04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

סיפורי גלגלים – יולי 2014

מה אתם יודעים לגבי הקרט הראשון שנבנה אי פעם?

מכונית הקרט ראשונה שנבנתה אי פעם מיוחסת לארט אינגלס שנחשב ל"אבי הקרטינג". השנה הייתה 1956 ואינגלס עבד אז כבונה מכוניות מרוץ עבור קרטיס קראפט. הוא בנה את מכונית ה- go kart מחלקי חילוף, שאריות ומנוע שתי פעימות של west bend. נסיעת המבחן הראשונה של המכונית נערכה במגרש חניה מקומי.

כמה חלקים צריכים כדי להרכיב מכונית פורמולה 1?

אולי יפתיע אתכם ללמוד את העובדה הבאה, אבל מכונית מרוץ פורמולה 1 בנויה מכ- 80,000 חלקים! ההרכבה של המכונית חייבת להיות מדוייקת ב- 100% ללא מקום לטעויות. זאת משום שבחישוב פשוט אם המכונית בנויה בדיוק של 99.9% (שלכל הדעות עובר בכל דבר אחר, כולל מכוניות רגילות שעולות על הכביש) היא עולה למסלול עם 80 חלקים שאינם מורכבים היטב או נכון והדבר יכול לסכן את חיי הנהג ונהגים אחרים.

מה אורך חיי המנוע של מכונית מרוץ פורמולה 1?

אורך חיי המנוע של מכונית רגילה יכול להגיע בקלות גם ל- 20 שנה, אם הוא מטופל כראוי ובזמן. בהשוואה, מנוע של מכונית פורמולה 1 מסיים את חייו לאחר…. שעתיים! מרוץ שאורך שעתיים "שופך מנוע" בעצם.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What do you know about the first carat ever built?
The first ever built carriage car is attributed to Art Ingles who is considered the "father of the karting". The year was 1956 and Ingles then worked as a race car builder for Curtis Kraft. He built the go kart from spare parts, scraps and a two-stroke West Bend engine. The first test drive of the car was conducted in a local parking lot.

How many parts does it take to put together a Formula 1 car?
You might be surprised to learn the following, but the Formula 1 race car is built from about 80,000 parts! The car assembly must be 100% accurate with no room for error. This is because simply calculating if the car is built at exactly 99.9% (which by all means goes through everything else, including regular cars that get on the road), it goes up to a track with 80 parts that are not well-assembled or correct and this could endanger the life of the driver and other drivers.

What is the life span of a Formula 1 race car?
The standard life of a normal car can easily reach 20 years, if it is handled properly and on time. In comparison, a Formula One car engine ends its life after …. two hours! A two-hour race basically "sheds an engine"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ماذا تعرف عن أول قيراط تم بناؤه على الإطلاق؟
تُعزى أول سيارة عربة مدمجة على الإطلاق إلى Art Ingles الذي يعتبر "أب الكارتينج". كان العام 1956 ثم عملت إنجليز كصانع سيارات سباق لـ Curtis Kraft. قام ببناء الكارت الذهاب من قطع الغيار والخردة ومحرك West Bend ثنائي الأشواط. تم إجراء أول اختبار قيادة للسيارة في موقف محلي للسيارات.

كم عدد الأجزاء التي تحتاجها لتشكيل سيارة فورمولا 1؟
قد تفاجأ بمعرفة ما يلي ، ولكن سيارة السباق للفورمولا 1 مبنية من حوالي 80000 قطعة! يجب أن تكون مجموعة السيارة دقيقة بنسبة 100٪ مع عدم وجود مجال للخطأ. ذلك لأن مجرد حساب ما إذا كانت السيارة مبنية على نسبة 99.9٪ بالضبط (والتي تسير بكل شيء في كل شيء آخر ، بما في ذلك السيارات العادية على الطريق) ، فإنها ترتفع إلى مسار مع 80 جزءًا غير مُجمّع جيدًا أو صحيح ، وهذا يمكن أن يعرض حياة السائق والسائقين الآخرين للخطر.

ما هو العمر الافتراضي لسيارة سباق الفورمولا 1؟
يمكن أن تصل الحياة القياسية للسيارة العادية بسهولة إلى 20 عامًا ، إذا تم التعامل معها بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. بالمقارنة ، ينتهي محرك سيارة Formula One بحياته بعد ساعتين! سباق لمدة ساعتين أساسا "يلقي محرك"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что вы знаете о первом в истории карате?
Первый в мире каретный автомобиль принадлежит Арту Инглесу, которого считают «отцом картинга». Год был 1956, и тогда Инглес работал гонщиком в Curtis Kraft. Он построил картинг из запасных частей, отходов и двухтактного двигателя West Bend. Первый тест-драйв автомобиля был проведен на местной парковке.

Сколько деталей нужно, чтобы собрать машину Формулы 1?
Вы можете быть удивлены, узнав следующее, но гоночный автомобиль Формулы 1 состоит из около 80 000 деталей! Сборка автомобиля должна быть на 100% точной, без ошибок. Это потому, что, просто вычисляя, что автомобиль собран точно на 99,9% (что непременно проходит через все остальное, включая обычные автомобили на дороге), он поднимается до колеи с 80 деталями, которые не собраны или не собраны правильно, и это может поставить под угрозу жизнь водителя и других водителей.

Каков срок службы гоночной машины Формулы 1?
Стандартный срок службы обычного автомобиля может легко достигать 20 лет, если с ним обращаться правильно и в срок. Для сравнения: двигатель автомобиля Формулы-1 истекает через два часа! Двухчасовая гонка в основном "проливает двигатель"

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

עוד בנושא

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל