04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

ספורט מוטורי בישראל – יש חיה כזו!

בישראל קיים ספורט מוטורי. המשוגעים לדבר שקוראים את המילים האלה בוודאי צוחקים עכשיו, כי הם כבר יודעים על זה מזמן, עוד לפני שזה היה "רשמי", עוד כשמירוצים נערכו בחשאי בשדות ובשבילי עפר. אבל לא כולם יודעים שספורט מוטורי קיים בישראל בצורה ממוסדת ורשמית וזה דבר חיובי ומגניב. אנחנו לא סתם אומרים את זה בגלל שאנחנו חובבי קרטינג גדולים, אלא כי זה דבר מהותי. זה צעד חיובי שמקרב את ישראל הקטנה שלנו לשאר העולם.

דרכו הרשמית של הספורט המוטורי בישראל החלה ביולי 2009 כאשר ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת אישרה ארבע תקנות בנושא רשיון כלי תחרותי, רשיון נהיגה תחרותי, ביטוח ומדריך ומאמן. אבל עוד לפני זה, שנתיים לפני כן למעשה, בשנת 2007, הקים שר המדע, התרבות והספורט דאז את הרשות לנהיגה ספורטיבית. וכל זה התחיל מהצעות חוק שהוגשו בכלל עוד בשנת 2005. כן כן, המשוגעים לדבר יעידו – כבר הרבה זמן מנסים לקדם את הספורט המוטורי ונהיגת ספורט ומרוצים בישראל ועכשיו אנחנו קוצרים את הפירות.

מסלולים רשמיים עוד אין אבל הם בהקמה – אחד בצפון (בגולן ליד קצרין) ואחד בדרום (בחצרים). טוב נו, מזל שישראל קטנה כל כך 🙂

מרוצים, לעומת זאת יש גם יש והם מתקיימים במסלולים ארעיים. כך למשל בשנת 2011 התקיים באילת מרוץ ראווה עם מכוניות פורמולה רנו ומכוניות פורמולה אחרות, בירושליים התקיים בשנת 2013 מרוץ פורמולה 3, וב- 2012 התקיים מרוץ (לא ראווה) רכבי שטח הנקרא "באחה אשלים" בדרום.

הספורט המוטורי בישראל כבר הניב כמה אלופים מקומיים שתופסים את מקומם בכבוד גם בזירה הבינלאומית.

לספורט מוטורי ממוסד יש כמה מטרות שאחת מהן (אם לא העיקרית דווקא) היא קידום נהיגה ורכיבה מתקדמות ובטוחות. אז רגע לפני שאתם חושבים להשתולל בכביש, כדאי שתתעלו את האנרגיות למקום בטוח יותר (קרטינג למשל) ואולי תקחו גם קורס נהיגה מתקדמת איפשהו…

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

There is motor sports in Israel. The enthusiasts who read these words must be laughing now, because they know it long ago, even before it was "official", even when races were secretly held in the fields and dirt tracks. But not everyone knows that motor sports exists in Israel in an institutionalized and formal way and that is a positive and cool thing. We don't just say it because we are great karting enthusiasts, but because it is an essential thing. This is a positive step that brings our little Israel closer to the rest of the world.

The official road of motor sports in Israel began in July 2009 when the Knesset Culture and Sports Education Committee approved four regulations on a competitive vehicle license, a competitive driver's license, insurance and a guide, and a coach. But even before that, two years before in fact, in 2007, then the Minister of Science, Culture and Sport established the Sports Driving Authority. And it all started from bills that were even submitted in 2005. Yes, yes, the enthusiasts will testify – for a long time they have been trying to promote motor sports and sports leadership and are satisfied in Israel and now we are reaping the fruits.

There are no official routes yet, but they are under construction – one in the north (in the Golan near Katzrin) and one in the south (in the premises). Well come on, Israel is so small 🙂

Satisfied, on the other hand, there are some, and they exist on temporary routes. For example, in 2011, there was a show race in Eilat with Formula Renault cars and other Formula cars, in Jerusalem a Formula 3 race was held in 2013, and in 2012 there was a (non-show) SUV called Baja Ashalim in the south.

Motor sports in Israel have already yielded several local champions who are honoring their place in the international arena as well.

Institutional motor sports have several goals, one of which (if not the main one) is to promote advanced and safe driving and riding. So a moment before you think of going crazy on the road, you should channel your energies into a safer place (karting for example) and maybe take an advanced driving course somewhere …

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

هناك رياضة السيارات في إسرائيل. يجب أن يضحك الأشخاص المجنونون الذين قرأوا هذه الكلمات الآن ، لأنهم يعرفون ذلك منذ فترة طويلة ، حتى قبل أن يكون "رسميًا" ، حتى عندما كانت السباقات تقام سراً في الحقول والمسارات الترابية. لكن ليس الجميع يعلم أن رياضة السيارات موجودة في إسرائيل بطريقة مؤسسية ورسمية وهذا شيء إيجابي وبارد. نحن لا نقول ذلك فقط لأننا من عشاق الكارتينج العظماء ، ولكن لأنه شيء أساسي. هذه خطوة إيجابية تقرب إسرائيل الصغيرة من بقية العالم.

بدأ الطريق الرسمي لرياضات السيارات في إسرائيل في يوليو 2009 عندما وافقت لجنة الثقافة والرياضة في الكنيست على أربعة لوائح حول رخصة مركبة تنافسية ، ورخصة قيادة تنافسية ، وتأمين ودليل ، ومدرب. ولكن حتى قبل ذلك ، قبل عامين ، في الواقع ، في عام 2007 ، أنشأ وزير العلوم والثقافة والرياضة آنذاك هيئة القيادة الرياضية. وقد بدأ كل ذلك من مشاريع القوانين التي تم تقديمها حتى عام 2005. نعم ، نعم ، سوف يشهد الجنون – لفترة طويلة كانوا يحاولون الترويج لرياضة السيارات والقيادة الرياضية وهم راضون في إسرائيل ونحن الآن نجني الثمار.

لا توجد طرق رسمية بعد ، لكنها قيد الإنشاء – واحد في الشمال (في الجولان بالقرب من كتسرين) وواحد في الجنوب (في المبنى). هيا ، إسرائيل المحظوظة صغيرة جداً 🙂

راض ، من ناحية أخرى ، هناك بعض ، وأنها موجودة على طرق مؤقتة. على سبيل المثال ، في عام 2011 ، كان هناك سباق استعراضي في إيلات مع سيارات فورمولا رينو وغيرها من سيارات فورمولا ، في القدس أقيم سباق فورمولا 3 في عام 2013 ، وفي عام 2012 كان هناك سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (غير معرضة) تسمى باجا أشاليم في الجنوب.

لقد أعطت رياضة السيارات في إسرائيل بالفعل العديد من الأبطال المحليين الذين يكرمون مكانهم في الساحة الدولية أيضًا.

للرياضات الحركية المؤسسية عدة أهداف ، أحدها (إن لم يكن الهدف الرئيسي) هو تشجيع القيادة والقيادة المتقدمة والآمنة. لذلك قبل لحظة من التفكير بالجنون على الطريق ، يجب عليك توجيه طاقاتك إلى مكان أكثر أمانًا (الكارتينج على سبيل المثال) وربما تأخذ دورة قيادة متقدمة في مكان ما …

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Израиле есть автоспорт. Сумасшедшие люди, которые читают эти слова, должны теперь смеяться, потому что они знают это давным-давно, даже до того, как оно стало «официальным», даже когда гонки тайно проводились на полях и грунтовых дорогах. Но не все знают, что автоспорт существует в Израиле официально и формально, и это позитивно и круто. Мы говорим это не просто потому, что мы большие любители картинга, а потому, что это очень важно. Это позитивный шаг, который приближает наш маленький Израиль к остальному миру.

Официальная дорога автоспорта в Израиле началась в июле 2009 года, когда Комитет по культурному и спортивному образованию Кнессета утвердил четыре положения о конкурентоспособной лицензии на транспортное средство, водительских правах, страховке, гиде и тренере. Но еще до этого, за два года до этого, в 2007 году, тогдашний министр науки, культуры и спорта учредил Управление по спортивному вождению. И все это началось с законопроектов, которые были даже представлены в 2005 году. Да, да, сумасшедшие люди будут свидетельствовать – долгое время они пытались продвигать автоспорт и спортивное лидерство и были довольны в Израиле, и теперь мы пожинаем плоды.

Официальных маршрутов пока нет, но они находятся в стадии строительства – один на севере (на Голанах возле Кацрина) и один на юге (в помещениях). Ну, давай, повезло, Израиль такой маленький 🙂

Удовлетворены, с другой стороны, есть некоторые, и они существуют на временных маршрутах. Например, в 2011 году в Эйлате проводились показательные гонки с автомобилями Формулы Renault и другими автомобилями Формулы, в 2013 году в Иерусалиме проводились гонки Формулы-3, а в 2012 году на юге был внедорожник (не для демонстрации витрин) под названием Baja Ashalim.

В автоспорте в Израиле уже появилось несколько местных чемпионов, которые также чествуют свое место на международной арене.

Институциональный автоспорт преследует несколько целей, одна из которых (если не главная) заключается в содействии продвинутому и безопасному вождению и езде. Итак, за мгновение до того, как вы подумаете о том, чтобы сходить с ума на дороге, вы должны направить свою энергию в более безопасное место (например, картинг) и, возможно, пройти где-нибудь углубленный курс вождения …

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
דילוג לתוכן