04-8501060

מעוניינים באירוע קרטינג לכל המשפחה?

חוג קארטינג החל מגיל 4

קטנטנים נוהגים

מטרות החוג :

 • הטמעת הרגלי בטיחות – הן בסביבת הבית והן על המסלול 
 • קידום הנהג הצעיר לשמירה על בטיחותו
 • כיוון ועידוד הילד להתאים עצמו לחוקים
 • הקניית כללים וגבולות ברי השגה במסעו לעצמאות.
 • איתור יכולות הילד כנקודת מוצא לאינטרקציה עימו
 • יצירת שפה משותפת בין ההורים לחיזוק והטמעת המסרים מחד ושימוש כמודל לחיקוי מאידך.
 • העצמת הגרעין המשפחתי בידע ובכלים הנדרשים לתמיכה בנהג
 • התמקדות בהצלחות ובהישגים – דגש והעצמה של דברים שהילד יכול לעשות, ולא לדברים שאינו מסוגל
 • שיפור מוטוריקה עדינה וגסה.

 

מה נלמד בחוג..?

 • בטיחות (חגורות בטיחות וקסדה).
 • דגלים במסלול (צבעי הדגלים ומה הם מסמלים על המסלול).
 • הכרות עם תמרורי הוריה.
 • קווי נסיעה וכיוון נסיעה.
 • בטיחות בסביבה שלנו ( בגן, בביה"ס, בבית).
 • אימוני סללום.
 • שפת מרוצים מקצועית.
 • אחריות אישית של נהג מרוצים.
 • סדנת הורים וילדים.

בסוף החוג, הילדים יקבלו "הרשיון הראשון שלי".

 

לפרטים נוספים והרשמה לחץ כאן

____________________________________________________________________________________________

toddlers driving

purpose of the lessons

Implementing safety habits – both around the house and on the track
Promoting the young driver to keep himself safe
Directing and encouraging the child to conform to the rules
Implementing achievable rules and boundaries on his journey to independence.
Locating the child's abilities as a starting point for interacting with him
Creating a common language between parents to strengthen and assimilate messages on the one hand and use as a role model on the other.
Empowering the family nucleus with the knowledge and tools needed to support the driver
Focusing on successes and achievements – emphasizing and empowering things that the child can do, not things that he cannot
Improved fine and rough motor.

What will we learn in the department ..?
Safety (seat belts and helmet).
Flags in the route (the colors of the flags and what they signify on the route).
Familiarity with her parents' traffic signs.
Directions 
Safety in our environment (in the garden, school, home).
Slalom training.
Professional racing language.
Satisfied driver's personal responsibility.
Parents and children workshop.
At the end of the class, the children will receive "my first license".

For more details and registration click here

تافه القيادة
أهداف القسم:
تنفيذ عادات السلامة – في جميع أنحاء المنزل وعلى المسار الصحيح
تشجيع السائق الشاب على إبقائه آمنًا
توجيه وتشجيع الطفل على الامتثال للقواعد
تنفيذ قواعد وقواعد قابلة للتحقيق في رحلته إلى الاستقلال.
تحديد قدرات الطفل كنقطة انطلاق للتفاعل معه
إنشاء لغة مشتركة بين أولياء الأمور لتقوية واستيعاب الرسائل من ناحية واستخدامها كنموذج يحتذى به من ناحية أخرى.
تمكين نواة الأسرة بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم السائق
التركيز على النجاحات والإنجازات – التأكيد على الأشياء التي يمكن للطفل القيام بها ، وتمكينها ، وليس الأشياء التي لا يستطيعها
تحسين محرك غرامة والخشنة.

ماذا سوف نتعلم في القسم ..؟
السلامة (أحزمة الأمان والخوذة).
إشارات في المسار (ألوان الإشارات وما تشير إليه على المسار).
الألفة مع علامات المرور والديها.
اتجاهات واتجاه السفر.
السلامة في بيئتنا (في الحديقة ، المدرسة ، المنزل).
تدريب سباق التعرج.
لغة السباق الاحترافية.
راض المسؤولية الشخصية للسائق.
ورشة أولياء الأمور والأطفال.
في نهاية الفصل ، سيحصل الأطفال على "رخصتي الأولى".

لمزيد من التفاصيل والتسجيل اضغط هنا

____________________________________________________________________________________________________________________________

Мелкая езда
Задачи отдела:
Внедрение навыков безопасности – как дома, так и на трассе
Содействие молодому водителю, чтобы он был в безопасности
Направление и поощрение ребенка к соблюдению правил
Реализация достижимых правил и границ на пути к независимости.
Нахождение способностей ребенка в качестве отправной точки для взаимодействия с ним
Создание общего языка между родителями для усиления и усвоения сообщений с одной стороны и использования в качестве образца для подражания с другой.
Расширение возможностей семейного ядра знаниями и инструментами, необходимыми для поддержки водителя
Сосредоточение внимания на успехах и достижениях – подчеркивание и расширение возможностей ребенка, а не того, что он не может
Улучшен мелкий и грубый мотор.

Что мы будем изучать в отделе?
Безопасность (ремни безопасности и шлем).
Флаги на маршруте (цвета флагов и их значение на маршруте).
Знакомство с дорожными знаками родителей.
Направления и направления движения.
Безопасность в нашей среде (в саду, школе, дома).
Тренировка по слалому.
Профессиональный гоночный язык.
Довольная личная ответственность водителя.
Семинар для родителей и детей.
В конце урока дети получат «мою первую лицензию».

Для более подробной информации и регистрации нажмите здесь

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

גלריה

אנחנו יודעים מה העובדים שלך רוצים

יום כיף ומאתגר שכולו חוויה

למגוון פעילויות בדן קרטינג

השאירו פרטים ונחזור אליכםקידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל