-LAP  – הקפה אחרונה לפני סיום הקפה מלאה אחרונה למרוץ. יתכן שימוש באמצעי אחר לסימון הקפה אחרונה עליו יודיע מנהל המרוץ מראש בתדריך הנהגים יוגדר בתחילת יום מרוץ, תלוי בסוג המרוץ .

 

שחמט –  יונף בתחילה למנצח המרוץ ולכל הנהגים שאחריו. חזור בנסיעה איטית ומבלי לעקוף לאיזור הפיטס והיה מוכן לעצירה מלאה.

 

 ירוק –     זינוק  ישנן שלוש אופציות לזינוק.

 זינוק בשורה עוקבת, – ROLLING START – מחולקת לשניים : בטור אחד או שני טורים.

זינוק מגריד תוך שימוש ברמזור

 

 

מבנה המירוצים בדן קרטינג

מנהל המרוץ ו/או שופט המרוץ יכול להחליט על שינוי זמן המרוץ ו/או ההקפות ויגדיר זאת במהלך התדריך

========================================================================================

מרוץ בסיסי- מרוץ שבנוי משלושה סבבים. הנהגים מתחרים אחד בשני וכל תוצאה אשר השיגו משפיעה וקובעת את מיקום הנהג בשלבים הבאים

      במרוץ.  הנהג המוביל בכל סבב  יזנק ראשון במקצה שאחריו וכך הלאה בכל המקצים.

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות.
 • מקצה מדידת זמנים 10 הקפות – ההקפה המהירה ביותר תיקבע את הדירוג בזינוק של חצי הגמר.
 • מקצה חצי גמר        15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות מקצה מדידת הזמנים.
 • מקצה גמר         18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות מקצה חצי גמר.
 • טקס פודיום  – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • תדריך נהגים שבתוך התדריך תתבצע גם הגרלת רכבים משם כל נהג יידע באיזה קרט הוא נוסע בכל מקצה לפי סעיף 7 .
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול ובמהלך המרוץ. בשלבים של חצי גמר וגמר יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בין שני נהגים או יותר תילקח בחשבון ההקפה המהירה מכל המרוץ וכן הלאה.

=========================================================================================

מ.בסיסי גריד הפוך- מרוץ שבנוי מחמישה סבבים. הנהגים מתחרים אחד בשני במרוץ זה קיים שני שלבים נוספים לפני הגמר, חצי גמר 1 וחצי גמר 2 שהם גם משפיעים  בדירוג במקצה הגמר.  לצורך סדר הזינוק בגמר יש שיכלול ניקוד של חצי גמר 1 א' ו-ב' וחצי גמר 2 א' ו-ב'.

 

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות
 • מקצה חצי גמר 1 שלב א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי סעיף 1.6 הגרלת רכבים מהנמוך לגבוהה.
 • מקצה חצי גמר 1 שלב ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start),  לפי תוצאות הפוכות של סדר הזינוק (הגרלת רכבים ראשונה).
 • מקצה חצי גמר 2 שלב א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי סעיף 1.6 הגרלת רכבים מהנמוך לגבוהה.
 • מקצה חצי גמר 2 שלב ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור  (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות של סדר הזינוק (הגרלת רכבים שניה).
 • מקצה גמר 18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ניקוד מקצי רבעי וחצאי הגמר (מספר הקרט למרוץ יהיה הקרט השלישי במספר רודף להגרלה השנייה)
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • בזמן תדריך תתבצע גם הגרלת רכבים, לאחר מכן כל נהג יידע את מספרי הקרטים עליהם ייסע בכל מקצה לפי סעיף 7 על כל סעיפיו.
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול במהלך כל מקצה ובמהלך המרוץ. יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בניקוד של שני נהגים או יותר יילקח בחשבון זמן ההקפה המהיר מכל השלבים לפני הגמר

 

=========================================================================================

מ.גריד מראה – מרוץ שבנוי מחמישה סבבים שכל סבב הפוך לסדר הסיום ומעתיק אותו לסדר הזינוק במקצה הבא

מבנה המרוץ:

 • מקצה חימום כ- 10 דק'
 • מקצה QLF SUPER POLE הקפה אחת בלבד – ההקפה המהירה ביותר תיקבע את הדירוג בזינוק של חצי הגמר א' .
 • מקצה חצי גמר א' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות למקצה QLF
 • מקצה חצי גמר ב' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות לסדר הסיום של מקצה חצי גמר א'
 • מקצה חצי גמר ג' – 15 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות הפוכות לסדר הסיום של מקצה חצי גמר ב'
 • מקצה גמר 18 הקפות – זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ניקוד מקצי חצאי גמר א', ב' וג'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים . שלושת הנהגים שיחצו ראשונים את קו הסיום במקצה הגמר.

 

 • בזמן תדריך תתבצע גם הגרלת רכבים, לאחר מכן כל נהג יידע את מספרי הקרטים עליהם ייסע בכל מקצה לפי סעיף 7 על כל סעיפיו.
 • במרוץ זה קיים שימוש בדגל כחול במהלך כל מקצה ובמהלך המרוץ. יהיה שימוש בדגל הכחול רק במידה ונהג ישלים הקפה מלאה על הנהג האחרון ויתמקם שוב מאחוריו.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.
 • במידה ויש שוויון בניקוד של שני נהגים או יותר יילקח בחשבון זמן ההקפה המהיר רק של מקצה QLF SUPER POLE

 

=========================================================================================

מ.BEST LAP   מטרת מרוץ זה לזהות את הנהגים המהירים לאותו מרוץ ואת ההקפה המהירה ביותר. במרוץ זה אין כל חשיבות לסדר הזינוק.

 

מבנה המירוץ :

 • מקצה חימום כ- 10 דקות
 • מקצה מדידת זמנים א' – 24 הקפות. לאחר 12 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • מקצה מדידת זמנים ב' – 30 הקפות . לאחר 15 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • מקצה מדידת זמנים ג' – 36 הקפות. לאחר 18 הקפות תיערך רוטציה בין הרכבים.
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי ההקפה הכי מהירה באותו מרוץ.

 

 • רוטציה – בין הרכבים והנהגים. נהג, שעשה את התוצאה המהירה ביותר יחליף רכב עם הנהג שעשה את התוצאה הנמוכה ביותר וכך הלאה. במקרה של מספר נהגים אי-זוגי, שלושת הנהגים שבמרכז הטבלה יחוו רוטציה ביניהם. (הרכב האיטי יעבור לנהג המהיר, הרכב הבינוני יעבור לנהג האיטי והרכב המהיר יעבור לנהג הבינוני).
 • בזמן תדריך תתבצע הגרלת רכבים אחת, לאחר מכן כל נהג יבצע חילוף רכב מהמצבה במקצה ב' ו-ג' לפי סעיף 7 על סעיפיו.
 • יתכן שימוש בדגל כחול רק במידה ונהג מעכב נהג אחר לאורך שליש מזמן המסלול.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • במידה והנהג בזמן רוטציה בכל שלב במהלך המרוץ קיבל אותו מספר רכב אשר נהג עליו כבר לפני, ימשיך בו. (אין החלפת קארטים). במידה ובכל זאת ירצה הנהג קרט חלופי יקבל אותו ממצבת הקרטים החלופיים אך לא יורשה לו לחמם את הקרט.
 • הזנקה : במרוץ מסוג זה לא תתקיים הזנקה, יציאה ישירות מהפיטס וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

  =========================================================================================================== 

מ.סיבולת אישי 45/60/90 – מטרת מרוץ זה, לבחון את יכולות הנהגים בהתמודדותם עם נהיגה פיזית וממושכת בזמן מוקצב.

הנהג שיצבור את מספר ההקפות בזמן המוגדר, יהיה המנצח במרוץ זה. אין כל הבדל בין מרוצים אלה אלא רק מבחינת זמני המרוץ.

 

  מבנה המרוץ :

 • מקצה מדידת זמנים כפול – שני סבבים של 10 הקפות כל אחד– חילוף קארט בשיטת רוטציה
 • מרוץ 90/ 60/ 45 דק'.
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר באותו מרוץ.

 

 • רוטציה – בין הרכבים והנהגים. נהג שעשה את התוצאה המהירה ביותר יחליף רכב עם הנהג שעשה את התוצאה הנמוכה ביותר וכך הלאה. במקרה של מספר נהגים אי-זוגי, שלושת הנהגים שבמרכז הטבלה יחוו רוטציה ביניהם. (הרכב האיטי יעבור לנהג המהיר, הרכב הבינוני יעבור לנהג האיטי והרכב המהיר יעבור לנהג הבינוני).
 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאות מדידת זמנים.
 • בזמן המרוץ, הנהג ינהג בקרט אחד במהלך כל המרוץ.
 • במהלך המרוץ כל נהג יהיה חייב לבצע משימת תדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • מיכל הדלק מספיק לכחצי שעה מתחילת הזינוק ועל הנהג להיות אחראי על הכמות הנדרשת לתדלוק.
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב
 • במקרה של תקלה טכנית עד 30 דק' מתחילת הזינוק, בחילוף קרט לא יתאפשר ביצוע משימת תדלוק
 • במקרה של תקלה טכנית לאחר 30 דק' מתחילת הזינוק, בחילוף קרט יתאפשר ביצוע משימת תדלוק (וזה יהיה שיקול דעתו של הנהג)
 • במקרה ונהג ירצה להחליף קרט במהלך המירוץ לאחר הזינוק רשאי להיכנס לPITS ולהחליף את רכבו בקרט חליפי התדלוק יתבצע על הקרט שבו הוא נהג
 • ב-5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במרוץ זה קיים שימוש במשקולות לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, יקבל הנהג 3 הורדות במיקום.
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף 9.6 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

============================================================================================

מ.סיבולת קבוצתית תומכת- מטרת המרוץ היא תמיכה לנהגים המתחילים ע"י נהגי הפרו, כמו כן לבחון את יכולות ההתמודדות בנהיגה ממושכת

                                                                  בזמן מוקצב ועבודת צוות . קבוצה שתצבור את מרב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה קבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

 מבנה המרוץ :

 • שני נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים של 10 הקפות לכל נהג
 • מרוץ 100 דק'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצע תוצאות מדידת זמנים של שני הנהגים מהקבוצה.
 • בזמן המרוץ, הקבוצה תנהג ב-2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל קבוצה תהיה חייבת לבצע 3 חילופי נהגים לפחות בזמן המרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב. מותר לשלב חילוף נהג.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף 9.6 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

=========================================================================================================== 

מ.סדנת ODT מטרת המרוץ היא לבחון כל נהג מבחינת זמנים, כמו כן לבחון את יכולתם בהתמודדות עם מצבי לחץ שונים,

                     יצירת גיבוש בעבודת הצוות תוך אחריות אישית לביצועים מול אחריות לצוות. קבוצה שתבצע את כל המשימות

                                     הטכניות ותשיג את מירב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

מבנה המרוץ :

 • 2/ 3 נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים לכל נהג, בניית קבוצות תתבצע בצורה הבאה:
  • חלוקת תוצאות מדידת זמנים ל-3 רמות
  • הגרלה לכל רמה בנפרד
  • נהגים שהוגרל להם אותו מספר בשלוש הרמות, יהוו צוות אחד למרוץ
  • המספר שחיבר בין הנהגים הינו גם מספר הקרט בו יתחרו, ומבטל את סעיף ההגרלה בתקנון (לפי סעיף 7.1)
 • מרוץ 120 דק'
 • 4 משימות טכניות שמתבצעות בPITS

                          תדלוק              – עצירה מלאה של הרכב, הנהג יוצא מהרכב , מבוצע תדלוק בעזרת מיכל דלק, סמרטוט, משפך ומטף.

                          לחץ אוויר         – עצירה מלאה של הרכב, הנהג יוצא מהרכב, מתבצעת בדיקת לחץ אויר ב4 צמיגי הרכב      

                          פירוק גלגל       – עצירה מוחלטת של הרכב, הנהג יוצא מהרכב, הקבוצה מבצעת פירוק והחזרת גלגל ברכב דמי.

                          מכסה מנוע       – עצירה מוחלטת של הרכב, הנהג יוצא מהרכב ומתבצע פירוק מכסה מנוע של רכב דמי

 • שני חילופים מינימום – חובה
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה וביצוע משימות .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצה ממדידת זמנים של נהגים.
 • בזמן המרוץ, הקבוצה תנהג ב- 2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל קבוצה תהיה חייבת לבצע 2 חילופי נהגים לפחות בזמן המרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • אין שילוב בין המשימות טכניות או בין משימה טכנית לחילוף נהג באותו זמן , בין משימה למשימה חובה לפחות הקפה אחת
 • בכל ביצוע של משימה טכנית אין לשבת ברכב עד לסיום המשימה
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או ענישת STOP AND GO (עיכוב חריג במירוץ) לפי סעיף 8.5 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

===========================================================================================

מ.סיבולת קבוצתית 180/120- מטרת מרוץ זה היא לבחון את יכולות הנהגים בהתמודדות עם נהיגה ממושכת בזמן מוקצב

                                   ושיתוף פעולה בצוות. קבוצה שתצבור את מרב ההקפות בזמן המוגדר, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

מבנה המרוץ :

 • שני נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים – 10 הקפות לכל נהג
 • מרוץ 180/ 120 דק'
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי ממוצה ממדידת זמנים של נהגים.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב-2 קרטים שיוגרלו מראש במהלך כל המרוץ – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • ב- 5 הדקות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לחניה.
 • במקרה של אי ביצוע חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום.
 • כל אזהרה שניה שתינתן לקבוצה תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (עיכוב חריג במרוץ) לפי סעיף.8.5 על כל סעיפיו .
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

 ===========================================================================================================

מ.סיבולת 500 הקפות – מטרת מרוץ זה היא לבחון התמודדות עם עומס ועמידה במצבי לחץ מטורפים. קבוצה שתסייים 500 הקפות ראשונה , תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

מבנה המרוץ :

 • 2-4 נהגים בקבוצה לPRO, 2-5 נהגים בקבוצה לROOKIES
 • מקצה מדידת זמנים לשני נהגים בכל קבוצה הזמן המהיר יקבע את הדירוג בזינוק
 • מרוץ 500 הקפות
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטור (Rolling Start), לפי תוצאה הכי מהירה של הקבוצה.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב 2 רכבים שיוגרלו מראש לאותה קבוצה – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • במקרה של עוד תקלה טכנית גם ברכב השני, קבוצה תקבל עזרה מאיש צוות לתיקון התקלה ולהחזרת הקארט למסלול להמשך מרוץ.
 • במקרה של תקלה טכנית, קבוצה תספוג את הזמן שאבד ולא תקבלו הוספת הקפות.
 • כל קבוצה תבצע לעצמה את התדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • כל עוד נהג מהקבוצה נמצא על המסלול אין לבצע תדלוק לקרט.
 • ב- 50 הקפות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לחניה.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (מקרה זה לא יחשב כחילוף).
 • כל אזהרה חמורה תגרור אחריה ענישת STOP AND GO (כניסה לPITS עיכוב על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המירוץ).
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

 ==========================================================================================================

מ.סיבולת 1000 הקפות – מטרת מרוץ זה היא לבחון התמודדות עם עומס ועמידה במצבי לחץ מטורפים. קבוצה שתסייים

                                                                        1000 הקפות ראשונה, תהיה הקבוצה המנצחת במרוץ זה.

 

מבנה המרוץ :

 • 3-6 נהגים בקבוצה
 • מקצה מדידת זמנים לשני נהגים בכל קבוצה, הזמן המהיר יקבע את הדירוג בזינוק
 • מרוץ 1000 הקפות
 • טקס פודיום – הכרזת המנצחים לפי מספר ההקפות הגבוה ביותר של הקבוצה .

 

 • זינוק ממצב נסיעה בטורו / או ב2 טורים (Rolling Start), לפי תוצאה הכי מהירה של הקבוצה.
 • בזמן המרוץ קבוצה תנהג ב 2 רכבים שיוגרלו מראש לאותה קבוצה – כל נהג שבקבוצה יהיה חייב להשלים לפחות הקפה אחת במרוץ (לא כולל מדידת זמנים).
 • במקרה של תקלה טכנית אשר תגרום לקרט להיתקע, הנהג יוכל לצאת מרכבו (באישור מרשל בלבד!!) ולגשת לPITS להחלפת רכב.
 • במקרה של עוד תקלה טכנית גם ברכב השני, קבוצה תקבל עזרה מאיש צוות לתיקון התקלה ולהחזרת הקרט למסלול להמשך מרוץ.
 • במקרה של תקלה טכנית, קבוצה תספוג את הזמן שאבד ולא תקבלו הוספת הקפות.
 • כל קבוצה תבצע לעצמה את התדלוק וזה רק לאחר עצירה מלאה של הקרט בPITS וכיבויו
 • כל עוד נהג מהקבוצה נמצא על המסלול אין לבצע תדלוק לקרט.
 • ב- 50 הקפות האחרונות למרוץ לא תתאפשר כניסה לPITS.
 • במקרה של אי ביצוע משימה, או חילוף קרט ואו חילוף נהג, תקבל אותה קבוצה 3 הורדות במיקום (על כל משימה ואו חילוף שלא ביצעה).
 • כל אזהרה שניה שתינתן לנהג תגרור אחריה הורדה בהקפה ו/או STOP AND GO (מקרה זה לא יחשב כחילוף).
 • כל אזהרה חמורה תגרור אחריה ענישת STOP AND GO (כניסה לPITS עיכוב על פי החלטת השופט הראשי ו/או מנהל המרוץ).
 • הזנקה תתבצע בשילוב דגל ירוק וסיום יתבצע בשילוב דגל שחמט.

 

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל